ثبت نام در دوره ها

 

 

 

برنامه دوره های بلند مدت و کوتاه مدت حضوری، آنلاین و هیبرید

 

 

دوره شاخص روزشروع ماه سال وضعیت روز ساعت روز2 ساعت2 شهریه استاد ظرفیت
انگلیسی ترمیک 144 25 1 1400 ثبت نام دوشنبه 5.5-7 چهارشنبه 5.5-7 268000 حاجی پور 8
انگلیسی ترمیک 166 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 4.5-6 چهارشنبه 4.5-6 215000 ممیز 8
انگلیسی ترمیک 104 14 1 1400 ثبت نام شنبه 5.5-7 دوشنبه 4.5-5.5 226000 قناعت گر 8
انگلیسی ترمیک 106 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 4-5.5 پنج شنبه 4.5-6 237000 جلالی 8
انگلیسی ترمیک 112 21 1 1400 ثبت نام شنبه 7.5-9 دوشنبه 7.5-9 311000 رمضانپور 8
انگلیسی ترمیک 114 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 7.5-9 چهارشنبه 7.5-9 311000 کارگر 8
انگلیسی ترمیک آنلاین 179 17 1 1400 ثبت نام سه شنبه 7.5-9 پنج شنبه 3-4.5 268000 خاکی 8
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 185 30 1 1400 ثبت نام شنبه 6-7.5 دوشنبه 6-7.5 268000 پژوهنده 8
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 186 31 1 1400 ثبت نام یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 268000 ممیز 8
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 167 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 3-4.5 ندارد 0 268000 ممیز 8
انگلیسی ترمیک نوجوانان  آنلاین 188 31 1 1400 ثبت نام یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 268000 بایزدان 8
انگلیسی ترمیک نوجوانان آنلاین 187 31 1 1400 ثبت نام یکشنبه 4-5.5 سه شنبه 4-5.5 268000 علوی 8
ایتالیایی فشرده 129 23 1 1400 ثبت نام دوشنبه 0 چهارشنبه 0 1448000 پور ایمانی 8
آلمانی ترمیک 138 23 1 1400 ثبت نام دوشنبه 4-5.5 چهارشنبه 4-5.5 611000 شیرزاد 8
آلمانی ترمیک 157 23 12 1399 ثبت نام شنبه 7-8.5 چهارشنبه 7-8.5 437000 مزینی 2
آلمانی ترمیک 146 14 1 1400 ثبت نام شنبه 4.5-6 دوشنبه 4.5-6 611000 زبردست 8
آلمانی ترمیک 147 17 1 1400 ثبت نام سه شنبه 6-7.5 پنج شنبه 6-7.5 611000 لشکری 8
آلمانی ترمیک 148 23 1 1400 ثبت نام دوشنبه 4.5-6 چهارشنبه 6-7.5 611000 قمری 8
آلمانی ترمیک 150 14 1 1400 ثبت نام شنبه 5.5-7 دوشنبه 5.5-7 611000 لشکری 8
آلمانی ترمیک 183 19 1 1400 ثبت نام یکشنبه 5.5-7 پنج شنبه 5.5-7 932500 مزینی 8
آلمانی فشرده 153 24 12 1399 ثبت نام یکشنبه 1-2.5 پنج شنبه 2.5-5.5 1158500 مزینی 2
آلمانی فشرده 184 23 1 1400 ثبت نام دوشنبه 0 چهارشنبه 0 1448000 زبردست 8
آلمانی فشرده 132 15 1 1400 ثبت نام یکشنبه 3.0-6.0 سه شنبه 3.0-6.0 1672000 زبردست 8
آلمانی فشرده 134 14 1 1400 ثبت نام شنبه 1.0-4.0 چهارشنبه 1.0-4.0 1828000 مزینی 8
آلمانی فشرده 136 20 2 1400 ثبت نام دوشنبه 3.0-6.0 پنج شنبه 4.5-6 1950000 قمری 8
آلمانی فشرده 137 18 12 1399 ثبت نام شنبه 6.0-8.0 دوشنبه 6.0-8.0 1950000 لشکری 8
آلمانی فشرده 142 23 12 1399 ثبت نام شنبه 6.0-9.0 چهارشنبه 6.0-9.0 1560000 ابراهیم زاده 8
آلمانی فشرده آنلاین 172 23 1 1400 ثبت نام دوشنبه 2.0-5.0 پنج شنبه 2.0-5.0 1448000 افتخاری 8
آلمانی فشرده آنلاین 174 15 1 1400 ثبت نام یکشنبه 3.0-5.0 سه شنبه 3.0-5.0 1950000 افتخاری 8
آلمانی فشرده آنلاین 141 14 1 1400 ثبت نام شنبه 1.0-4.0 چهارشنبه 1-2.5 1280000 افتخاری 8
ترکی ترمیک 131 16 1 1400 ثبت نام دوشنبه 6-7.5 ندارد 0 641000 پریشانی 8
روسی ترمیک 162 1 2 1400 ثبت نام شنبه 3.5-5 چهارشنبه 3.5-5 611000 علوی 8
روسی ترمیک 160 21 1 1400 ثبت نام شنبه 5.5-7 سه شنبه 5.5-7 611000 قدرتی 8
فرانسوی ترمیک 124 21 1 1400 ثبت نام شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 611000 جباری  8
فرانسوی ترمیک 168 16 1 1400 ثبت نام شنبه 3-4.5 دوشنبه 3-4.5 437000 نجاتی 8
فرانسوی فشرده 159 24 12 1399 ثبت نام یکشنبه 4.5-7.5 پنج شنبه 4.5-7.5 1158500 جباری  8
فری دیسکاشن 122 25 1 1400 ثبت نام ندارد 0 چهارشنبه 6-7.5 450000 بهبهانی 8
فری دیسکاشن 119 14 1 1400 ثبت نام شنبه 6-7.5 چهارشنبه 6-7.5 268000 رشتی طب 8
فری دیسکاشن آلمانی 101 18 1 1400 ثبت نام ندارد 0 چهارشنبه 7.5-9 450000 قمری 8

 

 

فقط کارت به کارت کن و عکس فیش رو برامون بفرست

شماره واتس آپ ثبت نام :  مشاوره بگیر، مطمعن شو و ثبت نام کن!

09215231719 

 

شماره کارت :

6079...5156....0810....5029

 

این دوره ها هم شروع شدن اما هنوز می تونی  ثبت نام  کنی !

دوره شاخص روز ماه سال وضعیت روز2 ساعت روز3 ساعت2 شهریه استاد ظرفیت
انگلیسی ترمیک 109 12 12 1399 برگزاری یکشنبه 7.5-9 سه شنبه 7.5-93  237,000  امیرانی 4
چینی فشرده 182 19 12 1399 برگزاری شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 1200000 آینه 4
انگلیسی فشرده 163 16 12 1399 برگزاری دوشنبه 5.5-8.5 چهارشنبه 4.5-7.5 889000 قناعت گر 1
فری دیسکاشن انگلیسی 117 20 12 1399 برگزاری ندارد 0 چهارشنبه 4.5-6 249000 بهبهانی 5
آلمانی فشرده 152 14 12 1399 برگزاری دوشنبه 7.5-8.5 پنج شنبه 1.5-4.5 1158500 قمری 3
آلمانی ترمیک 180 24 12 1399 برگزاری یکشنبه 3-4.5 سه شنبه 3-4.5 437000 زارع 2
آلمانی فشرده 140 17 12 1399 برگزاری یکشنبه 7-8.5 سه شنبه 5.5-8.5 1560000 مزینی 4
انگلیسی فشرده آنلاین 171 17 12 1399 برگزاری یکشنبه 5.5-8.5 سه شنبه 5.5-8.5 1457000 رشتی طب 4
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 176 14 12 1399 برگزاری دوشنبه 6-7.5 پنج شنبه 12-1.5 215000 علوی 3
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 175 25 12 1399 برگزاری دوشنبه 5.5-7 پنج شنبه 11-12.5 215000 رمضانپور 2
انگلیسی ترمیک نوجوانان آنلاین 178 17 12 1399 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 215000 میرزایی 5
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 125 19 12 1399 برگزاری یکشنبه 3-4.5 سه شنبه 4.15-5.45 215000 میرزایی 2
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 126 19 12 1399 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 215000 متقی جو 5
انگلیسی ترمیک کودکان آنلاین 127 17 12 1399 برگزاری یکشنبه 4.5-6 چهارشنبه 4.5-6 215000 رمضانپور 1

 

 

شماره واتس آپ ثبت نام : 

09215231719

 

دوره آنلاین خصوصی انگلیسی B2

 

 

شما می توانید جهت اطلاع از آخرین تغییرات در زمان و یا دوره ها با موسسه تماس بگیرید

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۰۶

آموزش آنلاین در سپانو

ما در آموزشگاه زبان سپانو برایتان بهترین پلتفرم های دنیا را انتخاب کرده ایم.

پلتفرم های پیشرفته ای که از آنها حرف به میان آمد برای کلاس های مجازی بهینه شده اند.

کلاس مجازی سپانو

بهترین پلتفرم های جهان برای آموزش آنلاین زبان برای آموزش شما در سپانو به کار گرفته شده!!

شما فقط تکیه دهید و از طریق اینترنت زبان و دوره ی مجازی مورد نظرتان را یاد بگیرید.

“حالا سپانو بهترین مدرسین زبان، تجربه ده ساله آموزش زبان و بهترین نرم افزار آموزش مجازی را برایتان کنار هم گذاشته تا شما فقط با یک کلیک دوره آنلاین زبان را انتخاب و آن را یاد بگیرید.”

مدیریت آموزشگاه زبان سپانو

“آموزش زبان آنلاین بسیار دلنشین و جذاب است، هرگز دیگر در ترافیک نمی مانم، سرما و گرما اذیتم نمی کند، نیازی نیست همیشه همه چیز را نت به نت یاداشت کنیم و البته ارزان تر هست.”

نظر یکی از شاگردان آنلاین سپانو

“تدریس در فضای آنلاین واقعا جذاب است، از آموزش حضوری هیچ چیز کم ندارد، متریال ها بهتر می توانند تدریس شوند و اگر اینترنت یاری کند واقعا دیگر مشکلی نیست.”

نظر یکی از اساتید آنلاین سپانو

آموزش آنلاین زبان آلمانی، آموزش آنلاین فرانسوی، آموزش آنلاین روسی، آموزش آنلاین ترکی استانبولی

آموزش آنلاین عربی، آموزش آنلاین اسپانیایی، آموزش آنلاین ایتالیایی به صورت خصوصی

آموزش مجازی تمامی تست های بین المللی مانند آزمون آیلتس، آزمون تافل و غیره در بهترین مرکز یادگیری زبان در رشت را به صورت آنلاین ببینید.

آموزش مجازی زبان رشت

دوره ها
دوره های آنلاین زبان

amozesh online sepano

آموزش زبانهای آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ترکی استانبولی، روسی، عربی، اسپانیایی، ایتالیایی
آموزش آنلاین تست های بین المللی آیلتس، تافل، جی آر ای و پی تی ای و آموزش مجازی آزمونهای داخلی 
دوره های آموزش زبان سپانو مانند دوره های حضوری و حتی بهتر هستند!
 
تبلت، موبایل و یا لپ تاپ و کامپیوتر شخصی و یک اینترنت خوب تنها پل میان شما و کلی دوره زبان جذابه!
شما در پای کامپیوترتان و یا موبایل در دست بنشینdد و آموزش زبان را از طریق سامانه آنلاین سپانو یادبگیرید
کلاسهای مجازی آموزش انگلیسی
دوره های آموزش آنلاین زبان آلمانی 
دوره های آموزش آنلاین زبان فرانسوی 
دوره های آموزش مجازی زبان ترکی استانبولی
دوره های مجازی آموزش زبان روسی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین عربی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین اسپانیایی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین ایتالیایی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین چینی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین کره ای
آموزش آنلاین آزمون گوته و آلمانی 
دوره مجازی آزمون A1 گوته 
دوره مجازی آزمون A2 گوته 
دوره مجازی آزمون B1 گوته 
دوره مجازی آزمون B2 گوته
دوره مجازی آزمون testdaf 
آموزش مجازی آزمون تلک Telc
آموزش آنلاین تست های فرانسوی 
TCF، DELF, DALF TCFQ 

 

کلاس های آنلاین زبان سپانو
همه زبان ها را آنلاین یاد بگیر!! تنها کافیست دوره مورد نظرت را با یک کلیک انتخاب کنید
 
 
درباره
موسسه زبان سپانو
آموزش آنلاین زبان های خارجی و آزمون های بین المللی و داخلی
 
موسسه سپانو پرچمدار آموزش زبان های خارجی در شمال کشور!
آموزشگاه زبان سپانو در رشت با سابق بیش از 10 سال در آموزش زبان موفق و همیشه در کنارتان بوده
آموزشگاه زبان سپانو ایزو 9001:2015 از موسسه UKAS انگلستان و DAS دارد.
موسسه سپانو به عنوان نماینده رسمی خانه آیلتس آفرینش در استان گیلان و شهر رشت می باشد.
آموزشگاه زبان های خارجی سپانو نماینده انحصاری GLS برلین در کل کشور می باشد.
بهترین اساتید آموزش در آموزش زبان آلمانی، زبان انگلیسی، زبان فرانسوی ،زبان ترکی استانبولی و زبان روسی پرچمدار است.
حالا با موسسه مجازی زبانهای خارجی سپانو با شما هستیم!
 
کلاس زبان آنلاین و مجازی سپانو را در هر کجا و راحت جلوی چشمانتان است
آموزش آنلاین آیلتس هم از طریق خانه آیلتس آفرینش برایتان به صفحه نمایشتان آورده ایم.

کلاس زبان آنلاین و مجازی سپانو

 

 
بلاگ
چرا آموزش آنلاین زبان؟
آموزشگاه زبان سپانو حالا توی دستات قرار داره!
 
موبایلتو باز کن و آنلاین زبان یاد بگیر!! 

آموزش مجازی زبان سپانو

آموزش آنلاین و یا آموزش مجازی سالها است که در بهترین مراکز جهان انجام می شود و حالا این سوال را باید بپرسیم که چرا آموزش آنلاین؟
اما تغییرات جهان از جمله پاندمی و ترافیک، گرمایش زمین و مشغله های روز افزون بشر این نیاز را بیشتر و مشخص تر نموده اند.
آموزش آنلاین زبان فراتر از هر آموزش مجازی می تواند بهترین عملکرد را داشته باشد
چرا که برای مدت زمان کوتاهی که در کلاس های حضوری در موسسه وقت صرف می شد
حالا فقط لازم است تصمیم بگیرید و دوره مورد نظرتان را انتخاب کنید و
به سادگی و بدون هیچ هزینه و زمان اضافه ای آموزش را شروع کنید.
وقتی آموزش مجازی می بینید انگار که مدرس را به خانه خود دعوت کرده اید و در آن سوی میز کارتان در حال تدریس به شماست
شما می توانید زبان را در بستر بهترین نرم افزار های بین المللی که برای آموزش آنلاین بهینه شده اند یاد بگیرید
آموزش آنلاین و مجازی زبان نه تنها در هنگام کلاس برنامه ریزی شده است
که در طی زمان های دیگر قابل مشاهده برای چندین بار است . و این برایتان نوید بخش بهترین کیفیت آموزشی است.
آموزشگاه زبان سپانو در همه زبان ها کلاس های آنلاین و مجازی دارد
این کلاسها به صورت خصوصی و گروهی برایتان فراهم نموده است 
شما بدون کوچکترین زحمت و تلاشی از راه دور زبان را یاد بگیرید.
آموزشگاه زبان سپانو تنها  موسسه آموزش آنلاین در رشت.