بایگانی مقالات

شامل

آیلتس ایندیکیتور IELTS Indicator

ثبت نام آزمون آیلتس ایندیکیتور آزمون آیلتس ایندیکیتور آزمون آیلتس شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

 

آموزش دولینگو تست دو لینگو

جدول مقایسه ای دولینگو با فریم ورک اوپا و آیلتس و تافل شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

 

آموزش دولینگو در رشت

آموزش زبان و آمادگی آزمون دولینگو آموزش دولینگو آموزش زبان و آمادگی تست دولینگو و مقایسه آزمون دولینگو و آیلتس و تافل شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

 

آزمون انگلیسی دولینگو

آزمون دولینگو یکی از آزمون های جدید زبان انگلیسی ایت که در زمان کرونا و کوید 19 بهترین جایگزین برای همه کسانی هست که به مهاجرت فکر می کنن شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹