حد نصاب نمره قبولی در آزمون ÖSD

 
حد نصاب نمره قبولی در آزمون ÖSD
اگر قرار است در آزمون ÖSD شرکت کنید، قبل از هر چیز باید اطلاعات خود را در مورد بخش های مختلف این آزمون و همچنین نحوه محاسبه نمرات، کامل کنید. برای کسب چنین اطلاعاتی این مطلب را باد دقت بخوانید.

سطوح مختلف آزمون ÖSD

آزمون زبان آلمانی ÖSD شامل مهارت های مختلفی می باشد تا بتواند سطح زبان آلمانی افراد آزمون دهنده را به طور دقیقی اندازه گیری کند. علاوه بر این، آزمون ÖSD در سطوح مختلفی برگزار می شود تا افراد با هر سطحی بتوانند در آزمون شرکت کنند و مدرک آن سطح را دریافت کنند. قبل از اینکه در آزمون ثبت نام کنید لازم است اطلاعات کلی درمورد این آزمون به دست آورید. شما همچنین میتوانید اطلاعات خود را در زمینه حد نساب نمره آزمون ÖSD کامل کنید تا بدانید که با دریافت چه نمره ای میتوانید در آزمون موفق شوید.

سطح a1 آزمون

در بخش Lesen و Hören این مهارت، بالاترین نمره 30 است و اگر شما حداقل نمره 6 را دریافت کنید، میتوانید این سطح را پشت سر بگذرانید. حداقل و حداکثر نمره برای بخش Schreiben این سطح به ترتیب 15 و 4  است و همچنین برای گذراندن سطح مکالمه نیز باید از حداکثر 25 نمره، نمره 12 را بگیرید تا در این سطح از امتحان ÖSD موفق شوید.

سطح a2 امتحان ÖSD

بخش Hören این سطح همانند سطح a1 است اما در مهارت خوانداری باید حداقل 5 نمره را از 25 نمره دریافت کنید. در مهارت Schreiben حداقل نمره 3 و حداکثر 15 است اما برای سطح Sprechen حد نصاب نمره نصف نمره است یعنی از 20 نمره باید 10 نمره بگیرید.

سطح b1 آزمون بین المللی او اس دی

نمرات در انواع مهارت های سطح b1 از 100 نمره محاسبه میشود و پایین ترین نمره ای که باید برای پشت سر گذاشتن این سطح در انواع مهارت ها دریافت کنید، 60 نمره است.

سطح b2 تست ÖSD

در این سطح لازم است تا در مهارت های Lesen و Hören حداقل 10 نمره از 20 نمره را دریافت کنید. اما در بخش Schreiben باید از 30 نمره 15 نمره و برای مهارت مکالمه از 30 نمره 18 نمره بگیرید.

سنجش مهارت ها در سطح c1

در این مرحله در Lesen و Hören باید از 20 نمره حداقل 10 نمره بگیرید. نکته مهم در این سطح این است که دارای دو مرحله Schreiben است. اما در هر دو مرحله حداکثر و حداقل نمره به ترتیب 15 و 7 است. در بخش مکالمه هم باید از 30 نمره 18 نمره را دریافت کنید و این مراجعه را پشت سر بگذارید.

 

* شما میتوانید خلاصه این مطالب را در جدول زیر مطالعه کنید.* 

در سطح B1 در همه مهارت ها حداکثر نمره 20 و حداقل 10 میباشد.

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید