ثبت نام در دوره ها

 

 

 

برنامه دوره های بلند مدت و کوتاه مدت حضوری، آنلاین و هیبرید

 

 

دوره شاخص روزشروع ماه سال وضعیت روز ساعت روز2 ساعت2 شهریه استاد ظرفیت
انگلیسی ترمیک 144 25 1 1400 ثبت نام دوشنبه 5.5-7 چهارشنبه 5.5-7 268000 حاجی پور 8
انگلیسی ترمیک 166 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 4.5-6 چهارشنبه 4.5-6 215000 ممیز 8
انگلیسی ترمیک 104 14 1 1400 ثبت نام شنبه 5.5-7 دوشنبه 4.5-5.5 226000 قناعت گر 8
انگلیسی ترمیک 106 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 4-5.5 پنج شنبه 4.5-6 237000 جلالی 8
انگلیسی ترمیک 112 21 1 1400 ثبت نام شنبه 7.5-9 دوشنبه 7.5-9 311000 رمضانپور 8
انگلیسی ترمیک 114 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 7.5-9 چهارشنبه 7.5-9 311000 کارگر 8
انگلیسی ترمیک آنلاین 179 17 1 1400 ثبت نام سه شنبه 7.5-9 پنج شنبه 3-4.5 268000 خاکی 8
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 185 30 1 1400 ثبت نام شنبه 6-7.5 دوشنبه 6-7.5 268000 پژوهنده 8
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 186 31 1 1400 ثبت نام یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 268000 ممیز 8
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 167 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 3-4.5 ندارد 0 268000 ممیز 8
انگلیسی ترمیک نوجوانان  آنلاین 188 31 1 1400 ثبت نام یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 268000 بایزدان 8
انگلیسی ترمیک نوجوانان آنلاین 187 31 1 1400 ثبت نام یکشنبه 4-5.5 سه شنبه 4-5.5 268000 علوی 8
ایتالیایی فشرده 129 23 1 1400 ثبت نام دوشنبه 0 چهارشنبه 0 1448000 پور ایمانی 8
آلمانی ترمیک 138 23 1 1400 ثبت نام دوشنبه 4-5.5 چهارشنبه 4-5.5 611000 شیرزاد 8
آلمانی ترمیک 157 23 12 1399 ثبت نام شنبه 7-8.5 چهارشنبه 7-8.5 437000 مزینی 2
آلمانی ترمیک 146 14 1 1400 ثبت نام شنبه 4.5-6 دوشنبه 4.5-6 611000 زبردست 8
آلمانی ترمیک 147 17 1 1400 ثبت نام سه شنبه 6-7.5 پنج شنبه 6-7.5 611000 لشکری 8
آلمانی ترمیک 148 23 1 1400 ثبت نام دوشنبه 4.5-6 چهارشنبه 6-7.5 611000 قمری 8
آلمانی ترمیک 150 14 1 1400 ثبت نام شنبه 5.5-7 دوشنبه 5.5-7 611000 لشکری 8
آلمانی ترمیک 183 19 1 1400 ثبت نام یکشنبه 5.5-7 پنج شنبه 5.5-7 932500 مزینی 8
آلمانی فشرده 153 24 12 1399 ثبت نام یکشنبه 1-2.5 پنج شنبه 2.5-5.5 1158500 مزینی 2
آلمانی فشرده 184 23 1 1400 ثبت نام دوشنبه 0 چهارشنبه 0 1448000 زبردست 8
آلمانی فشرده 132 15 1 1400 ثبت نام یکشنبه 3.0-6.0 سه شنبه 3.0-6.0 1672000 زبردست 8
آلمانی فشرده 134 14 1 1400 ثبت نام شنبه 1.0-4.0 چهارشنبه 1.0-4.0 1828000 مزینی 8
آلمانی فشرده 136 20 2 1400 ثبت نام دوشنبه 3.0-6.0 پنج شنبه 4.5-6 1950000 قمری 8
آلمانی فشرده 137 18 12 1399 ثبت نام شنبه 6.0-8.0 دوشنبه 6.0-8.0 1950000 لشکری 8
آلمانی فشرده 142 23 12 1399 ثبت نام شنبه 6.0-9.0 چهارشنبه 6.0-9.0 1560000 ابراهیم زاده 8
آلمانی فشرده آنلاین 172 23 1 1400 ثبت نام دوشنبه 2.0-5.0 پنج شنبه 2.0-5.0 1448000 افتخاری 8
آلمانی فشرده آنلاین 174 15 1 1400 ثبت نام یکشنبه 3.0-5.0 سه شنبه 3.0-5.0 1950000 افتخاری 8
آلمانی فشرده آنلاین 141 14 1 1400 ثبت نام شنبه 1.0-4.0 چهارشنبه 1-2.5 1280000 افتخاری 8
ترکی ترمیک 131 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 6-7.5 ندارد 0 641000 پریشانی 8
روسی ترمیک 162 1 2 1400 ثبت نام شنبه 3.5-5 چهارشنبه 3.5-5 611000 علوی 8
روسی ترمیک 160 21 1 1400 ثبت نام شنبه 5.5-7 سه شنبه 5.5-7 611000 قدرتی 8
فرانسوی ترمیک 124 21 1 1400 ثبت نام شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 611000 جباری  8
فرانسوی ترمیک 168 16 1 1400 ثبت نام شنبه 3-4.5 دوشنبه 3-4.5 437000 نجاتی 8
فرانسوی فشرده 159 24 12 1399 ثبت نام یکشنبه 4.5-7.5 پنج شنبه 4.5-7.5 1158500 جباری  8
فری دیسکاشن 122 25 1 1400 ثبت نام ندارد 0 چهارشنبه 6-7.5 450000 بهبهانی 8
فری دیسکاشن 119 14 1 1400 ثبت نام شنبه 6-7.5 چهارشنبه 6-7.5 268000 رشتی طب 8
فری دیسکاشن آلمانی 101 18 1 1400 ثبت نام ندارد 0 چهارشنبه 7.5-9 450000 قمری 8

 

 

فقط کارت به کارت کن و عکس فیش رو برامون بفرست

شماره واتس آپ ثبت نام :  مشاوره بگیر، مطمعن شو و ثبت نام کن!

09215231719 

 

شماره کارت :

6079...5156....0810....5029

 

این دوره ها هم شروع شدن اما هنوز می تونی  ثبت نام  کنی !

دوره شاخص روز ماه سال وضعیت روز2 ساعت روز3 ساعت2 شهریه استاد ظرفیت
انگلیسی ترمیک 109 12 12 1399 برگزاری یکشنبه 7.5-9 سه شنبه 7.5-93  237,000  امیرانی 4
چینی فشرده 182 19 12 1399 برگزاری شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 1200000 آینه 4
انگلیسی فشرده 163 16 12 1399 برگزاری دوشنبه 5.5-8.5 چهارشنبه 4.5-7.5 889000 قناعت گر 1
فری دیسکاشن انگلیسی 117 20 12 1399 برگزاری ندارد 0 چهارشنبه 4.5-6 249000 بهبهانی 5
آلمانی فشرده 152 14 12 1399 برگزاری دوشنبه 7.5-8.5 پنج شنبه 1.5-4.5 1158500 قمری 3
آلمانی ترمیک 180 24 12 1399 برگزاری یکشنبه 3-4.5 سه شنبه 3-4.5 437000 زارع 2
آلمانی فشرده 140 17 12 1399 برگزاری یکشنبه 7-8.5 سه شنبه 5.5-8.5 1560000 مزینی 4
انگلیسی فشرده آنلاین 171 17 12 1399 برگزاری یکشنبه 5.5-8.5 سه شنبه 5.5-8.5 1457000 رشتی طب 4
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 176 14 12 1399 برگزاری دوشنبه 6-7.5 پنج شنبه 12-1.5 215000 علوی 3
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 175 25 12 1399 برگزاری دوشنبه 5.5-7 پنج شنبه 11-12.5 215000 رمضانپور 2
انگلیسی ترمیک نوجوانان آنلاین 178 17 12 1399 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 215000 میرزایی 5
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 125 19 12 1399 برگزاری یکشنبه 3-4.5 سه شنبه 4.15-5.45 215000 میرزایی 2
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 126 19 12 1399 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 215000 متقی جو 5
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 127 17 12 1399 برگزاری یکشنبه 4.5-6 چهارشنبه 4.5-6 215000 رمضانپور 1

 

 

شماره واتس آپ ثبت نام : 

09215231719

 

دوره آنلاین خصوصی انگلیسی B2

 

 

شما می توانید جهت اطلاع از آخرین تغییرات در زمان و یا دوره ها با موسسه تماس بگیرید

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۰۶