ثبت نام در دوره ها

 

 

 

برنامه دوره های بلند مدت و کوتاه مدت حضوری، آنلاین و هیبرید

 

این جدول جشنواره ای هست و تا دیر نشده براش ثبت نام کنید

 

 

شاخص زبان و نوع روز شروع ماه سال وضعیت روز ساعت 1 روز 2 ساعت 2 جلسات  مبلغ دوره  استاد
242 کره ای ترمیک 7 7 1400 ثبت نام شنبه 5/0-7/5 چهارشنبه 5/0-7/5 10           600,000 استوارپور
241

ایتالیایی فشرده

آنلاین

30 6 1400 ثبت نام شنبه 2/5-5/5 سه شنبه 2/5-5/5 20           868,000 پور ایمانی
240

ترکی فشرده

آنلاین

8 7 1400 ثبت نام نامشخص   پنج شنبه 2/0-5/0 28           868,000 در دست بررسی
200

آلمانی فشرده

آنلاین

30 6 1400 ثبت نام یکشنبه 5/0-8/0 سه شنبه 5/0-8/0 30           868,000 پور صادق
199

انگلیسی ترمیک

آنلاین

17 6 1400 ثبت نام شنبه 8.5-10 چهارشنبه 8.5-10 14           187,600 بایزدان
196

انگلیسی فشرده

آنلاین

31 6 1400 ثبت نام شنبه 5.0-8.0 چهارشنبه 5.0-8.0 24           399,000 حاجی پور
202

آلمانی ترمیک

آنلاین

29 6 1400 ثبت نام شنبه 5/0-6/5 دوشنبه 5/0-6/5 14           424,000 پور صادق
100

فرانسوی فشرده

آنلاین

4 7 1400 ثبت نام یکشنبه 5.0-8.0 چهارشنبه 5.0-8.0 30           868,000 منفرد

 

 

این دوره های جدول پایین جشنواره ای نیستن،  اما ازشون جا نمونی !

 

شاخص زبان و نوع روز شروع ماه سال وضعیت روز 1  ساعت 1 روز 2 ساعت 22 جلسات مبلغ دوره استاد
102 انگلیسی تر میک 14 6 1400 ثبت نام یکشنبه 5.5-7 سه شنبه 5.5-7 14 282000 رشتی طب
107 انگلیسی تر میک 0 6 1400 ثبت نام دوشنبه 6-7.5 چهارشنبه 6-7.5 0 296000 متقی جو
109 انگلیسی تر میک 14 6 1400 ثبت نام یکشنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 14 311000 رشتی طب
124 فرانسوی ترمیک 2 5 1400 ثبت نام شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 7 300000 جباری 
126 انگلیسی تر میک 16 6 1400 ثبت نام یکشنبه 6/0-7/5 سه شنبه 6/0-7/5 0 285000 حق دوست
129 ایتالیایی فشرده 30 6 1400 ثبت نام شنبه 5/5-8/5 سه شنبه 5/5-8/5 20 1890000 پور ایمانی
155 فری دیسکاشن 0 6 1400 ثبت نام 60000 رحمانی نیا
159 فرانسوی ترمیک 16 6 1400 ثبت نام شنبه 4/0-5/5 سه شنبه 4/0-5/5 0 611000 جباری 
161 ترکی ترمیک 9 5 1400 ثبت نام شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 0 641000 کوهستانی
162 روسی ترمیک 17 6 1400 ثبت نام شنبه 3.5-5 چهارشنبه 3.5-5 0 611000 علوی
176 انگلیسی تر میک 18 6 1400 ثبت نام دوشنبه 12/0-1/5 پنج شنبه 12/0-1/5 0 268000 علوی
185 انگلیسی تر میک 22 6 1400 ثبت نام شنبه 6-7.5 دوشنبه 6-7.5 0 268000 پژوهنده
187 انگلیسی تر میک 16 6 1400 ثبت نام یکشنبه 4-5.5 سه شنبه 4-5.5 14 285000 علوی
189 اسپانیایی ترمیک 26 5 1400 ثبت نام نا مشخص 0 نامشخص 0 0 611000 گل محمدی
195 انگلیسی فقط مکالمه 30 6 1400 ثبت نام یکشنبه 4/0-5/5 سه شنبه 4/0-5/5 0 450000 بهبهانی
197 ژاپنی فشرده 30 6 1400 ثبت نام نا مشخص 0 نامشخص 0 0 1500000 ایمانی
198 آلمانی فوق فشرده 26 6 1400 ثبت نام همه روزه 10-1.0 ندارد 0 10 999000 نامشخص
212 فرانسوی ترمیک 16 6 1400 ثبت نام شنبه 5/5-7/0 چهارشنبه 5/5-7/0 0 611000 حاتمی
216 فرانسوی کودک 17 6 1400 ثبت نام شنبه 10/0-11/5 چهارشنبه 10/0-11/5 0 611000 زینعلی 
220 انگلیسی ترمیک 16 6 1400 ثبت نام سه شنبه 4/0-5/5 پنج شنبه 4/5-6/0 0 268000 حاجی پور
224 آلمانی فشرده 22 6 1400 ثبت نام شنبه 1/0-4/0 دوشنبه 1/0-4/0 0 1158000 لشکری
225 آلمانی  ترمیک 12 6 1400 ثبت نام شنبه 5/5-7/0 دوشنبه 5/5-7/0 0 611000 لشکری
226 آلمانی فشرده 30 6 1400 ثبت نام یکشنبه 2/5-5/5 سه شنبه 2/5-5/5 0 1448000 مزینی
229 آلمانی فشرده 8 7 1400 ثبت نام دوشنبه 4/0-7/0 پنج شنبه 4/0-7/0 0 1448000 مزینی
230 آلمانی فشرده 11 7 1400 ثبت نام یکشنبه 5/5-8/5 سه شنبه 5/5-8/5 0 1448000 پور صادق
234 انگلیسی کودک 17 6 1400 ثبت نام شنبه 6/5-8/0 چهارشنبه 6/5--8/0 268000 پژوهنده
235 انگلیسی تر میک 0 6 1400 ثبت نام یکشنبه 4/0-5/5 سه شنبه 4/0-5/5 0 285000 شبستانی
236 ترکی فشرده 14 6 1400 ثبت نام یکشنبه 5/5-8/5 چهارشنبه 5/5-8/5 28 1158000 پریشانی
237 انگلیسی فشرده 24 6 1400 ثبت نام یکشنبه 4/0-7/0 سه شنبه 4/0-7/0 24 799000 شبستانی

 

فقط کارت به کارت کن و عکس فیش رو برامون بفرست

شماره واتس آپ ثبت نام :  مشاوره بگیر، مطمعن شو و ثبت نام کن!

09215231719 

 

شماره کارت :

6079...5156....0810....5029

 

 

این دوره ها هم شروع شدن اما هنوز می تونی  ثبت نام  کنی !

 

 

شاخص روز شروع ماه سال وضعیت روز 1  ساعت 1 روز 2 ساعت 22 استاد کتاب
103 16 4 1400 برگزاری دوشنبه 7-8.5 چهارشنبه 7-8.5 آهنگریان امریکن
105 30 5 1400 برگزاری شنبه 5/5-7/0 دوشنبه 5/5-7/0 امیرانی امریکن
107 14 4 1400 برگزاری دوشنبه 6-7.5 چهارشنبه 6-7.5 متقی جو امریکن
108 19 4 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 پنج شنبه 3/0-4/5 کارگر امریکن
110 17 5 1400 برگزاری یکشنبه 7.5-9 سه شنبه 7.5-9 امیرکیایی امریکن
111 3 6 1400 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 امیرکیایی امریکن
112 23 5 1400 برگزاری شنبه 7/0-8/5 دوشنبه 7/0-8/5 نجف زاده امریکن
113 20 4 1400 برگزاری یکشنبه 7/0-8/5 پنج شنبه 4/5-6/0 کارگر امریکن
114 14 4 1400 برگزاری دوشنبه 7/0-8/5 چهارشنبه 7/0-8/0 کارگر امریکن
115 30 5 1400 برگزاری شنبه 7-8.5 دوشنبه 7-8.5 امیرانی امریکن
116 3 5 1400 برگزاری یکشنبه 5.5-7 ندارد کارگر ندارد
121 1 6 1400 برگزاری دوشنبه 4.0-5/5 چهارشنبه 12/0-1/5 ملاپور فامیلی
123 24 5 1400 برگزاری یکشنبه 4.5-6 سه شنبه 4.5-6 پژوهنده فامیلی
125 2 6 1400 برگزاری یکشنبه 4.15-5.45 سه شنبه 4.15-5.45 وصالیان تین تو تین
127 17 5 1400 برگزاری یکشنبه 4-5.5 چهارشنبه 4-5.5 امیرکیایی فور کرنرز
130 13 4 1400 برگزاری یکشنبه 5/5-7/0 چهارشنبه 5/5-7/0 پریشانی استانبول
136 27 3 1400 برگزاری دوشنبه 2/5-5/5 پنج شنبه 4/5-6/0 قمری اشتارتن
140 20 4 1400 برگزاری دوشنبه 9/0-12/0 پنج شنبه 9/0-12/0 مزینی زیشا
144 6 6 140 برگزاری شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 قناعت گر امریکن
145 12 4 1400 برگزاری دوشنبه 12/0-1/5 پنج شنبه 12/0-1/5 مزینی زیشا
146 9 5 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 دوشنبه 4/0-5/5 زبردست اشتارتن
148 10 6 1400 برگزاری دوشنبه 5/5-7/0 چهارشنبه 4/5-6/0 قمری اشتارتن
151 13 4 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 مزینی اشتارتن
152 16 4 1400 برگزاری یکشنبه 3/0-6/0 چهارشنبه 3/0-4/5 قمری اشتارتن
155 17 5 1400 برگزاری یکشنبه 2/5-5/5 سه شنبه 2/5-5/5 رحمانی نیا اشتارتن
156 30 5 1400 برگزاری شنبه 7-8.5 چهارشنبه 7-8.5 زبردست اشتارتن
160 9 4 1400 برگزاری یکشنبه 7/0-8/5 چهارشنبه 7/0-8/5 پریشانی استانبول
163 8 6 1400 برگزاری دوشنبه 5/5-8/5 چهارشنبه 4/0-7/0 قناعت گر اینتر
164 3 5 1400 برگزاری یکشنبه 5/5-8/5 چهارشنبه 5/5-8/5 موتاب اینتر
165 2 6 1400 برگزاری یکشنبه 3/0-4/5 سه شنبه 3/0-4/5 بایزدان امریکن
166 28 4 1400 برگزاری دوشنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 آهنگریان امریکن
167 21 5 1400 برگزاری دوشنبه 2/5-4/0 پنج شنبه 12/5-2/0 ملاپور فامیلی
175 4 5 1400 برگزاری دوشنبه 6/0-7/5 پنج شنبه 11/0-12/5 ملاپور فامیلی
177 7 6 1400 برگزاری یکشنبه 5/5-8/5 سه شنبه 5/5-8/5 مزینی اشتارتن
179 19 5 1400 برگزاری سه شنبه 7.5-9 پنج شنبه 3-4.5 خاکی امریکن
180 6 4 1400 برگزاری یکشنبه 3-4.5 سه شنبه 3-4.5 افتخاری اشتارتن
186 24 5 1400 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 علوی فامیلی
188 10 5 1400 برگزاری یکشنبه 3/0-4/5 سه شنبه 3/0-4/5 حاجی پور تین تو تین
204 8 6 1400 برگزاری دوشنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 حق دوست امریکن
206 1 6 1400 برگزاری دوشنبه 5/5-7/0 پنج شنبه 5/5-7/0 باران دوست التر
207 19 5 1400 برگزاری شنبه 4/0-7/0 سه شنبه 4/0-7/0 نجف زاده اینترو
209 6 6 1400 برگزاری شنبه 5/5-8/5 دوشنبه 5/5-8/5 مزینی اشتارتن
210 26 4 1400 برگزاری شنبه 1/0-4/0 چهارشنبه 1/0-4/0 مزینی اشتارتن
211 2 5 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 دوشنبه 4/0-5/5 لشکری اشتارتن
213 17 4 1400 برگزاری دوشنبه 7/0-8/5 پنج شنبه 7/0-8/5 باران دوست التر
214 12 5 1400 برگزاری سه شنبه 4/0-7/0 پنج شنبه 4/5-7/5 لشکری اشتارتن
215 8 6 1400 برگزاری دوشنبه 4/0-5/5 پنج شنبه 3/0-4/5 محمدی امریکن
218 2 5 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 علوی فامیلی
219 14 5 1400 برگزاری یکشنبه 12/0-1/5 پنج شنبه 12/0-1/5 گل زاده  
221 11 5 1400 برگزاری شنبه 2/5-4/0 دوشنبه 2/5-4/0 گل زاده امریکن
222 13 5 1400 برگزاری یکشنبه 7/0-8/5 چهارشنبه 7/0-8/5 کوهستانی استانبول
223 17 4 1400 برگزاری چرخشی استاد ندارد
228 21 5 1400 برگزاری دوشنبه 7/0-8/5 پنج شنبه 3/0-4/5 قمری اشتارتن

 

شماره واتس آپ ثبت نام : 

09215231719

 

دوره آنلاین خصوصی انگلیسی B2

 

 

شما می توانید جهت اطلاع از آخرین تغییرات در زمان و یا دوره ها با موسسه تماس بگیرید

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ ۲۰:۳۳