ثبت نام در دوره ها

برنامه دوره های بلند مدت و کوتاه مدت آنلاین

 

زبان استاد سطح روز و ساعت  قیمت وضعیت ثبت نام
انگلیسی نجف زاده  A1 یکشنبه 21-19 ، سه شنبه21-19 372 ثبت نام می کنم
انگلیسی متقی جو  A2 شنبه 20-18، چهارشنبه 20-18 372 ثبت نام می کنم
انگلیسی حبیب زاده  B1 یکشنبه13:30-11:30 ، چهارشنبه 13:30-11:30 410 ثبت نام می کنم
انگلیسی کارگر Free Discussion چهارشنبه  20:30-19 215 ثبت نام می کنم
انگلیسی پژوهنده FF1 شنبه 12:30-11 ، چهارشنبه 12:30-11 215 ثبت نام می کنم
انگلیسی دلیری FAF1 دوشنبه 12:30-11 ،چهارشنبه 12:30-11 215 ثبت نام می کنم
           
آلمانی افتخاری A1 شنبه 19:30-17:30 ، سه شنبه 19:30-17:30 532 ثبت نام می کنم
آلمانی قربانی  A1 شنبه 12:30-10:30 ، چهارشنبه 12:30-10:30 532 ثبت نام می کنم
آلمانی لشکری A1 شنبه 13-11 ، سه شنبه 13-11 532 ثبت نام می کنم
آلمانی افتخاری A2 یکشنبه 18-15 ، سه شنبه 18-15 596 ثبت نام می کنم
آلمانی ابراهیم زاده  B1 یکشنبه 19-16 684 ثبت نام می کنم
آلمانی قمری  B2 یکشنبه 18:30-16:30 ،سه شنبه 18:30-16:30 766 ثبت نام می کنم
           
فرانسوی نجاتی A1 شنبه 17-15 ، چهارشنبه 17-15 532 ثبت نام می کنم
فرانسوی منفرد A2 پنج شنبه 19-16 596 ثبت نام می کنم
           
ترکی استانبولی کاظمی A1 یکشنبه 18:30-16:30 ،سه شنبه 18:30-16:30 532 ثبت نام می کنم
           
روسی حسینی مقدم  A1 یکشنبه 17:30-15:30 ، سه شنبه 17:30-15:30 532 ثبت نام می کنم

 

برنامه کلاسهای حضوری

 

کمتر از 24 ساعت دیگر اعلام می شود ....

 

شما می توانید جهت اطلاع از آخرین تغییرات در زمان و یا دوره ها با موسسه تماس بگیرید

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۱۷:۵۱