ثبت نام در دوره ها

برنامه دوره های بلند مدت و کوتاه مدت آنلاین

 

زبان استاد سطح روز و ساعت  قیمت وضعیت ثبت نام
انگلیسی در حال بررسی A1 یکشنبه 21-19 ، سه شنبه21-19 372 ثبت نام می کنم
انگلیسی در حال بررسی A2 شنبه 20-18، چهارشنبه 20-18 372 ثبت نام می کنم
انگلیسی در حال بررسی B1 یکشنبه13:30-11:30 ، چهارشنبه 13:30-11:30 410 ثبت نام می کنم
انگلیسی در حال بررسی Free Discussion چهارشنبه  20:30-19 215 ثبت نام می کنم
انگلیسی در حال بررسی
FF1 شنبه 12:30-11 ، چهارشنبه 12:30-11 215 ثبت نام می کنم
انگلیسی در حال بررسی
FAF1 دوشنبه 12:30-11 ،چهارشنبه 12:30-11 215 ثبت نام می کنم
           
آلمانی در حال بررسی
A1 شنبه 19:30-17:30 ، سه شنبه 19:30-17:30 532 ثبت نام می کنم
آلمانی در حال بررسی
A1 شنبه 12:30-10:30 ، چهارشنبه 12:30-10:30 532 ثبت نام می کنم
آلمانی در حال بررسی
A1 شنبه 13-11 ، سه شنبه 13-11 532 ثبت نام می کنم
آلمانی در حال بررسی
A2 یکشنبه 18-15 ، سه شنبه 18-15 596 ثبت نام می کنم
آلمانی در حال بررسی B1 یکشنبه 19-16 684 ثبت نام می کنم
آلمانی در حال بررسی B2 یکشنبه 18:30-16:30 ،سه شنبه 18:30-16:30 766 ثبت نام می کنم
           
فرانسوی در حال بررسی A1 شنبه 17-15 ، چهارشنبه 17-15 532 ثبت نام می کنم
فرانسوی در حال بررسی A2 پنج شنبه 19-16 596 ثبت نام می کنم
           
ترکی استانبولی در حال بررسی A1 یکشنبه 18:30-16:30 ،سه شنبه 18:30-16:30 532 ثبت نام می کنم
           
روسی در حال بررسی A1 یکشنبه 17:30-15:30 ، سه شنبه 17:30-15:30 532 ثبت نام می کنم

 

برنامه کلاسهای حضوری

 

کمتر از 24 ساعت دیگر اعلام می شود ....

 

شما می توانید جهت اطلاع از آخرین تغییرات در زمان و یا دوره ها با موسسه تماس بگیرید

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۲۰:۴۸