آموزش زبان انگلیسی به کودکان از طریق شعر

 
کی از روش های ساده برای تقویت زبان کودکان آموزش شعرهای ساده انگلیسی به کودکان است و کودکان می توانند همزمان با گوش دادن به شعرها و آهنگ های انگلیسی کودکانه زبان انگلیسی را راحت تر یاد بگیرند. شعر ساده انگلیسی برای کودکان با موضوعات مختلفی سروده شده اند و شما می توانید این اشعار ساده را به بچه ها آموزش دهید و همچنین آموزشگاه زبان سپانو بسنری برای رشد استعداد ربانی کودکان شما را فراهیم میکند آموزش بان از طرق شعر و نقاشی دیدن فیلم و کارتون برای کودان جذاب ترین نوع آموزش می باشد

کی از روش های ساده برای تقویت زبان کودکان آموزش شعرهای ساده انگلیسی به کودکان است و کودکان می توانند همزمان با گوش دادن به شعرها و آهنگ های انگلیسی کودکانه زبان انگلیسی را راحت تر یاد بگیرند. شعر ساده انگلیسی برای کودکان با موضوعات مختلفی سروده شده اند و شما می توانید این اشعار ساده را به بچه ها آموزش دهید. 

شعر ساده انگلیسی برای کودکان

شعر انگلیسی برای کودکان یکی از بهترین روش ها برای آموزش واژه های انگلیسی به کودکان است و شما می توانید با تمرین و تکرار زیاد این اشعار را به کودکان آموزش دهید. در ادامه مجموعه ای از 6 شعر ساده انگلیسی برای کودکان را مشاهده خواهید کرد.

شعر ساده انگلیسی برای کودکان

شعر ساده انگلیسی برای کودکان با ترجمه فارسی 

Teddy bear, Teddy bear, run upstairs,
Teddy bear, Teddy bear, say your prayers.

خرس کوچولو, خرس کوچولو, بدو بیا طبقه بالا

خرس کوچولو,خرس کوچولو, زود دعا بخون

Teddy bear, Teddy bear, turn out the light,
Teddy bear, Teddy bear, say good night!

خرس کوچولو,خرس کوچولو,چراغ خاموش کن

خرس کوچولو,خرس کوچولو ,شب بخیر بگو

شعر خرس کوچولو برای بچه ها

شعر کودکانه باران انگلیسی 

Rain Rain go away

Come again another day

Daddy wants to play

Rain Rain go away

Rain Rain go away

Come again another day

Mommy wants to play

Rain Rain go away

Rain Rain go away,
Come again another day

Sister wants to play
Rain Rain go away

Rain Rain go away,
Come again another day
Brother wants to play
Rain Rain go away

Rain Rain go away
Come again another day
Baby wants to play
Rain Rain go away

Rain Rain go away
Come again another day
All the family wants to play
Rain Rain go away

شعر باران انگلیسی برای کودکان

شعر حروف انگلیسی برای کودکان 

a-b-c-d-e-f-g,

h-i-j-k-lmnop,

q-r-s, t-u-v,

w–x, y-and-z,

Now I know my ABCs;

?next time won’t you sing with me

شعر حروف انگلیسی برای کودکان

شعر قایق رانی انگلیسی برای کودکان 

Row, row, row your boat
Gently down the stream
Merrily merrily merrily merrily
Life is but a dream

شعر قایق رانی برای بچه ها

شعر ستاره انگلیسی برای کودکان همراه با ترجمه روان

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon,
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!Then the traveler in the dark
Thanks you for your tiny spark;
He could not see which way to go,
If you did not twinkle so.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are
چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
متعجبم که تو چی هستی!
در بلندترین نقطه جهان
مثل یک نگین الماس در آسمان
متعجبم که تو چی هستی!
وقتی که خورشید آتشین میره
وقتی هیچ روشنی و درخشندگی نداره
اونوقته که تو نور کم خودتو نشون می دی
و در طول شب چشمک ,چشمک میزنی
چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
متعجبم که تو چی هستی !
وقتی که مسافران شب در تاریکی
از نور کم تو سپاسگزاری می کنند
اگر چشمک زدن تو نبود
نمی دونستند از کدام راه برونند
چشمک بزن ,چشمک بزن ستاره کوچولو
متعجبم که تو چی هستی!

شعر ستاره انگلیسی برای کودکان

شعر اعضای بدن کودکانه انگلیسی 

Head,Shoulders,Knees and toes,Knees and toes
Head,Shoulders,Knees and toes,Knees and toes
Eyes and ears and mouth and nose

Head,Shoulders,Knees and toes,Knees and toes
Head,Shoulders,Knees and toes,Knees and toes
Eyes and ears and mouth and nose

Touch your eyes,touch your ears,touch your mouth
Touch your nose,Touch your knees,Touch your toes
!Great job

Head,Shoulders,Knees and toes,Knees and toes
Head,Shoulders,Knees and toes,Knees and toes
Eyes and ears and mouth and nose

شعر اعضای بدن انگلیسی

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید