سپانو|درباره سپانو|خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

 

خط مشی

خط مشی کیفیت

 

موسسه آموزشی سپانو پایدار نواندیش از موسسه های  پیشرو در آموزش می باشد که آموزش در یک فضای پویا و اصیل  را از اصول ذاتی خود دانسته و دراین راستا تمامی ذینفعان را چون شریک و هم خانواده می پندارد. سپانو استقرار و استفاده از سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2015 را در اولویت فعالیت های خود قرار داده، و به منظور اطمینان بخشیدن به ذینفعان اهداف کیفی خود را به شرح ذیل اعلام می نمایید:

افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان از طریق درک نیاز ها ، انتظارات و گام برداشتن در جهت بهبود فرآیند آموزش   P

 بهبود فرهنگ موثر سازمانی P

ارتقاء سطح دانش کارکنان با آموزش های مستمر و برنامه ریزی شده و اثر بخش P

ارتقاء بهره وری با ایجاد بانک دانش سازمانی پویا و موثرP

 افزایش گستره دسترسی و سهولت مراجعه مشتریان با در اختیار گرفتن فضا های آموزشی بیشتر و راه اندازی شعبه های جدید P

بهبود مداوم کیفیت خدمات با به کارگیری متدهای به روز در امر آموزش، تامین منابع آموزشی و به کارگیری نیرو های مجرب و آموزش دیده P

افزایش اعتبار آموزشی از طریق همکاری و مشارکت در فرآیند صدور مدرک با مراجع معتبر صدور گواهینامه ها P

بهبود مستمر ابعاد مختلف سازمان و افزایش رضایتمندی ذینفعان از طریق پایش و بازنگری مداوم سیستم کیفیتP

اینجاب متعهد به نظارت بر حسن اجرای سیستم مدیریت کیفیت و بازنگری دوره ای آن می باشم و تمامی تلاش خود را بکار خواهم بست تا در راستای برآورده نمودن اهداف مذکور و بهبود مستمر گام برداشته و همچنین با تمام توان می کوشم زمینه ای فراهم نمایم تا مفاهیم و الزامات سیستم را به تمامی کارکنان سازمان خود آموزش دهم و اجرای آن توسط کلیه کارکنان را الزام آور اعلام می نمایم.

 

  

 مدیر عامل