مقالات آموزشی و خواندنی ها

آیین نامه ی آزمون انستیتو گوته

آیین نامهی آزمون انستیتو گوته 

آخرین ویرایش اول اکتبر 2014

آزمون های انستیتوگوته نشانگر میزان معلومات زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی یا زبان دوم طراحی شده و در مراکز نامبرده در بند دوم آیین نامه ی آزمون در سراسر دنیا بر اساس مقررارت یکسان  برگزار و ارزیابی میشود .

بنداول - اساس آزمون

آیین نامه ی آزمون حاضر برای تمامی آزمونهای نامبرده در بند سوم معتبر است .

آخرین ویرایش این آیین نامه ملاک عمل قرار می گیرد.

انستیتو گوته برای هر آزمون در اینترنت یک نمونه سوال قابل دسترسی برای همه علاقه مندان شرکت در آزمون منتشر می کند. برای هر آزمون آخرین نسخه منتشر شده معتبر است.

در این نمونه سوالات در مورد ساختار، محتوی و نحوه ی ارزیابی توضیح داده شده است . تمامی این دستور العمل ها لازم الاجرا می باشند.

جزییات مربوط به آزمون ها را می توان در نسخه های به روز شده ی مقررات اجرایی هر آزمون یافت . این مقررات اعتبار حقوقی دارد.

 

بند دوم – مراکز آزمون انستیتو گوته

مراکز زیر برگزار کننده ی آزمونهای گوته می باشند:

  • انستیتوهای گوته در آلمان و خارج از آلمان
  • مراکز گوته در خارج از آلمان
  • همچنین موسسات همکاری کننده با انستیتو گوته در برگزاری آزمونها در آلمان و خارج از آلمان

 

بند سوم - شرایط شرکت در آزمون

هر متقاضی می تواند بدون محدودیت سنی و بدون داشتن تابعیت کشور آلمان در آزمونهای انستیتو گوته شرکت نماید . در خصوص سن مناسب برای هر آزمون ، توجه شما را به توصیه های زیر معطوف می نماییم :

آزمون نوجوانان ( از ۱۰ سال به بالا )

GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1

GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH 2

 

آزمون نوجوانان ( از ۱۲ سال به بالا )

GOETHE-ZERTIFIKAT B1   

 

آزمون بزرگسالان ( از 16 سال به بالا )

GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1

GOETHE-ZERTIFIKAT A2: START DEUTSCH 2

GOETHE-ZERTIFIKAT B1

GOETHE-ZERTIFIKAT B2

GOETHE-ZERTIFIKAT C1

 

آزمون بزرگسالان ( از 18 سال به بالا )

ZERTIFIKAT DETSCH FÜR DEN BERUF

GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

 

متقاضیانی که پیش از رسیدن به سنین توصیه شده خواستار شرکت در آزمون ها باشند ، حق هیچگونه اعتراضی مبنی بر مطابقت نداشتن مواد آزمون با سن داوطلب یا امثال آن را ندارند.

شرکت در آزمون منوط به شرکت در دوره ی خاص یا دارا بودن کارنامه ی سطوح پایین تر نیست .

هریک از چهار مهارت زبان آلمانی (شنیدن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن) ماژول نامیده می شود. در آزمون می توان یکی از این مهارت ها را به تنهایی و یا در ارتباط با دیگر مهارت ها بطور مشترک امتحان داد. جزییات بیشتر در هر مورد در مقررات برگزاری آزمون آمده است.

 

بند چهارم - ثبت نام

قبل از ثبت نام متقاضیان امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به شرایط آزمون، آیین نامه ی آزمون و مقررات برگزاری آزمون و همچنین چگونگی اعلام نتایج را در مرکز برگزاری آزمون و یا از طریق  اینترنت دارند.

فرمهای ثبت نام توسط مرکز مربوطه و یا از طریق اینترنت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد .

فقط ثبت نامهایی پذیرفته می شوند که فرم آن در مهلت مقرر به طور کامل پر شده و به  مرکز برگزاری آزمون برسد . با این ثبت نام متقاضیان ( یا اولیای انها، در صورت نرسیدن به سن قانونی ) تایید می نمایند که از آیین نامه ی آزمون و مقررارت برگزاری هر آزمون مطلع هستند و مفاد آن را می پذیرند .این آیین نامه و مقررات برگزاری در اینترنت در اختیار شما می باشد.

اطلاعات شخصی داوطلبان در اختیار برگزارکنندگان، ناظرین و آزمونگران قرار می گیرد و داوطلبان ( یا اولیای آنان) موافقت خود را با این امر اعلام می دارند. همچنین می پذیرند که این اطلاعات در بایگانی مرکزی انستیتو گوته در آلمان بایگانی شوند.

برای متقاضیان معلول اعمال مقررات خاص امکان پذیر می باشد، به شرطی که به هنگام ثبت نام با ارائه ی مدارک معتبر نوع معلولیت خود را اعلام کرده باشد .(← موارد تکمیلی مقررارت برگزاری آزمون : متقاضیان معلول )

 

ماده پنجم - تاریخ ثبت نام و آزمون

 مرکز برگزاری آزمون تعیین کننده ی زمان ومکان ثبت نام وآزمون است. به غیراز آزمون هایی که به صورت ماژول تنها نیز قابل برگزاری است،  بخش های کتبی و شفاهی آزمون معمولا در فاصله ی زمانی ۱۴ روز برگزار می شوند.

 

بند ششم – اجازه ی  شرکت در آزمون

۱-۶- تصمیم در مورد شرکت یا عدم شرکت متقاضیان و نحوه ی شرکت آنان به عهده ی مرکز برگزاری آزمون است .

به متقاضیان واجد شرایط زمان و مکان برگزاری آزمون اعلام می گردد . شرط شرکت در آزمون هر دوره وجود ظرفیت برای آن آزمون است و معمولا ترتیب زمانی ثبت نام در نظر گرفته می شود.

حق شرکت در آزمون پس از اعلام موافقت کتبی مرکز برگزاری آزمون برای داوطلب ایجاد می گردد .

در صورت عدم پذیرش مورد  کتبا به داوطلبان اعلام می گردد.

۲-۶- متقاضیان پذیرفته شده برای شرکت در آزمون حق دارند در تمامی بخش های آزمون شرکت نمایند . حق دادن اجازه برای انجام بخشی از آزمون برای مرکز آزمون محفوظ است. (← بند شانزدهم )

 

بند هفتم - شهریه ی آزمون و استرداد آن

۱-۷- شهریه ی آزمون بر طبق شرایط هر مرکز تعیین میگردد . فقط داوطلبانی حق شرکت در آزمون را دارند که شهریه ی خود را به طور کامل در هنگام ثبت نام پرداخت کرده باشند .

۲-۷- در صورت شرکت نکردن در آزمون به علت بیماری (← بند سیزدهم )، شهریه ی آزمون با کسر هزینه ی دفتری برای نوبت بعدی منظور میگردد .

۳-۷- در صورتی که اعتراض به نتیجه ی آزمون وارد باشد (← بند بیست و یکم )، شرکت در آزمون منتفی تلقی شده و شهریه ی آزمون برای دوره های بعد منظور یا مسترد می گردد .

۴-۷- در صورتی که داوطلب از دادن امتحان محروم شود (← بند دوازدهم )، شهریه ی آزمون مسترد نخواهد شد.

 

بند هشتم - مواد آزمون

مواد آزمون منحصرا برای آزمون و به همان صورتی که در انستیتو گوته تهیه شده اند، مورد استفاده قرار می گیرند . در متون آزمون، چه در ترتیب آن و چه در محتوای آن تغییری صورت نمی گیرد . تصحیح نقایص یا اشتباهات فنی از این قاعده مستثنی است.

 

 

بند نهم - عدم دسترسی عموم  به سوالات آزمون

سوالات آزمون ها در اختیار عموم قرار ندارد .

مستثنی از این بند بازرسین انستیتو گوته هستند. ایشان به منظور کنترل کیفیت (←بند بیست و هفتم) مجازند بدون اخطار قبلی در جلسه ی آزمون حضور یابند. درعین حال اجازه ی دخالت در روند آزمون به ایشان داده نمی شود. حضور بازرسین در صورتجلسه ی آزمون با ذکر مدت آن قید می شود.

 

بند دهم - احراز هویت

مرکز برگزاری آزمون وظیفه احراز هویت دقیق شرکت کنندگان را به عهده دارد. شرکت کنندگان قبل از برگزاری بخش های کتبی و شفاهی آزمون در صورت لزوم در طول برگزاری آزمون به وسیله ی اوراق هویت عکسدار شناسایی می شوند. مرکز برگزاری آزمون حق تعیین نوع کارت شناسایی عکسدار را دارد و باید اقدامات لازم در جهت تشخیص هویت شرکت کنندگان را به عمل آورد .

 

بند یازدهم - نظارت

حداقل یک مراقب با تجربه مسؤل برقراری نظم لازم برای برگزاری آزمون است .

داوطلبان فقط به صورت منفرد اجازه ترک اتاق آزمون را دارند . در صورت ترک اتاق آزمون ، مورد در صورتجلسه برگزاری آزمون، با ذکر دقیق زمان آن قید میگردد. داوطلبانی که برگه های خود را پیش از اتمام وقت تحویل دهند ، حق ورود مجدد به اتاق آزمون را ندارند.

ناظر در طول برگزاری آزمون نکات لازم را یاد آوری می نماید و اطمینان حاصل می کند که هر داوطلب به تنهایی  و بدون استفاده از وسایل غیر مجاز پاسخگوی سوالات آزمون باشد. (← بند دوازدهم)

ناظر تنها مجاز به پاسخگویی به سوالات  مربوط به چگونگی برگزاری آزمون می باشد . توضیح یا پاسخ به سوالات مربوط به محتوای آزمون مجاز نیست.

 

بند دوازدهم - محرومیت از شرکت در آزمون

هرگونه تقلب در آزمون، به همراه داشتن و استفاده از وسایل غیر مجاز یا دادن آن به دیگری و یا هرگونه رفتار مجرمانه که در روند آزمون خدشه ای ایجاد کند ، موجب محرومیت از آزمون خواهد شد. در این صورت برگه های آزمون داوطلب ارزیابی نمی شود. شرکت کنندگان مجاز به داشتن وسایل غیر مجاز شامل جزوات و نوشته هایی که مربوط به محتوای آزمون باشند یا کتاب لغت ، کتابهای دستور زبان ، یادداشتهای دستنویس یا وسایل الکترونیکی مانند تلفن همراه ، مینی کامپیوتر و یا لوازم ضبط یا پخش صوت، خواه در اتاق آزمون و خواه در اتاق آمادگی آزمون شفاهی نیستند. مرکز برگزاری آزمون باید موارد فوق را رعایت کرده و اجرا کند. هر گونه عمل خلاف و مغایر با موارد ذکر شده در این بند باعث محرومیت داوطلب از آزمون می گردد. حتی سعی در انتقال مطالب مربوط به محتوای آزمون به دیگری، موجب محرومیت از آزمون خواهد شد.  حتی اگر پس از پایان آزمون مشخص گردد که موردی برای محرومیت از امتحان وجود داشته ، کمیسیون آزمون(← بند هفدهم) محق است، شرکت کننده ی خاطی را مردود اعلام کند و یا بر حسب مورد موجبات استرداد کارنامه صادر شده را فراهم آورد. کمیسیون آزمون موظف است قبل از اتخاذ تصمیم سخنان خاطیان را بشنود. در صورت وجود شبهه، موضوع با انستیتو گوته ی مرکزی در میان گذشته می شود و مطابق رای آنان عمل خواهد شد.

در صورت محرومیت از آزمون به هر یک از دلایل فوق، شهریه ی آزمون مسترد نخواهد شد .

در صورت محرومیت به دلایل ذکر شده در این بند به داوطلب مربوطه پس از حداقل سه ماه از تاریخ محرومیت، اجازه ی شرکت مجدد در آزمون داده خواهد شد .

داوطلبی  که در رابطه با آزمون یا هویت خود اقدام به تقلب نموده باشد و همچنین تمامی کسانی که در این امر دست داشته اند، از شرکت در آزمون محروم خواهند شد.

در صورت محرومیت از آزمون، انستیتو گوته پس از بررسی همه ی جوانب امر، همه خاطیان را به مدت  یک سال از شرکت در آزمون محروم خواهد کرد. (← بند شانزدهم )

 

بند سیزدهم - انصراف از آزمون یا انصراف از ادامه ی آزمون

انصراف از انجام آزمون میسر است،  اما در صورت انصراف از شرکت در آزمون، وجهی مسترد نخواهد شد. اگر انصراف قبل از شروع آزمون باشد، آزمون انجام نشده تلقی میگردد. اگر انصراف پس از شروع آزمون باشد، داوطلب مردود اعلام می گردد.

اگر داوطلب به علت بیماری آزمون را شروع نکند یا پس از شروع از ادامه ی ان منصرف شود، بایستی موضوع بلافاصه با ارائه گواهی پزشک به مرکز آزمون اعلام گردد. اتخاذ تصمیم در مورد اقدامات بعدی- پس از توافق با انستیتو گوته ی مرکز- به عهده ی مرکز آزمون است.

در مورد استرداد شهریه مطابق بند 7-2 عمل خواهد شد.

 

بند چهاردهم - اعلام نتایج

اعلام نتایج آزمون علی القاعده به عهده ی مرکز برگزاری آزمون است. اعلام نتیجه به صورت فردی و قبل از موعد مقرر، میسر نیست.

 

بند پانزدهم – کارنامه

کارنامه با امضای مسئول برگزاری آزمون و یکی از آزمونگران صادر می گردد.(← بند هفدهم )

در صورت مفقود شدن کارنامه خلال مدت ده سال، گواهی جایگزین صادر می گردد که باید برای آن هزینه ی جداگانه پرداخت گردد.

نتایج آزمون به صورت امتیاز و یا نمره ی متناظر با آن امتیاز درج می گردد.  مرکز آزمون در صورت عدم قبولی، اطلاعات مربوط به تکرار آزمون را در اختیار داوطلبان قرار می دهد. داوطلب در صورت تمایل می تواند در صورت عدم قبولی در آزمون، گواهی ای با ذکر امتیاز کسب شده، دریافت نماید.

 

1-15- آزمون های غیرمدولار

داوطلبانی که در آزمونهای زیرشرکت کرده و تمامی  بخشهای آزمون را  با موفقیت بگذرانند، کارنامه ای در یک نسخه دریافت خواهند کرد.

GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1

GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1

GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH 2

GOETHE-ZERTIFIKAT A2: START DEUTSCH 2

ZERTIFIKAT DETSCH FÜR DEN BERUF (تا 31 /12/2014)

GOETHE-ZERTIFIKAT B2

GOETHE-ZERTIFIKAT C1

 

2-15 - آزمون های مدولار

داوطلبانی که یک یا چند ماژول از آزمون های

GOETHE-ZERTIFIKAT B1

GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

را امتحان می دهند،  کارنامه ای  در یک نسخه برای هر یک از ماژول ها دریافت می کنند. شرکت کنندگان این دوآزمون که تمامی بخشهای آزمون را در یک شهر و یک موعد با موفقیت بگذرانند، می توانند کارنامه ای  شامل هر 4 ماژول دریافت کنند. جزییات این امرتوسط مرکز برگزاری آزمون تعیین می گردد. در صورتی که داوطلب در موعدهای بعدی یک یا چند ماژول را تکرار کند، کارنامه های دریافتی قابل ارائه همراه با کارنامه های آزمون قبلی خواهند بود.

شرکت کنندگان در آزمون  GOETHE-ZERTIFIKAT B1 که هر چهار ماژول را در طی یک سال در یک مرکز امتحان داده و قبول شده باشند، می توانند در صورتی که امکانات مرکز آزمون اجازه دهد،  کارنامه ای  شامل هر 4 ماژول دریافت نمایند. تعیین جزییات اجرای این امر با مرکز آزمون است.

 

 

 

بند شانزدهم - تکرار آزمون

داوطلبان می توانند آزمون های ذکر شده در بند های 1-15 و 2-15 را به طور کامل هرچند بار که مایلند، تکرار کنند. برای آزمون های بند 2-15 امکان تکرار هر ماژول به دفعات  نیز وجود دارد.

مرکز آزمون می تواند برای تکرار آزمون مهلت و تاریخ انجام آزمون را تعیین کند.

داوطلب نمی تواند ادعای حقوقی برای شرکت در آزمون در تاریخی  خاص را داشته باشد. (← بند دوازدهم )

 

بند هفدهم - کمیسیون  آزمون

مرکز آزمون جهت برگزاری آزمون و نظارت بر انجام آن طبق آیین نامه ،کمسیون آزمون شامل  دو نفر، یک ممتحن ومسئول برگزاری آزمون در مرکزمربوطه تشکیل می دهد.

 

بند هجدهم –  صورتجلسه ی برگزاری آزمون

روند برگزاری آزمون صورتجلسه می شود. در این صورتجلسه داده های مربوط به آزمون مربوطه (شرکت کنندگان، مرکز برگزاری آزمون، تاریخ آزمون) و ساعت برگزاری آزمون و پیش آمد های خاص در حین آزمون قید می گردد. 

 

بند نوزدهم – تردید در بی طرفی آزمونگر

در صورتی که داوطلبی تردید در بی طرفی آزمونگر داشته باشد، می تواند بلافاصله و قبل از شروع امتحان شفاهی مراتب را به مسئول امتحانات اعلام نماید.  تصمیم گیری در مورد اجازه ی امتحان گرفتن توسط ممتحن مربوطه با مسئول برگزاری آزمون است.

 

بند بیستم - ارزیابی

دو آزمونگر مستقل از یکدیگر برگه های آزمون را ارزیابی می کنند. در آزمون کتبی تنها برگه های پر شده  با نوشت افزار های مجاز (خودکار،  خودنویس یا روان نویس مشکی یا آبی) تصحیح می گردند. جزییات کار در مقررارت اجرایی هر آزمون آمده است. در آزمون شفاهی حداقل یکی از آزمونگران در شش ماه گذشته با شرکت کننده در آزمون درس نداشته است. موارد استثنا نیاز به مجوز رسمی انستیتو گوته دارد.

 

بند بیست و یکم - اعتراض

اعتراض به نتیجه ی آزمون بایستی ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج کتبا به اطلاع مدیر مرکزی که آزمون در ان برگزار گردیده، برسد.

انستیتو گوته مجاز است به اعترا ضات غیر مدلل یا با دلایل ناکافی رسیدگی ننماید. تنها ذکر عدم احراز نمره ی کافی به عنوان دلیل کافی نیست.

تصمیم گیری در مورد وارد بودن یا نبودن اعتراض با مسئول برگزاری آزمون است. در موارد مشکوک، مورد به انستیتو  گوته ارجاع  می گردد و انستیتو گوته تصمیم گیرنده است. تصمیم نهایی، قطعی و غیر قابل اعتراض مجدد می باشد.  پیگیری حقوقی غیر ممکن است.

اعتراض به نحوه ی برگزاری آزمون باید بلافاصله پس از انجام آزمون به اطلاع مدیریت مرکز آزمون برسد. مسئول برگزاری آزمون نظرات همه را شنیده، به اعتراض رسیدگی نموده و ان را در پرونده درج می کند. در موارد مشکوک تصمیم گیری با انستیتو گوته ی مرکز است. در صورتی که اعتراض وارد باشد، بند۳-۷ در مورد استرداد شهریه ی آزمون صادق است.

 

بند بیست و دوم - بازبینی برگه ی آزمون

شرکت کنندگان در آزمون ( افراد زیر سن قانونی به همراه یکی از والدین ) می توانند پس از پایان همه ی قسمت های آزمون در صورت عدم قبولی در حضور مسئول برگزاری آزمون تنها برگه ی آزمون کتبی ( بخش نامه ) را  رویت نمایند. تهیه ی هر گونه رو نوشت یا کپی از برگه های آزمون مجاز نیست.

 

بند بیست و سوم – محرمانه بودن روند آزمون

اعضای کمیسیون آزمون موظفند نتایج و روند تصحیح برگه ها را محرمانه تلقی کرده و از بازگویی آن برای شخص ثالث خودداری نمایند.

 

بند بیست و چهارم – محرمانه بودن سوالات آزمون

همه ی برگه های آزمون محرمانه تلقی می شوند و کلیه ی افراد درگیر، موظف به رعایت این امر بوده ، سوالات مربوطه در اتاق دربسته نگهداری می شود.

 

بند بیست و پنجم – حق رویالتی

همه ی مواد آزمون مشمول حق انحصاری استفاده از آثار چاپ شده می باشد و فقط جهت  برگزاری آزمون مورد استفاده قرار می گیرد. هرگونه استفاده ی دیگر از جمله تکثیر و پخش و همچنین در دسترس عموم قرار دادن مواد آزمون تنها با موافقت رسمی انستیتو گوته ی مرکز مجاز است.

 

بند بیست و ششم - بایگانی

اوراق  امتحان شرکت کنندگان در آزمون به مدت دوازده ماه از تاریخ برگزاری امتحان در اتاق دربسته نگهداری و سپس به شکلی ایمن معدوم می گردد.  صورتجلسه های نهایی آزمون یا نتیجه ی هر ماژول از آزمون می بایستی  ده سال به شکل مطمئن نگهداری و سپس معدوم گردد.

 

بند بیست و هفتم - کنترل کیفیت

با کنترل منظم کیفیت آزمون های کتبی و شفاهی با حضور بازرسی در محل آزمون ، کیفیت بالا و مطمئن آزمون های بر گزار شده میسر می گردد.

داوطلبان موافقت خودرا با حضور بازرس بدین منظور پیشاپیش اعلام می کنند. (← بند یازدهم)

 

بند بیست و هشتم - حفاظت از داده های شخصی

کلیه ی افراد درگیر در برگزاری امتحان موظفند داده های شخصی داوطلبین را مطابق با  مقررات مربوطه حفظ کنند .

 

بند بیست و نهم – مقررات پایانی

این آیین نامه از اول اکتبر 2014 معتبر است و برای کلیه ی شرکت کنندگان در آزمونها از تاریخ اول اکتبر2014به بعد به اجرا در خواهد آمد.  در صورت وجود تفاوت بین ترجمه ی متن و اصل آلمانی،  برای آن بخش متناقض ، اصل آلمانی آیین نامه معتبر است.

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ ۱۷:۲۷

تست آیلتس چیست؟

تست آیلتس چیست؟ 

آیلتس (به انگلیسی: IELTS مخفف International English Language Testing System) (نظام بین‌المللی ارزشیابی زبان انگلیسی) در حال حاضر یکی از معتبرترین آزمون‌های زبان انگلیسی است که در سراسر دنیا برگزار می‌شود. آیلتس در واقع آزمونی بریتانیایی بوده و از این نظر در مقابل تافل، آزمون آمریکایی قرار می‌گیرد. این آزمون توسط دانشگاه کمبریج انگلستان، شورای فرهنگی بریتانیا و مرکز آیلتس استرالیا برگزار می‌شود.

آزمون آیلتس از ۴ بخش شنیدار، خواندن، نوشتن و مکالمه تشکیل شده‌است. کل آزمون دارای دو گونه آکادمیک و عمومی است که گونه آکادمیک مشکل تر بوده و همین آزمون است که برای ورود به دانشگاه‌ها مورد نیاز می‌باشد.

IELTS یا International English Language Testing System یک امتحان زبان انگلیسی است و از اعتباری بین‌المللی برخوردار می‌باشد. این امتحان معیاری است جهت سنجش دانش زبان انگلیسی اشخاصی که می‌خواهند در کشورهای انگلیسی زبان درس بخوانند، کار کنند و یا به آن کشورها مهاجرت نمایند. امتحان IELTS با همکاری مشترک دانشگاه کمبریج، کنسولگری انگلستان و سازمان IDP استرالیا برگزار می‌شود. این امتحان از بالاترین و معتبرترین استانداردهای بین‌المللی جهت سنجش سطح زبان انگلیسی داوطلبان پیروی می‌کند و چهار توانائی Writing ،Reading ،Listening و Speaking را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بسیاری از دانشگاهها در کشورهای مختلفی همچون کانادا، انگلستان، استرالیا، نیوزلند و آمریکا امتحان IELTS را به رسمیت می‌شناسند. همچنین جهت مهاجرت به کشورهای کانادا، استرالیا و نیوزلند، داشتن مدرک IELTS الزامی است. این امتحان در بیش از ۲۷۰ مرکز امتحانی واقع در ۱۱۰ کشور مختلف دنیا برگزار می‌گردد. شرکت کنندگان در امتحان IELTS به طیف وسیعی از سوالات بسیار ساده تا بسیار مشکل پاسخ می‌دهند. نمره هر بخش از امتحان بین صفر تا ۹ می‌باشد. نمره کلی امتحان با معدل گیری از نمره چهار بخش امتحان محاسبه می‌گردد. در کارنامه IELTS، علاوه بر نمره کلی، نمره هر بخش بطور جداگانه ذکر می‌شود.

هر دانشگاه برای پذیرش متقاضیان حداقل نمره‌ای را مشخص می‌کند و اکثر آنها حداقل نمره کلی ۶٫۵ را می‌خواهند بطوریکه نمره هر بخش هم از ۶ کمتر نباشد (البته این قاعده کلی است و هر دانشگاه شرایط خاص خود را دارد). به عنوان مثالی دیگر، برای اینکه حداکثر امتیاز زبان انگلیسی را جهت مهاجرت به کانادا کسب نمایید، باید در هر چهار قسمت امتحان IELTS حداقل نمره ۷ بگیرید.

در روز امتحان ابتدا به سوالات Listening سپس به سوالات Reading و بعد به سوالات Writing پاسخ خواهید داد. تاریخ و ساعت برگزاری قسمت Speaking در روز امتحان به شرکت کنندگان اعلام می‌شود و معمولاً امتحان Speaking از عصر روز امتحان شروع شده و بمدت ۵ روز ادامه می‌یابد. داوطلبانی که از شهرهای دیگر به تهران می‌آیند، برای امتحان Speaking در اولویت هستند و باید در هنگام ثبت نام، اسم خود را در لیستی جداگانه به ثبت برسانند. تمامی مراحل کتبی امتحان باید با مداد نوشته شود و داوطلبان اجازه استفاده از خودنویس یا خودکار را در هیچ مرحله‌ای از امتحان کتبی ندارند.

امتحان IELTS در دو نوع Academic و General Training برگزار می‌شود. امتحان Academic مخصوص کسانی است که می‌خواهند در یک دانشگاه انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند در حالیکه امتحان General Training مخصوص کسانی است که می‌خواهند به یک کشور انگلیسی زبان مانند کانادا، استرالیا و یا نیوزلند مهاجرت کنند.

آزمون آکادمیک توانایی انگلیسی داوطلبانی را می‌سنجد که قصد دارند تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی و بالاتر در یک دانشگاه انگلیسی زبان ادامه دهند. آزمون جنرال ترینینگ معلومات داوطلبان را در بستری علمی-اجتماعی می‌سنجد. آزمون جنرال ‌ترینینگ برای کسانی مناسب است که به‌منظور گذراندن دوره‌های کوتا‌ه ‌مدت کاری و یا دست‌ یافتن به ‌فرصت‌های شغلی یا مهاجرت قصد سفر به این کشور‌ها را دارند. در آیلتس توانایی‌های شنیدن، خواندن، نوشتن، و صحبت ‌کردن در چهار قسمت جداگانه سنجیده می‌شود. در حالیکه توانایی شنیداری و صحبت‌کردن داوطلبان امتحان آکادمیک و جنرال‌ترینیگ به‌ روش کاملاً ‌مشابه سنجیده می شود ، هر یک از این دو گروه، سوالات جداگانه‌ای در قسمت‌های خواندن و نوشتن دریافت می‌کنند. مسئولیت انتخاب نوع امتحان بر عهده متقاضی بوده و باید هنگام ثبت نام، نوع امتحان مورد نظر خود را در فرم ثبت ‌نام قید کنند. کل امتحان 2 ساعت و 45 دقیقه طول می کشد.

سه بخش اول هر امتحان در یک روز برگزار می‌شود، اما بخش مصاحبه‌ ممکن است در طول یک‌هفته بعد و یا یک هفته قبل از امتحان برگزار شود.

 

Listening
این بخش حدوداً ۳۰ دقیقه به‌طول می انجامد. چهل ‌سوال در چهار بخش در دفتر‌چه‌ای در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد.Listening تنها یکبار پخش‌ خواهد شد. البته به داوطلبان این فرصت داده می‌شود تا سوال‌ها را پیش از پخش مطالعه کنند و پس از پایان گرفتن هر بخش نیز داوطلبان فرصتی دارند تا جواب‌های خود را باز‌بینی نمایند. پاسخ‌ها همگی پس از شنیده‌ شدن باید در دفتر‌چه سوالات نوشته شود. باپایان گرفتن نوار به شرکت‌کنندگان ده دقیقه فرصت داده می شود تا پاسخ‌های خود را از دفتر‌چه سوالات به پاسخنامه منتقل کنند.
دو بخش اول در این قسمت به مکالماتی با بستر اجتماعی اختصاص داده شده است. معمولاً این قسمت شامل مکالمه‌ای بین دو یا چند‌نفر بوده و در انتها نیز صحبت‌های یک‌نفر پخش می‌شود. دو بخش پایانی به موقعیت‌هایی تاکید می‌کند که بیشتر جنبه دانشگاهی و تحصیلی دارند. در این بخش نیز مکالمه‌ای بین حد‌اکثر چهار‌ نفر و یک صحبت یک ‌نفره پخش‌ می‌شود. در این بخش از طیف گسترده‌ای از لهجه‌ها و گویش‌های مختلف زبان انگلیسی استفاده می‌شود.

Academic Reading
برای پاسخ دادن به چهل سوال این بخش به داوطلبان شصت‌دقیقه فرصت داده می‌شود. سوالات و متن‌ها در سه بخش، شامل حدود ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۰ کلمه، و در یک دفتر‌چه به داوطلب تحویل داده می شود. پس از سپری شدن یک ‌ساعت، این دفتر‌چه به ‌همراه پاسخنامه از داوطلب گرفته می شود. در این بخش، برخلاف قسمت اول امتحان به داوطلب فرصتی برای انتقال پاسخ‌ها به پاسخ‌نامه داده نمی‌شود.
متون به‌کار گرفته‌شده در دفتر‌چه‌ سوالات از مجله‌ها، جزوات، کتاب‌ها، و روزنامه‌ها انتخاب شده‌اند و مخاطب همه آنها خواننده غیر متخصص است. حداقل یکی از این سه بخش شامل یک نوشته استدلالی ظریف است و یک بخش نیز به محتوای غیر نوشتاری و همراه با نمودار یا شکل اختصاص دارد. در صورتی که متن حاوی لغات تخصصی و فنی باشد، واژه‌نامه‌ای کوتاه نیز همراه متن خواهد آمد.

General Training Reading
تفاوت اصلی GT Reading و Academic Reading محتوا و سطح پیچیدگی متون استفاده شده است. در GT Reading، بخشاول‌ بر مواجه با موقعیت ‌های اجتماعی تمرکز دارد. این بخش شامل متونی است که به مراودات اجتماعی ابتدایی و روزمرهتعلق داشته و نگرشی به‌ سمت جمع ‌آوری، یافتن، و تهیه اطلاعات در آنها وجود دارد. بیشتر توجه در بخش دوم به‌ جزوات آموزشی و احتیاجات رفاهی استاین بخش به متن یا متن‌هایی اختصاص داده شده که انگلیسی پیچیده‌تری در آنها استفاده به‌کار گرفته‌شده است. متن‌ نسبتاً بلندتری در بخش سوم در انتظار داوطلبان خواهد بود که از طریق آن توانایی خواندن نثر‌های بلند در شرکت‌کنندگان سنجیده می‌شود. در این بخش بیشتر خواندن نثر‌های پیچیده مد نظر است تا درک ‌مطالب استدلالی.

Academic Writing
برای این بخش از امتحان یک‌ساعت زمان در نظر گرفته شده است. در طول این مدت به داوطلبان دو موضوع برای نوشتن داده خواهد شد. پیشنهاد می‌شود که شرکت‌کنندگان در امتحان بیست‌ دقیقه اول را به نوشتن سوال اول اختصاص داده و چهل دقیقه باقی‌مانده را صرف پاسخ به سوال دوم کنند. پاسخ به سوال اول لازم است حد‌اقل در ۱۵۰ کلمه نوشته شود. حداقل تعداد کلمات برای موضوع دوم ۲۵۰ کلمه است. به پاسخ‌هایی که کمتر از این‌ میزان کلمه داشته‌ باشند نمره کامل داده نخواهد شد.
در موضوع اول به داوطلب یک جدول یا نمودار داده شده و از او خواسته می شود تا اطلاعات نمایش‌داده شده در جدول را با جملات خود توضیح دهد. موضوع دوم در قالب یک سوال از داوطلب خواهد خواست تا نظر یا عقیده موافق یا مخالف خود را نسبت به یک مسئله بیان کند.

General Training Writing
برای این بخش از امتحان یک‌ساعت زمان در نظر گرفته شده است. در طول این زمان به داوطلبان دو موضوع برای نوشتن داده خواهد شد. پیشنهاد می‌شود که شرکت‌کنندگان در امتحان بیست‌ دقیقه اول را به نوشتن سوال اول اختصاص دهند و چهل دقیقه باقی‌مانده را صرف پاسخ به سوال دوم کنند. پاسخ به سوال اول لازم است حد‌اقل در ۱۵۰ کلمه نوشته شود. حداقل تعداد کلمات برای موضوع دوم ۲۵۰ کلمه است. به پاسخ‌هایی که کمتر از این‌ میزان کلمه داشته‌ باشند نمره کامل داده نخواهد شد.
در موضوع اول از داوطلب خواسته می شود تا نامه‌ای به مخاطبی فرضی نوشته و در نامه‌اش مسئله‌ای را توضیح داده یا مشکلی را شرح دهد. موضوع دوم در قالب یک سوال از داوطلب خواهد خواست تا عقیده موافق یا مخالف خود را نسبت به یک مسئله بیان کند.

Speaking 
مصاحبه داوطلبان بین ۱۱ تا ۱۴ دقیقه به‌ طول می انجامد. در طول این زمان داوطلب به سوالات مطرح شده از سوی مصاحبه‌گر پاسخ خواهد داد. این مصاحبه ضبط می‌شود.
در بخش اول مصاحبه، داوطلب به‌ سوالات عمومی و شخصی در مورد محل ‌زندگی‌، وضعیت خانوادگی، شغلی و همینطور علایقش پاسخ خواهد داد. این بخش ۴ تا ۵ دقیقه به‌طول می‌انجامد
در بخش دوم به داوطلب موضوعی، که بر روی یک کارت نوشته شده ‌است، داده می‌شود و از وی خواسته می شود تا به مدت دو دقیقه در مورد آن موضوع صحبت کرده و نظر و عقیده خود را اظهار کندداوطلب می‌تواند پیش از شروع صحبت به مدت یک‌ دقیقه در مورد محور‌هایی که در مورد آنها صحبت‌خواهد کرد فکر کرده و یادداشت بردارد. پس از خاتمه دو دقیقه داوطلب به یک یا دو سوال پایانی در رابطه با موضوع پاسخ خواهد داد.
در بخش سوم داوطلب به بحثی چهار تا پنج‌دقیقه‌ای با مصاحبه‌گر وارد می شود که محور آن به‌نوعی به موضوع مورد بحث در کارت مربوط است.

نمره هر بخش از امتحان بین 1 تا ۹ می‌باشد. نمره کلی امتحان با معدل گیری از نمره چهار بخش امتحان محاسبه می‌گردد. در کارنامه آیلتس، علاوه بر نمره کلی، نمره هر بخش بطور جداگانه ذکر می‌شود.

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ ۱۸:۳۲

آیلتس در برابر تافل!


تفاوت عمده ی آزمون های بین المللی آیلتس و تافل چیست؟” و اهمیت این آزمون ها برای دانشجویان از چه رو است؟...

تافل,آیلتس,زبان انگلیسی

تفاوت,خانواده,آکا,تفاوت,دانشجویان,تفاوت,کشور,ذهن,کرده‌اند,دانند,مطلوب,نفر,نقش,مهارت,درصد

تفاوت بین آیلتس و تافل در چیست

در سالهای اخیر با توجه به رشد روز نفوذ زبان انگلیسی در مجامع جهانی و بالا رفتن تقاضا برای شرکت در آزمون های بین المللی  زبان انگلیسی، همواره این سوال در ذهن متقاضیان شرکت در این آزمون ها مطرح بوده که ؛ “تفاوت عمده ی آزمون های بین المللی آیلتس و تافل چیست؟” و اهمیت این آزمون ها برای دانشجویان از چه رو است؟

در این بخش نگاهی جامع به تفاوت های عمده ی آزمون های بین المللی آیلتس و تافل خواهیم داشت.

IELTS
آزمون آیلتس (International English Language Testing System) جهت سنجش میزان آمادگی داوطلبان برای ادامه تحصیل، فراگیـری مهارتهـای تخصصـی و یـا کار و اقامـت در کشـورهـای انگلیسی زبان طراحی شـده است. اکثر دانشگاههاى دنیا (بخصوص کشورهاى انگلیسى زبان) ارائه مدرک IELTS را بعنوان یکى از مهمترین شروط پذیرش دانشجویان مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا قید کرده اند. این آزمون مشترکاً از سوى ۳ سازمان معتبر
IELTS Australia – Cambridge – British Council طراحى و توسط نمایندگى‌ها در بیش از ۲۷۰ مرکز مختلف در بیش از ۱۱۰ کشور جهان برگزار مى شود.سالانه حدود یک و نیم میلیون نفر در آن شرکت می‌کنند.

TOEFL
آزمون تافل (Test of English as a Foreign Language) بعنوان مهمترین و معتبرترین تست سنجش دانش زبان در دنیا مطرح است و بکار گرفته مى شود و یک آزمون جـامع زبان انگلیسی است که بـرای ورود به بیش از ۴۴۰۰ کالج و دانشگاه در ایالات متحده و کانادا، و دیـگر بخشهـای جهان، مورد نیـاز می‌باشد. همچنیـن افراد غیر بومی که دارای مشاغل حرفه‌ای می‌باشند، بـرای ادامه فعالیتهای حرفه‌ایشان در آمریکا و کانادا مرتباً به یک رتبه تافل نیاز دارند.

تافل و آیلتس چه تفاوت عمده ای دارند؟
تافل آزمونی است که توانایی داوطلب را در درک و کاربرد انگلیسی امریکایی می سنجد اما در آزمون آیلتس، انگلیسی به عنوان زبان بین المللی سنجیده می شود و بنابراین به عنوان مثال، در قسمت سنجش مهارت شنیدن از لهجه های مختلف انگلیسی استفاده می شود و نه فقط یک لهجه خاص.

آیا این آزمون ها فقط برای تحصیل در دانشگاه های انگلیسی زبان است؟
در بیشتر موارد بلی، اما برای موارد دیگری مانند مهاجرت به کشور های کانادا و استرالیا آزمون آیلتس ضروری است و برای دریافت بورسیه های تحصیلی، استخدام در مراکز دولتی و یا شرکت های بازرگانی ممکن است کسب حد نصاب امتیاز در تافل از شما خواسته شود.

آیا تافل فقط برای ورورد به دانشگاه های آمریکا معتبر است؟
خیر. بنا به وب سایت رسمی ای. تی. اس، (E.T.S) شش هزار موسسه در ۱۱۰ کشور دنیا و تقریبا تمام دانشگاه های انگلستان، استرالیا، نیوزیلند و کانادا برای پذیرش، اعطای بورس تحصیلی، و فارغ التحصیلی نمرات تافل را ملاک قرار می دهند. سایت رسمی ایلتس هم آمار و ارقام مشابهی را در خصوص مقبولیت آیلتس ذکر می کند.

اعتبار آزمون ها چه مدت است؟
نتایج هر کدام از آزمون های ایلتس و تافل به مدت دو سال اعتبار دارند.

آزمون آیلتس چند نوع است؟
این آزمون در دو نوع مختلف موجود می‌باشد:
آکادمیک (Academic) و عمومی (General Training) 
افرادی که قصد تکمیل تحصیلات خود در دانشگاههای انگلیسی زبان را دارند (کارشناسی به بالا) باید از نوع آکادمیک این آزمون، و افرادی که به منظور گذراندن دوره‌های کوتاه‌مدت فنی و حرفه‌ای، اخذ دیپلم، کار و یا اقامت قصد سفـر به کشورهـای انگلیسی زبان را دارند، می‌توانند از نوع عمومی این آزمون استفاده کنند.

آیا آزمون تافل هم دارای انواع مختلف است؟
بلی، اما تفاوت آزمون های تافل بیشتر در نحوه برگزاری آن هاست. ابتدا آزمون تافل به صورت کاغذی (PBT) بود و داوطلبان جواب پرسش ها را با مداد روی روی پاسخنامه علامت می زدند. با پیشرفت تکنولوژی، تافل به صورت کامپیوتری (CBT) هم رایج شد. اما امروز فقط به صورت های کاغذی (PBT) و اینترنتی (IBT) برگزار می شود. مقیاس نمره در هر کدام از این آزمون ها متفاوت است.

سیستم نمره دهى و نتایج IELTS
نتایج امتحان حدود ۲ هفته بعد از امتحان اعلام مى شود. فرم اعلام نتایج شامل ۵ نمره متفاوت است (۴ نمره مربوط به هریک از ۴ بخش آزمون است و یک نمره کل که معدل آن ۴ نمره است).
امتیاز نمرات امتحان IELTS از ۱ تا ۹ را شامل مى شود.
امتیاز ۱ به مفهوم آن است که داوطلب شرکت کننده فاقد توانمندى استفاده از زبان انگلیسى می باشد و امتیاز ۹ به مفهوم آن است که داوطلب داراى توانمندى بکارگیرى زبان همانند یک فرد انگلیسى زبان تحصیلکرده مى باشد.
هریک از مهارتهاى چهارگانه بطور جداگانه از ۱ تا ۹ امتیاز دهى شده و در نهایت معدل از ۴ مهارت فوق محاسبه و اعلام مى گردد.

تقاضای تجدید نظر
از تاریخ اول جولای تغییر روشی در چگونگی‌اعتراض به نمرات آیلتس ایجاد خواهد شد.
شرکت‌کنندگان در امتحان آیلتس این فرصت را دارند تا به بخشی یا تمام نمرات کارنامه خود اعتراض کنند. برای این کار لازم است تا در فاصله یک ماه بعد از تاریخ چاپ کارنامه فرم تقاضای تجدید نظر را پر کرده و همراه با اصل کارنامه خود٬ به دفتر امتحان آیلتس ارسال نمایید.
هزینه رسیدگی به اعتراض٬ چه به بخشی از نمرات یا همه آنها٬ ۸۴۰۰۰۰ ریال است که در صورتی که نمره شرکت‌کننده در امتحان بیشتر شود٬ به طور کامل به شرکت‌کننده برگردانده خواهد شد. در صورت افزایش نمره کارنامه جدیدی برای داوطلب صادر خواهد گردید.

برگرفته از آکاایران

تاریخ بروزرسانی : ۱ مهر ۱۳۹۴ ۱۲:۱۸

آینده زبان در دنیای امروز

The future of language 

To some extent, Americans have an advantage over much of the world's population: The country's two most widely spoken languages — English and Spanish — are among the most widely spoken worldwide. So, are Americans still willing to take language classes?

The number of American students who learned a language other than English decreased by about 100,000 between 2009 and 2013, according to research by the Modern Language Association. For many, taking a class in economics might seem more beneficial than a French course. But is it really?

The Chinese dialects combined already have more native speakers than any other language, followed by Hindi and Urdu, which have the same linguistic origins in northern India. English comes next with 527 million native speakers. Arabic is spoken by nearly 100 million more native speakers than Spanish, which has 389 million speakers.

Which languages will dominate the future? Predictions vary, depending on your location and purpose. But here are a few ways to approach this question.

You want to make money in growth markets? These will be your languages.

In a recent U.K.-focused report, the British Council, a think tank, identified more than 20 growth markets and their main languages. The report features languages spoken in the so-called BRIC countries — Brazil, Russia, India, China — that are usually perceived as the world's biggest emerging economies, as well as more niche growth markets that are included in lists produced by investment bank Goldman Sachs and services firm Ernst & Young.

"Spanish and Arabic score particularly highly on this indicator," the British Council report concluded for the U.K. However, when taking into account demographic trends until 2050 as laid out by the United Nations, the result is very different.

Hindi, Bengali, Urdu and Indonesian will dominate much of the business world by 2050, followed by Spanish, Portuguese, Arabic and Russian. If you want to get the most money out of your language course, studying one of the languages listed above is probably a safe bet.

Of course, demographic developments are hard to predict. Moreover, the British Council only included today's growth markets, which says little about the growth potential of other nations that are still fairly small today. Also, Arabic and Chinese, for instance, have many dialects and local versions, which could make it harder for foreigners to communicate.

Despite all that, the chart above gives a broad look into which linguistic direction the business world is developing: away from Europe and North America, and more toward Asia and the Middle East.

You want to speak to as many people as possible? How about Chinese, Spanish or French?

German linguistic expert Ulrich Ammon, who conducted a 15-year-long study, recently released a summary of his research. In his book, Ammon analyzes the languages with the most native speakers and the most language learners around the world. Especially for the latter aspect, there is little original data available, which is why Ammon does not provide predictions of exact numbers of speakers per language.

Here's his top three of the languages you should learn if you want to use the language as often as possible, everywhere in the world. If you do not have time, however, don't worry too much: English will continue to top all rankings in the near future, according to Ammon.

1. Chinese.  "Although Chinese has three times more native speakers than English, it's still not as evenly spread over the world," Ammon said. "Moreover, Chinese is only rarely used in sciences and difficult to read and write."

2. Spanish. Spanish makes up for a lack of native speakers — compared with China — by being particularly popular as a second language, taught in schools around the world, Ammon said.

3. French. "French has lost grounds in some regions and especially in Europe in the last decades," Ammon explained. "French, however, could gain influence again if west Africa where it is frequently spoken were to become more politically stable and economically attractive."

A 2014 study by the investment bank Natixis even predicted that French would become the world's most widely spoken language by 2050. The authors of the study referred to were demographic growth prospects in Africa. "French is also widespread in many smaller countries," Ammon said. However, the study did not take into account a significant fact: Not everyone who lives in countries where French is  spoken is actually fluent in French.

You want to visit as many countries as possible but speak just one language?

This map shows the number of countries where certain languages are spoken. Most of these languages also appear in the two categories above. But a word of caution: In many nations, a language might be spoken by some, but mastered by few.

What to learn if you're interested in culture

Although the graphics below might appear confusing at first, they enlighten an often neglected aspect when assessing the world's major languages.

group of international researchers recently analyzed 2.2 million book translations from around the world: Their visualization, based on data provided by UNESCO’s Index Translationum project, offers rare insights into so-called hub languages, which are especially significant culturally: If a book is published in a smaller language, it will usually be translated into a hub language. In this graphic, hub languages are characterized by their central position, multi-connectedness and the intensity of the nations' relationship — which are visually emphasized by the width of the lines.

For instance, books from Azerbaijan (one of the green countries) will nearly always be translated into Russian.

From Russian, a book will most likely be translated into English — which is the world's premier hub language for written publications.

French, as well as other European languages, such as Italian, German or Dutch, are also particularly significant hub languages.

What is interesting about this graphic is that cultural significance does not appear to correlate with the most recent economic or demographic importance of a language: German, Dutch or even Russian are still disproportionately represented.

Shahar Ronen, who was among the researchers who produced the graphics, says that the latest data on languages used on Twitter shows a clear trend, though: Some more traditional languages, which are dominant hub languages for book translations, will lose influence. "As it often happens, the rise of some languages comes at the expense of others. Russian and German are two languages whose global impact is on the decline: both are top languages in book translations and Wikipedia, but barely make it to the top 15 on Twitter," Ronen explained.

In other words: There is no one single language of the future. Instead, language learners will increasingly have to ask themselves about their goals and own motivations before making a decision.


تاریخ بروزرسانی : ۴ مهر ۱۳۹۴ ۰۱:۱۷

انستیتو گوته 64 ساله شد.

انستیتو گوته 64 ساله شد.

درآلمان در سال1951 شش معلم زبان آلمانی اقدام به تأسیس یک انجمن برای تدریس زبان آلمانی نمودند.امروز که 64 سال از این تاریخ گذشته است 149 انستیو گوته، 11 دفتر وابسته به انستیتو گوته در 93 کشور جهان به تدریس و ترویج زبان آلمانی مشغول هستند که از این میان 13 انستیتو گوته در آلمان مستقر است.

انستیتو گوته مؤسسه فرهنگی جمهوری فدرال آلمان است که در سراسر جهان فعالیت دارداین مؤسسه به توسعه دانش زبان آلمانی در خارج و داخل و همکاری های بین‌المللی فرهنگی اشتغال داشته و در عین حال تصویری جامع از آلمان را نیز ارایه می نماید.

اهداف اصلی در این راستا عبارتند از ایجاد تفاهم فرهنگی بین افراد و بالابردن وجهه آلمان در سراسر جهان.

منبع: تهران دیپلو

برای اطلاعات بیشتر سایت سپانو را مطالعه فرمایید.

تاریخ بروزرسانی : ۲۳ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۱۴

زبان آلمانی بیاموزیم

زبان آلمانی بیاموزیم

اطلاعاتی برای کسانی که می خواهند در قرن ۲۱ در صف پیشروان باشند. آلمانی به عنوان زبان اول یا دوم بیش از ۱۲۵ میلیون نفر، از زبان های مهم فرهنگی، علمی و محاوره ای دنیاست. در اروپا زبان مادری ۱۰۱ میلیون نفر آلمانی است: آلمانی علاوه بر آلمان، اتریش و بخش هایی از سوییس در لیشتن اشتاین، لوکزامبورگ و بخش هایی از شمال ایتالیا، شرق بلژیک و شرق فرانسه نیز صحبت می شود. در سطح بین المللی آلمانی پس از چینی ، انگلیسی، اسپانیایی ، روسی و هندی در رتبه ششم است. در نهاد های اتحادیه اروپا، آلمانی پس از انگلیسی، در کنار زبان فرانسه در زمره زبان های مهم کاری می باشد.

Familie begeistert vor einem Computer

چرا آلمانی بیاموزیم؟

کسی که آلمانی می داند، می تواند نوشته های نویسندگان بزرگ قرن های گذشته مانند گوته، شیلر و برشت را به زبان اصلی بخواند، در شرح زندگی نامه خود به این مطلب خاص اشاره نماید ( بسیاری از شرکت ها در پی داوطلبانی اند که زبان آلمانی می دانند) ، در دانشگاه های آلمان، اتریش و سوییس به طور رایگان تحصیل کند، به فستیوال فیلم برلین برود، در جشن اکتبر در مونیخ و یا در کارناوال کلن شرکت کند، آخرین مقالات و کتاب های علمی را مطالعه کند ( در زمینه مقالات علمی آلمان در مقام دوم است. ۲۸٪ تمام کتاب های علمی که در سطح بین الملل منتشر می شود، آلمانی است) ، در سطح بین المللی اعلام داوطلبی نماید – آلمانی یکی از زبان های رسمی اتحادیه اروپاست و در بسیاری از شرکت ها و نهاد های بین المللی مورد استفاده دارد.

منبع: http://www.teheran.diplo.de

برای اطلاعات بیشتر سایت سپانو را مطالعه فرمایید.

تاریخ بروزرسانی : ۲۳ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۱۵

از کجا برای خواندن زبان انگلیسی شروع کنیم ؟

از کجا برای خواندن زبان انگلیسی شروع کنیم ؟

اگر با جستجوی سؤال “برای یادگیری زبان انگلیسی از کجا شروع کنیم” به این صفحه واردشده‌ای احتمالاً می‌خواهی زبان انگلیسی را یاد بگیری اما هنوز آن را شروع نکرده‌ای. بگذار ابتدا سؤالی را از شما بپرسم:

اگر واقعاً می‌خواستی که زبان انگلیسی و یا هر زبان دیگری را یاد بگیری، الآن بایستی چه‌کاری انجام بدهی که این اتفاق رخ دهد؟

مشکلی که همه‌ی ما با یادگیری زبان انگلیسی، دیگر زبان‌ها، و حتی دیگر اهدافمان در زندگی داریم، این است که زمان بسیار زیادی را صرف فکر کردن و حرف زدن در رابطه با آرزوهایمان می‌کنیم. ولی زمان بسیار کمتری را در حقیقت صرف کارهایی می‌کنیم که می‌تواند ما را به اهدافمان برساند.

شروع یادگیری

برای یادگیری زبان انگلیسی از کجا شروع کنم؟

این هیچ خبر جدیدی نیست. مردم چیزهای زیادی می‌خواهند که هیچ کاری برای رسیدن به آن‌ها نمی‌کنند. می‌خواهیم که اندام بهتری داشته باشیم، یا غذاهای سالم‌تری بخوریم، یا …. اما دریغ از یک‌قدم عمل. برای زبان نیز همین‌طور است. همه‌ی ما دوست داریم که دست‌کم زبان انگلیسی را یاد بگیریم. بنابراین شروع می‌کنیم و کلی برنامه و طرح در ذهن خودمان می‌ریزیم. که مثلاً به‌زودی، فردا، شنبه‌ی هفته‌ی بعد، ماه بعد یا سال بعد این برنامه‌ها را آغاز کنیم و زبان انگلیسی را یاد بگیریم. اتفاقی که رخ می‌دهد این است که این فرایندهای برنامه‌ریزی، به ما این‌طور القا می‌کنند که انگار واقعاً در حال رسیدن به هدفمان هستیم؛ درحالی‌که در واقعیت هیچ قدمی را به سمت هدفمان برنداشته‌ایم.

همین حالا، هیچ‌وقت زمان مناسبی برای قدم برداشتن به سمت هدفمان نیست. به‌جای آن، به‌زودی، ظاهراً جذاب‌ترین گزینه‌ی ما برای شروع رسیدن به اهدافمان است.

ما بسیاری از مشکلاتمان را به کناری می‌گذاریم تا نسخه‌ی آینده‌ی ما آن را حل بکند. زیرا فکر می‌کنیم که “من آینده” انگیزه و انرژی بیشتری برای رسیدن به هدف دارد؛ زمان بیشتری دارد؛ پول بیشتری دارد؛ جذاب‌تر است؛ یاد گرفته است که زود از خواب برخیزد و بیشتر تلاش کند؛ و یاد گرفته است که زندگی را بهتر مدیریت کند.

بنابراین صبر می‌کنیم……..

من این را به‌خوبی میدانم زیرا من نیز در دوران کودکی و نوجوانی بارها اهدافم را به کناری گذاشتم تا “حسین آینده” برایم به آن برسد.

مشکل ما خیلی وقت‌ها این نیست که دقیقاً نمی‌دانیم چه‌کار باید بکنیم. در حقیقت بیشتر وقت‌ها ما دقیقاً میدانیم که چه‌کار باید بکنیم. مثلاً کمتر بخوریم، بیشتر ورزش کنیم، و در مورد زبان انگلیسی: بیشتر بخوانیم و بشنویم.

حسین آینده هیچ‌وقت اطلاعات بیشتری نسبت به الآن، برای قدم برداشتن به سمت اهداف کنونی حسین ندارد. اما بیشتر وقت‌ها حسین آینده در ذهن احساس می‌کند که بهتر می‌تواند به سمت اهداف قدم بردارد.

بیشتر اوقات اگر هیچ کاری انجام ندهیم آینده‌ی بهتری نسبت به حال حاضر نداریم.

اگر میدانی که می‌خواهی چه‌کار بکنی و چه هدفی داری، قدم بعدی عمل است.

شروع یادگیری از فردا

از فردا دیگه حتما شروع میکنم!

بنابراین سؤال اول این نوشتار، برای یادگیری زبان انگلیسی از کجا شروع کنیم، بهتر است که تبدیل شود به:الآن چه‌کار کنم که زبان انگلیسی یاد بگیرم؟

چند حقیقت بزرگ در رابطه با این سؤال وجود دارد که بهتر است آن‌ها را مشخص کنم که در پست بعدی حتما شاهد آن خواهید بود.

منبع: effeng.ir

برای اطلاعات بیشتر سایت سپانو را مطالعه فرمایید.

www.sepano-ac.ir

www.sepano-ac.ir

www.sepano.net


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۱۸

CEFR چارچوب مشترک اروپا به زبان انگلیسی

CEFR – Common European Framework of Reference

The Common European Framework divides learners into three broad divisions which can be divided into six levels:

A Basic Speaker A1 Breakthrough or beginner A2 Waystage or elementary
B Independent SpeakerB1 Threshold or intermediateB2 Vantage or upper intermediate
C Proficient Speaker C1 Effective Operational Proficiency or advancedC2 Mastery or proficiency

The CEFR describes what a learner is supposed to be able to do in reading, listening, speaking and writing at each level.

Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help. 
 Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.
 Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
 Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options. 
 Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.
 Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely,  differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations. 

Deutsche Welle (sponsored by the German government) suggests A-1 is reached with about 75 hours of German study. A-2.1 about 150 hours. A-2.2 about 225 hours. B 1.1 about 300 hours. B 1.2 about 400 hours.[4]

These descriptors can apply to any of the languages spoken in Europe, and there are translations in many languages.

تاریخ بروزرسانی : ۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۹:۰۶

آیا شما بهترین زمان برای آموزش زبان را از دست داده‌اید؟

آیا شما بهترین زمان برای آموزش زبان را از دست داده‌اید؟

پنداشتی رایج وجود دارد که بهترین زمان آموزش زبان دوران کودکی و نوجوانی است و پس از آن دیگر قادر نخواهید بود که زبان انگلیسی را آموزش ببینید. این پنداشت ولی نادرست است. بی‌گمان برخی چیزها تغییر می‌کند ولی هیچ‌گاه برای آموزش دیر نیست. درست است که کودکان آسوده‌تر می‌توانند زبان انگلیسی را فرابگیرند، ولی بزرگ‌سالان برتری‌های دیگری نسبت به کودکان دارند. برای نمونه آن‌ها دایره‌ی واژگان بیشتری دارند که می‌توانند آن را در زبان انگلیسی بکار برند. از سوی دیگر کودکان کمتر می‌توانند به‌صورت آزادانه زبان انگلیسی را آموزش ببینند و کمبودهای خود را ازمیان بردارند.

بزرگسالی و زمان آموزش زبان انگلیسی

بزرگسالی و بهترین زمان آموزش زبان انگلیسی

بهترین روش آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان چیست؟

۱- پرهیز از استفاده‌ی بی‌رویه از کتب آموزش زبان انگلیسی

2-یک تیر دو نشان

پیشنهاد بعدی این است که با یک تیر دو نشان بزنید. برای نمونه اگر علاقه دارید که مهارت‌های ارتباط کارآمد و رهبری خود را بالا ببرید از بسته‌ی آموزش زبانی استفاده کنید که زبان انگلیسی را با رویکرد ارتباط کارآمدآموزش دهد. و یا اگر دوست دارید کتابی بخوانید که روش‌های اصیل یادگیری زبان را به شما نشان دهد سعی کنید که یک کتاب گویا تهیه کنید که افزون بر آن، مهارت شنیداری شما نیز تقویت گردد.

۴- داشتن انگیزه و روحیه‌ی بالا

به یاد داشته باشید که همیشه بایستی روحیه و انگیزه‌ی بالایی برای یادگیری زبان انگلیسی داشته باشید. ورزش از دسته عواملی است که روحیه آدمی را بالا نگه می‌دارد. بنابراین از روی پیشنهاد پایانی اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که هرروز برنامه‌ی پیاده‌روی و ورزش برای حفظ تندرستی خود دارید، می‌توانید هنگام ورزش به مطلبی جذاب به زبان انگلیسی گوش دهید و سطح زبان خود را نیز بالا ببرید.

منبع: effeng

تاریخ بروزرسانی : ۲۳ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۲۶

فریم ورک مشترک اروپا برای تقسیم بندی سطوح زبان یا CEFR

کتاب‌های آموزش زبان برای آموزش زبان‌های خارجی از انگلیسی و فرانسه گرفته تا حتی چینی و ترکی در چند سال گذشته براساس روش مشترکی نوشته می‌شوند که به اختصار آن را CEFR می‌خوانند.

CEFR

چهارچوب (چارچوب) ارجاعی مشترک اروپا برای آموزش زبان
یکی از این مدل‌ها که براساس پژوهش‌های گسترده و چندین دهه‌ای متخصصان آموزش زبان شکل گرفته و در حال حاضر نیز اقبال گسترده‌ای را از سوی بسیاری از متخصصین امر آموزش زبان در کشورها و مراکز مختلف در جهان به خود جلب کرده است، چارچوب ارجاعی مشترک برای آموزش زبان است.  
آخرین نگارش کتاب رسمی  برای معرفی این چارچوب در سال2001 در شورای اروپا به چاپ رسیده و براساس اطلاعاتی که در صفحة رسمی سیاست‌گذاری زبانی تارنمای رسمی شورای اروپا  موجود است، تابه‌حال به 38 زبان از جمله زبان‌های غیراروپائی همچون عربی، چینی، ژاپنی و کره‌ای ترجمه شده و مرجعی برای استفادة محققین است. چارچوب ارجاعی مشترک برای آموزش زبان در شورای اروپا تهیه و تدوین شده است. هرچند این چارچوب، یک اساس مشترک برای آماده‌سازی برنامه‌های درسی زبان، امتحانات و کتب درسی در اروپاست؛ با توجه به آنچه در ترجمة متن رسمی آن اشاره شد و مواردی از کاربرد آن در کشورهای غیر اروپائی که در ادامه بدان اشاره خواهیم کرد، از سوی کشورهای خارج از این قاره نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. این چارچوب به شکل جامع به توصیف مهارت‌هائی می‌پردازد که افراد باید برای کاربرد مناسب و کارآمد زبان، آنها را بیاموزند. این چارچوب همچنین به روش‌های ارزیابی سطوح مهارت افراد در کاربرد زبان می‌پردازد.
تلاش این چارچوب، فائق آمدن بر سد ارتباطی زبانی بین افراد ساکن در قارة اروپا با پیشینه‌های زبانی گوناگون است و تلاش دارد تا نوعی تعاون و همکاری بین فعالیت افراد درگیر در امر آموزش زبان در کشورهای مختلف ایجاد کرده و به این طریق روشی عینی و علمی برای سنجش میزان مهارت افراد در یادگیری زبان‌های مختلف ارائه دهد.
براساس این هدف، چارچوب یادشده به شکلی طراحی شده است که در این سنجش‌ها مفید باشد: برنامه‌ریزی برنامه‌های یادگیری زبان، برنامه‌ریزی مدارک مهارت در زبان و برنامه‌ریزی روش‌های یادگیری فردی زبان.  
طبیعی است که برای رسیدن به این اهداف و عملکردها، این چارچوب باید جامع، شفاف و منسجم باشد. جامع بدان معنا که مجموعه‌ای کامل از دانش زبانی، مهارت‌ها و کاربردها را تا حد امکان مشخص کند. شفاف باشد؛ یعنی اطلاعات، به شکل روشنی طبقه‌بندی شده و برای همة کاربران فهمیدنی ومنسجم باشد؛ یعنی آن که توصیف‌های آن از تناقض خالی باشد.
این چارچوب در کنار این شرایط تلاش دارد تا فضائی را ایجاد کند که این توصیف‌ها، تحمیل‌گر یک سیستم واحد و یکسان نباشند؛ بلکه به شکلی باز و انعطاف‌پذیر بتوانند بر همة شرایط خاص منطبق شوند. براین اساس، این چارچوب در کنار صفات پیش‌گفته، با صفاتی چون چند‌منظوره، انعطاف‌پذیر، باز، پویا و با قابلیت کاربرد آسان نیز توصیف شده است.
دربارة این چارچوب دو سوءتفاهم وجود دارد که لازم است برطرف شود. یکی آن که اتحادیة اروپا این چارچوب را به وجود آورده است و دوم آن که این اتحادیه قدرت اجرائی برای اجباری کردن آن را دارد. مک‌بیث  (2011) توضیح می‌دهد که هر دوی این تلقی‌ها اشتباهند. این چارچوب کاری علمی و پژوهشی و انجام شده به دست شورای اروپاست. شورائی متشکل از 47 عضو که تلاش دارد در کنار دیگر فعالیت‌هائی که در دستور کار آن قرار دارد، مبادلات فرهنگی را گسترش دهد و از حقوق سخن‌گویان به زبان‌های در اقلیت قرار‌گرفته حمایت کند. مک‌بیث (2011) در ادامه اشاره می‌کند که این چارچوب به سه دلیل عمده ایجاد شد: اول آن که اروپا دارای میراث غنی زبانی بسیار غنی است و این منبع ارزشمند باید توسعه یابد و محافظت شود؛ و برای این محافظت و توسعه تلاش بین‌المللی نیاز است. در درون 47 کشور عضو شورای اروپا، بیش از 250 زبان مختلف وجود دارد که بسیاری از این زبان‌ها با جمعیتی اقلیتی به حیات خود ادامه داده و محتاج حمایت خاص هستند. دوم آن که با کاربرد این چارچوب، امید است که ارتقای آموزش زبان‌های مشترک در اروپا به رفع سوءبرداشت‌ها و پیش‌داوری‌ها بینجامد. و سوم آن که تقویت آموزش و یادگیری زبان در کشورهای عضو شورای اروپا برای منافع این کشورها و تحرک بیشتر و ارتباط بین المللی مؤثر و لازم است و به علاوه، موجب تبادل اطلاعات شخصی و ارتباطات کاری و فهم متقابل عمیق‌تر می‌شود.
با تعاریف و صفاتی که برای این چارچوب شمرده شد،‌ این چارچوب باید با نگاهی بسیار عمومی به استفاده و کاربرد زبان وابسته باشد. روشی که این چارچوب به عنوان مبنا در نظر گرفته است، به شکل عام، روشی عملگراست.
مشی این روش بر این مبناست که کاربران  و یادگیرندگان زبان در درجة اول، عامل اجتماعی  هستند. بدین معنا که اعضای یک جامعه بوده که دارای وظایفی  (نه لزوماً وظایف زبانی) هستند و باید این وظایف را در شرایط مربوطه به انجام رسانند. تعریف وظیفه در اینجا انجام عمل خاصی است که توسط چند شخص به شکل استراتژیک و با استفاده از توانائی‌ها و مهارت‌های خاصی برای رسیدن به هدف خاصی انجام می‌شود.
طبیعی است که وظایف زبانی نیز در این چارچوب قرار می‌گیرند و به دلیل نیاز انسان‌های ساکن در یک اجتماع به برقراری ارتباط برای انجام وظایفشان، به این مجموعه نیز باید همچون وظایفی برای ایجاد کارکرد پویا و مؤثر یک جامعة انسانی نگریست. این چارجوب مشترک در پی رسیدن به این اهداف و وظایف است. در ادامة این مقاله به بررسی نزدیک‌تر این چارچوب می‌پردازیم.

چارچوب ارجاعی مشترک اروپا چیست؟
براساس نگرشی سیاسی و بنا به خواستة اعضای شورای اروپا برای ایجاد فضائی دمکراتیک در سطح کشورهای این قاره و دیگر کشورهای عضو، این چارچوب به عنوان یکی از مدارک شورای اروپا تدوین شد. هدف اصلی آنچنان که قبلاً نیز بدان اشاره شد، استانداردسازی گفتمان‌های مربوط به آموزش زبان در سطح اروپاست. این اثر پس از پژوهشی ده‌ساله به خاطر نیاز به توسعة یک پایة عام برای تدوین برنامه‌های درسی، دستورالعمل‌ها و کتب درسی نوشته شد. این چارچوب قسمتی اصلی از پروژه‌ای بزرگتر  با نام «یادگیری زبان برای شهروندی اروپا» بود که از سال 1991 آغاز شده و نیز نتیجة تحقیقات قبلی برای توصیف و اندازه‌گیری کاربرد و توانائی در استفاده از زبان بود.این چارچوب ارجاعی با تدوین مرجعی برای گفت‌وگو دربارة توانائی‌های یادگیری، به شکل مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها درآمده است که برای توصیف مهارت‌های زبان‌آموزان در یادگیری زبان خارجی در سطح قارة اروپا عمل می‌کند. همچنین این چارچوب به عنوان نقطة اتکائی مشترک، فهم متقابل و مدیریت سطوح گوناگون آموزش زبان را در محیط‌های آموزشی مختلف در سطح این قاره تسهیل می‌کند.
چارچوب ارجاعی مشترک اروپا – آن گونه که در مقدمة این بخش نیز به آن اشاره شد – ریشه در فعالیت‌های شورای اروپا دارد؛ سازمانی چندملیتی که برای ارتقای همکاری بین کشورهای عضو در همة زمینه‌ها از قبیل مسائل قانونی، آموزشی، فرهنگی، حقوق بشر فعالیت می‌کند. این شورا نباید با اتحادیة اروپا یا هر سازمان دیگری که نام اروپا در آن است اشتباه گرفته شود. در قطع‌نامه‌ای که در نوامبر 2001 در شورای اروپا انتشار یافت توصیه شده است که  چارچوب ارجاعی مشترک اروپا می‌تواند برای تدوین سیستم‌های سنجش مهارت‌های زبانی مفید باشد. این چارچوب به سرعت به مرجع استانداردی برای آموزش و آزمون زبان در اروپا بدل شد و این نشان می‌دهد که حقیقتاً می‌تواند به عنوان سندی مرجع برای یادگیری، آموزش و سنجش زبان در همة اروپا خوانده شود (فولکر  2004).
چارچوب ارجاعی مشترک اروپا یک سند 260 صفحه‌ای به شکل یک کتاب است که نسخة انگلیسی آن توسط انتشارات کمبریج و نسخ دیگر آن به زبان‌های گوناگون اروپائی توسط انتشارات مهم دیگر کشورها به چاپ رسیده است.
این سند در نه فصل و چهار ضمیمه تدوین شده است:
1.    چارچوب ارجاعی مشترک اروپا در بافت سیاسی و آموزشی
2.    روش مورد استفاده
3.    سطوح ارجاعی مشترک
4.    کاربُرد زبان و کاربَر زبان
5.    توانش‌های کاربردی زبان‌آموز
6.    یادگیری و آموزش زبان
7.    وظایف و نقش آنها در آموزش زبان
8.    تنوع زبانی و برنامة درسی
9.    سنجش
•    ضمیمة الف : توسعة توصیف‌گرهای مهارت
•    ضمیمة ب : سنجه‌های توضیحی توصیف‌گرها
•    ضمیمة ج : سنجه‌های DIALANG
•    ضمیمة د: گزاره‌‌های بیان توانائی ALTE (انجمن آزمون‌سازان زبان اروپا)
آن گونه که توسط نویسندگان این سند بیان شده است، شش سطح ارجاعی عام معرفی شده در این چارچوب، کمتر نتیجة اقدامی خلاقانه در تغییر اساسی روش‌های سنتی برای سازمان‌دهی به سطوح مهارت است و بیشتر نتیجة نگاهی نو به تقسیم‌بندی کلاسیک مهارت‌ها به مقدماتی، متوسطه و پیشرفته است ( شورای اروپا: 2001 صص 22-23):
«در عمل آشکار شده است که توافقی عام، هرچند نه جامع، بر سر تعداد و طبیعت سطوح مناسب برای سازمان‌دهی یادگیری زبان  و نیز تشخیص توانائی‌های حاصل آمده، وجود دارد. به نظر می‌رسد که یک چارچوب کلی با شش سطح گسترده می‌تواند پوششی مناسب برای یادگیری زبان  توسط زبان‌آموزان در سطح قارة اروپا باشد. (...) بااین‌حال، زمانی که به این شش سطح نظر می‌اندازیم، متوجه می‌شویم که آنها بازتعریفی بالاتر یا پائین‌تر از همان تقسیم‌بندی سنتی سطوح به مقدماتی، متوسطه و پیشرفته هستند.»
شش سطحی که توسط این سند معرفی و پیشنهاد شده است، نتیجة توافقی عام بر سر مهارت‌ها و همزمان، پوششی مناسب برای استفادة تیپ‌های مختلف زبان‌آموزان هستند.
این سطوح مهارتی به صورت کلی شامل موارد زیر هستند:
•    سطح A - کاربر مبتدی:
1.    A1: سطح آغازین (Breakthrough)
2.    A2: سطح اولیه (Waystage)
•    سطح B  - کاربر مستقل
3.    B1: سطح آستانه (Threshold)
4.    B2: وضعیت مناسب (Vantage)
•    سطح C – کاربر ورزیده
5.    C1: مهارت عملی مؤثر (Effective Operational Proficiency)
6.    C2: تسلط کامل (Mastery)
توصیف هر یک از سطوح، بسته به مقاصد آموزشی آنها متفاوت است؛ ولی به صورت کلی توصیف این مهارت‌ها به سه دستة مهارت‌های تولیدی، درکی و تعاملی تقسیم‌بندی می‌شوند که در اینجا ما به اختصار به توصیف این مهارت‌های عام در سطوح گوناگون، می‌پردازیم:
1.    A1: در این سطح، شخص می‌تواند از عبارات آشنا و روزمره و جملات ساده در سطح رفع نیازهای بسیار اساسی استفاده کند. وی می‌تواند خود را معرفی کرده و دربارة‌ مسائل شخصی مانند محل زندگی، اشخاص آشنا و دارائی‌هایش سئوال بپرسد و یا به سئوالات دربارة این مسائل پاسخ دهد. در صورتی که دیگران آرام و شمرده صحبت کنند و تمایل به همکاری در مکالمه داشته باشند، شخص می‌تواند با دیگران در حد ساده‌ای، وارد تعامل شود.
2.    A2: در این سطح، شخص می‌تواند جملات و عبارات مربوط به حوزه‌های ضروری زندگی (مانند اطلاعات شخصی و خانوادگی، خرید، مکان جغرافیائی و شغل) را بفهمد و در موارد عادی و روزمره که نیاز به تعامل ساده و مستقیم در مورد مسائل عادی است، ارتباط برقرار کند. وی می‌تواند با عبارات ساده جنبه‌های عام زندگی و محیط بلافصل خود و موضوعاتی در حوزة امور روزمره را توصیف کند.
3.    B1: در این سطح، شخص توانائی فهم موضوعات روشن و عادی و مرتبط با مسائلی را که به صورت عام در محیط کار و زندگی رخ می‌دهند، ‌دارد‌. وی می‌تواند در اغلب تعاملاتی که در هنگام سفر به منطقه‌ای با آن زبان رخ می‌دهد، شرکت کند. توانائی تولید متنی مرتبط و کوتاه دربارة موضوعات ساده را دارد و می‌تواند تجارب، اتفاقات، آرزوهایش را توصیف کرده و برای عقاید و برنامه‌هایش دلیل بیاورد.
4.    B2: شخص در این سطح می‌تواند موضوعات اساسی یک متن پیچیده درمورد مسائل عینی یا ذهنی مربوط به حوزة کارش را بفهمد. در این سطح، شخص می‌تواند با درجه‌ای از مهارت و روانی که ارتباط را با اهل زبان امکان‌پذیر می‌کند، در بحث‌ها و تعاملات شرکت کند. وی همچنین می‌تواند متون طولانی دربارة گستره‌ای از موضوعات تولید کند و در آن با نشان دادن نقاط قوت و ضعف دربارة یک چیز، به استدلال بپردازد.
5.    C1: در این سطح، شخص توانائی فهم گسترة ‌وسیعی از متون طولانی را دارد و می‌تواند معانی ضمنی درون متن را تشخیص دهد. او به روانی و به طور سلیس و بدون جستجو برای واژگان می‌تواند ارتباط برقرار کرده و از زبان به شکل انعطاف‌پذیر و مؤثر برای مقاصد اجتماعی، کاری و آکادمیک استفاده کند. در نگارش متون نیز، وی می‌تواند متونی روشن، ساختارمند و با تفصیل دربارة‌ موضوعات پیچیده تولید کرده و در آن از استدلال‌های پیچیده برای گسترش موضوع استفاده کند.
6.    C2: شخص نائل شده به این سطح،‌تقریباً قادر به فهم همة‌آن چیزی است که می‌خواند یا می‌شنود. وی می‌تواند موضوعات ارائه‌شده در یک متن پیچیده را را با ساختاربندی دیگرگونه و به شکلی منسجم ارائه دهد. در این سطح، شخص قادر است تا ظرایف دقیق و ظریف معنائی را در کلام خود چه به صورت نوشتاری یا کلامی استفاده کند و از این طریق به بیان استدلات پیچیده در کلام بپردازد.

برای رسیدن به هرکدام از این سطوح چقدر باید کار کنیم؟ (این قسمت از نوشتار از سایت http://www.iranfrench.ir برداشته شده است.)
1.    برای A1 حدود ۹۰ ساعت (دانشجو می تواند خود را معرفی کند و از اصطلاحات روزمره استفاده کند.)
2.    برای A2 حدود ۲۰۰ ساعت (می تواند درباره خود حرف بزند و سوالاتی از دیگران نیز بپرسد.)
3.    برای B1 حدود ۴۰۰ ساعت (می تواند درباره اکثر موضوعات بحث کند و درباره گذشته و آینده حرف بزند.)
4.    برای B2 حدود ۶۵۰ ساعت (می تواند متون پیچیده را بفهمد و بدون سختی، درباره موضوعات گوناگون حرف بزند.)
5.    برای C1 حدود ۹۵۰ ساعت (می تواند معنی ضمنی جملات را بفهمد، با جملات پیچیده تری راحت و روان حرف بزند و از دانش زبان خود در حوزه های آکادمیک استفاده کند.)
6.    برای C2 حدود ۱۱۵۰ ساعت (می تواند تقریبا هرچیزی را که میشنود یا میخواند متوجه شود و کلیه مفاهیم و معانی خاص و ضمنی لغات را متوجه شود)
در هر سطح از زبان، به طور میانگین چه تعداد لغت باید بلد باشید؟
1.    برای A1 حدود ۱۰۰۰ لغت
2.    برای A2 حدود ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ لغت
3.    برای B1 حدود ۲۷۵۰ تا ۳۲۵۰ لغت
4.    برای B2 حدود ۳۲۵۰ تا ۳۷۵۰ لغت
5.    برای C1 حدود ۳۷۵۰ تا ۴۵۰۰ لغت
6.    برای C2 حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ لغت

توضیح بسیار اساسی
این تعداد ساعات و واژگان کاملا تخمینی است و نباید شخص را در محاسبة میزان زمان برای یادگیری به اشتباه بیاندازد. در عمل مثلاً برای رسیدن به سطح C2 چند سالی وقت لازم است و تعداد لغتی هم که باید برای رسیدن به این سطح بلد باشید، از حتی 15000 هم باید تجاوز کند، تا زباندانان شما را حقیقتاً در کاربرد زبان متبحر بدانند.

CEFR 

برگرفته شده از

nazarejadid.blog.ir

 http://www.inlingua.edu.sg/

www.sepano-ac.ir

 www.sepano-ac.ir

sepanoec.blogfa.com


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۱۲
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آکادمی زبان های خارجی سپانو می باشد.