ثبت نام در دوره ها

 

 

 

برنامه دوره های بلند مدت و کوتاه مدت حضوری، آنلاین و هیبرید

 

این جدول جشنواره ای هست و تا دیر نشده براش ثبت نام کنید

 

 

شاخص زبان و نوع روز شروع ماه سال وضعیت روز ساعت 1 روز 2 ساعت 2 جلسات  مبلغ دوره  استاد
242 کره ای ترمیک 7 7 1400 ثبت نام شنبه 5/0-7/5 چهارشنبه 5/0-7/5 10           600,000 استوارپور
241

ایتالیایی فشرده

آنلاین

30 6 1400 ثبت نام شنبه 2/5-5/5 سه شنبه 2/5-5/5 20           868,000 پور ایمانی
240

ترکی فشرده

آنلاین

8 7 1400 ثبت نام نامشخص   پنج شنبه 2/0-5/0 28           868,000 در دست بررسی
200

آلمانی فشرده

آنلاین

30 6 1400 ثبت نام یکشنبه 5/0-8/0 سه شنبه 5/0-8/0 30           868,000 پور صادق
199

انگلیسی ترمیک

آنلاین

17 6 1400 ثبت نام شنبه 8.5-10 چهارشنبه 8.5-10 14           187,600 بایزدان
196

انگلیسی فشرده

آنلاین

31 6 1400 ثبت نام شنبه 5.0-8.0 چهارشنبه 5.0-8.0 24           399,000 حاجی پور
202

آلمانی ترمیک

آنلاین

29 6 1400 ثبت نام شنبه 5/0-6/5 دوشنبه 5/0-6/5 14           424,000 پور صادق
100

فرانسوی فشرده

آنلاین

4 7 1400 ثبت نام یکشنبه 5.0-8.0 چهارشنبه 5.0-8.0 30           868,000 منفرد

 

 

این دوره های جدول پایین جشنواره ای نیستن،  اما ازشون جا نمونی !

 

شاخص زبان و نوع روز شروع ماه سال وضعیت روز 1  ساعت 1 روز 2 ساعت 22 جلسات مبلغ دوره استاد
102 انگلیسی تر میک 14 6 1400 ثبت نام یکشنبه 5.5-7 سه شنبه 5.5-7 14 282000 رشتی طب
107 انگلیسی تر میک 0 6 1400 ثبت نام دوشنبه 6-7.5 چهارشنبه 6-7.5 0 296000 متقی جو
109 انگلیسی تر میک 14 6 1400 ثبت نام یکشنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 14 311000 رشتی طب
124 فرانسوی ترمیک 2 5 1400 ثبت نام شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 7 300000 جباری 
126 انگلیسی تر میک 16 6 1400 ثبت نام یکشنبه 6/0-7/5 سه شنبه 6/0-7/5 0 285000 حق دوست
129 ایتالیایی فشرده 30 6 1400 ثبت نام شنبه 5/5-8/5 سه شنبه 5/5-8/5 20 1890000 پور ایمانی
155 فری دیسکاشن 0 6 1400 ثبت نام 60000 رحمانی نیا
159 فرانسوی ترمیک 16 6 1400 ثبت نام شنبه 4/0-5/5 سه شنبه 4/0-5/5 0 611000 جباری 
161 ترکی ترمیک 9 5 1400 ثبت نام شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 0 641000 کوهستانی
162 روسی ترمیک 17 6 1400 ثبت نام شنبه 3.5-5 چهارشنبه 3.5-5 0 611000 علوی
176 انگلیسی تر میک 18 6 1400 ثبت نام دوشنبه 12/0-1/5 پنج شنبه 12/0-1/5 0 268000 علوی
185 انگلیسی تر میک 22 6 1400 ثبت نام شنبه 6-7.5 دوشنبه 6-7.5 0 268000 پژوهنده
187 انگلیسی تر میک 16 6 1400 ثبت نام یکشنبه 4-5.5 سه شنبه 4-5.5 14 285000 علوی
189 اسپانیایی ترمیک 26 5 1400 ثبت نام نا مشخص 0 نامشخص 0 0 611000 گل محمدی
195 انگلیسی فقط مکالمه 30 6 1400 ثبت نام یکشنبه 4/0-5/5 سه شنبه 4/0-5/5 0 450000 بهبهانی
197 ژاپنی فشرده 30 6 1400 ثبت نام نا مشخص 0 نامشخص 0 0 1500000 ایمانی
198 آلمانی فوق فشرده 26 6 1400 ثبت نام همه روزه 10-1.0 ندارد 0 10 999000 نامشخص
212 فرانسوی ترمیک 16 6 1400 ثبت نام شنبه 5/5-7/0 چهارشنبه 5/5-7/0 0 611000 حاتمی
216 فرانسوی کودک 17 6 1400 ثبت نام شنبه 10/0-11/5 چهارشنبه 10/0-11/5 0 611000 زینعلی 
220 انگلیسی ترمیک 16 6 1400 ثبت نام سه شنبه 4/0-5/5 پنج شنبه 4/5-6/0 0 268000 حاجی پور
224 آلمانی فشرده 22 6 1400 ثبت نام شنبه 1/0-4/0 دوشنبه 1/0-4/0 0 1158000 لشکری
225 آلمانی  ترمیک 12 6 1400 ثبت نام شنبه 5/5-7/0 دوشنبه 5/5-7/0 0 611000 لشکری
226 آلمانی فشرده 30 6 1400 ثبت نام یکشنبه 2/5-5/5 سه شنبه 2/5-5/5 0 1448000 مزینی
229 آلمانی فشرده 8 7 1400 ثبت نام دوشنبه 4/0-7/0 پنج شنبه 4/0-7/0 0 1448000 مزینی
230 آلمانی فشرده 11 7 1400 ثبت نام یکشنبه 5/5-8/5 سه شنبه 5/5-8/5 0 1448000 پور صادق
234 انگلیسی کودک 17 6 1400 ثبت نام شنبه 6/5-8/0 چهارشنبه 6/5--8/0 268000 پژوهنده
235 انگلیسی تر میک 0 6 1400 ثبت نام یکشنبه 4/0-5/5 سه شنبه 4/0-5/5 0 285000 شبستانی
236 ترکی فشرده 14 6 1400 ثبت نام یکشنبه 5/5-8/5 چهارشنبه 5/5-8/5 28 1158000 پریشانی
237 انگلیسی فشرده 24 6 1400 ثبت نام یکشنبه 4/0-7/0 سه شنبه 4/0-7/0 24 799000 شبستانی

 

فقط کارت به کارت کن و عکس فیش رو برامون بفرست

شماره واتس آپ ثبت نام :  مشاوره بگیر، مطمعن شو و ثبت نام کن!

09215231719 

 

شماره کارت :

6079...5156....0810....5029

 

 

این دوره ها هم شروع شدن اما هنوز می تونی  ثبت نام  کنی !

 

 

شاخص روز شروع ماه سال وضعیت روز 1  ساعت 1 روز 2 ساعت 22 استاد کتاب
103 16 4 1400 برگزاری دوشنبه 7-8.5 چهارشنبه 7-8.5 آهنگریان امریکن
105 30 5 1400 برگزاری شنبه 5/5-7/0 دوشنبه 5/5-7/0 امیرانی امریکن
107 14 4 1400 برگزاری دوشنبه 6-7.5 چهارشنبه 6-7.5 متقی جو امریکن
108 19 4 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 پنج شنبه 3/0-4/5 کارگر امریکن
110 17 5 1400 برگزاری یکشنبه 7.5-9 سه شنبه 7.5-9 امیرکیایی امریکن
111 3 6 1400 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 امیرکیایی امریکن
112 23 5 1400 برگزاری شنبه 7/0-8/5 دوشنبه 7/0-8/5 نجف زاده امریکن
113 20 4 1400 برگزاری یکشنبه 7/0-8/5 پنج شنبه 4/5-6/0 کارگر امریکن
114 14 4 1400 برگزاری دوشنبه 7/0-8/5 چهارشنبه 7/0-8/0 کارگر امریکن
115 30 5 1400 برگزاری شنبه 7-8.5 دوشنبه 7-8.5 امیرانی امریکن
116 3 5 1400 برگزاری یکشنبه 5.5-7 ندارد کارگر ندارد
121 1 6 1400 برگزاری دوشنبه 4.0-5/5 چهارشنبه 12/0-1/5 ملاپور فامیلی
123 24 5 1400 برگزاری یکشنبه 4.5-6 سه شنبه 4.5-6 پژوهنده فامیلی
125 2 6 1400 برگزاری یکشنبه 4.15-5.45 سه شنبه 4.15-5.45 وصالیان تین تو تین
127 17 5 1400 برگزاری یکشنبه 4-5.5 چهارشنبه 4-5.5 امیرکیایی فور کرنرز
130 13 4 1400 برگزاری یکشنبه 5/5-7/0 چهارشنبه 5/5-7/0 پریشانی استانبول
136 27 3 1400 برگزاری دوشنبه 2/5-5/5 پنج شنبه 4/5-6/0 قمری اشتارتن
140 20 4 1400 برگزاری دوشنبه 9/0-12/0 پنج شنبه 9/0-12/0 مزینی زیشا
144 6 6 140 برگزاری شنبه 7-8.5 سه شنبه 7-8.5 قناعت گر امریکن
145 12 4 1400 برگزاری دوشنبه 12/0-1/5 پنج شنبه 12/0-1/5 مزینی زیشا
146 9 5 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 دوشنبه 4/0-5/5 زبردست اشتارتن
148 10 6 1400 برگزاری دوشنبه 5/5-7/0 چهارشنبه 4/5-6/0 قمری اشتارتن
151 13 4 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 مزینی اشتارتن
152 16 4 1400 برگزاری یکشنبه 3/0-6/0 چهارشنبه 3/0-4/5 قمری اشتارتن
155 17 5 1400 برگزاری یکشنبه 2/5-5/5 سه شنبه 2/5-5/5 رحمانی نیا اشتارتن
156 30 5 1400 برگزاری شنبه 7-8.5 چهارشنبه 7-8.5 زبردست اشتارتن
160 9 4 1400 برگزاری یکشنبه 7/0-8/5 چهارشنبه 7/0-8/5 پریشانی استانبول
163 8 6 1400 برگزاری دوشنبه 5/5-8/5 چهارشنبه 4/0-7/0 قناعت گر اینتر
164 3 5 1400 برگزاری یکشنبه 5/5-8/5 چهارشنبه 5/5-8/5 موتاب اینتر
165 2 6 1400 برگزاری یکشنبه 3/0-4/5 سه شنبه 3/0-4/5 بایزدان امریکن
166 28 4 1400 برگزاری دوشنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 آهنگریان امریکن
167 21 5 1400 برگزاری دوشنبه 2/5-4/0 پنج شنبه 12/5-2/0 ملاپور فامیلی
175 4 5 1400 برگزاری دوشنبه 6/0-7/5 پنج شنبه 11/0-12/5 ملاپور فامیلی
177 7 6 1400 برگزاری یکشنبه 5/5-8/5 سه شنبه 5/5-8/5 مزینی اشتارتن
179 19 5 1400 برگزاری سه شنبه 7.5-9 پنج شنبه 3-4.5 خاکی امریکن
180 6 4 1400 برگزاری یکشنبه 3-4.5 سه شنبه 3-4.5 افتخاری اشتارتن
186 24 5 1400 برگزاری یکشنبه 6-7.5 سه شنبه 6-7.5 علوی فامیلی
188 10 5 1400 برگزاری یکشنبه 3/0-4/5 سه شنبه 3/0-4/5 حاجی پور تین تو تین
204 8 6 1400 برگزاری دوشنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 حق دوست امریکن
206 1 6 1400 برگزاری دوشنبه 5/5-7/0 پنج شنبه 5/5-7/0 باران دوست التر
207 19 5 1400 برگزاری شنبه 4/0-7/0 سه شنبه 4/0-7/0 نجف زاده اینترو
209 6 6 1400 برگزاری شنبه 5/5-8/5 دوشنبه 5/5-8/5 مزینی اشتارتن
210 26 4 1400 برگزاری شنبه 1/0-4/0 چهارشنبه 1/0-4/0 مزینی اشتارتن
211 2 5 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 دوشنبه 4/0-5/5 لشکری اشتارتن
213 17 4 1400 برگزاری دوشنبه 7/0-8/5 پنج شنبه 7/0-8/5 باران دوست التر
214 12 5 1400 برگزاری سه شنبه 4/0-7/0 پنج شنبه 4/5-7/5 لشکری اشتارتن
215 8 6 1400 برگزاری دوشنبه 4/0-5/5 پنج شنبه 3/0-4/5 محمدی امریکن
218 2 5 1400 برگزاری شنبه 4/0-5/5 چهارشنبه 4/0-5/5 علوی فامیلی
219 14 5 1400 برگزاری یکشنبه 12/0-1/5 پنج شنبه 12/0-1/5 گل زاده  
221 11 5 1400 برگزاری شنبه 2/5-4/0 دوشنبه 2/5-4/0 گل زاده امریکن
222 13 5 1400 برگزاری یکشنبه 7/0-8/5 چهارشنبه 7/0-8/5 کوهستانی استانبول
223 17 4 1400 برگزاری چرخشی استاد ندارد
228 21 5 1400 برگزاری دوشنبه 7/0-8/5 پنج شنبه 3/0-4/5 قمری اشتارتن

 

شماره واتس آپ ثبت نام : 

09215231719

 

دوره آنلاین خصوصی انگلیسی B2

 

 

شما می توانید جهت اطلاع از آخرین تغییرات در زمان و یا دوره ها با موسسه تماس بگیرید

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ ۲۰:۳۳

آموزش آنلاین در سپانو

ما در آموزشگاه زبان سپانو برایتان بهترین پلتفرم های دنیا را انتخاب کرده ایم.

پلتفرم های پیشرفته ای که از آنها حرف به میان آمد برای کلاس های مجازی بهینه شده اند.

کلاس مجازی سپانو

بهترین پلتفرم های جهان برای آموزش آنلاین زبان برای آموزش شما در سپانو به کار گرفته شده!!

شما فقط تکیه دهید و از طریق اینترنت زبان و دوره ی مجازی مورد نظرتان را یاد بگیرید.

“حالا سپانو بهترین مدرسین زبان، تجربه ده ساله آموزش زبان و بهترین نرم افزار آموزش مجازی را برایتان کنار هم گذاشته تا شما فقط با یک کلیک دوره آنلاین زبان را انتخاب و آن را یاد بگیرید.”

مدیریت آموزشگاه زبان سپانو

“آموزش زبان آنلاین بسیار دلنشین و جذاب است، هرگز دیگر در ترافیک نمی مانم، سرما و گرما اذیتم نمی کند، نیازی نیست همیشه همه چیز را نت به نت یاداشت کنیم و البته ارزان تر هست.”

نظر یکی از شاگردان آنلاین سپانو

“تدریس در فضای آنلاین واقعا جذاب است، از آموزش حضوری هیچ چیز کم ندارد، متریال ها بهتر می توانند تدریس شوند و اگر اینترنت یاری کند واقعا دیگر مشکلی نیست.”

نظر یکی از اساتید آنلاین سپانو

آموزش آنلاین زبان آلمانی، آموزش آنلاین فرانسوی، آموزش آنلاین روسی، آموزش آنلاین ترکی استانبولی

آموزش آنلاین عربی، آموزش آنلاین اسپانیایی، آموزش آنلاین ایتالیایی به صورت خصوصی

آموزش مجازی تمامی تست های بین المللی مانند آزمون آیلتس، آزمون تافل و غیره در بهترین مرکز یادگیری زبان در رشت را به صورت آنلاین ببینید.

آموزش مجازی زبان رشت

دوره ها
دوره های آنلاین زبان

amozesh online sepano

آموزش زبانهای آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ترکی استانبولی، روسی، عربی، اسپانیایی، ایتالیایی
آموزش آنلاین تست های بین المللی آیلتس، تافل، جی آر ای و پی تی ای و آموزش مجازی آزمونهای داخلی 
دوره های آموزش زبان سپانو مانند دوره های حضوری و حتی بهتر هستند!
 
تبلت، موبایل و یا لپ تاپ و کامپیوتر شخصی و یک اینترنت خوب تنها پل میان شما و کلی دوره زبان جذابه!
شما در پای کامپیوترتان و یا موبایل در دست بنشینdد و آموزش زبان را از طریق سامانه آنلاین سپانو یادبگیرید
کلاسهای مجازی آموزش انگلیسی
دوره های آموزش آنلاین زبان آلمانی 
دوره های آموزش آنلاین زبان فرانسوی 
دوره های آموزش مجازی زبان ترکی استانبولی
دوره های مجازی آموزش زبان روسی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین عربی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین اسپانیایی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین ایتالیایی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین چینی
دوره های خصوصی آموزش آنلاین کره ای
آموزش آنلاین آزمون گوته و آلمانی 
دوره مجازی آزمون A1 گوته 
دوره مجازی آزمون A2 گوته 
دوره مجازی آزمون B1 گوته 
دوره مجازی آزمون B2 گوته
دوره مجازی آزمون testdaf 
آموزش مجازی آزمون تلک Telc
آموزش آنلاین تست های فرانسوی 
TCF، DELF, DALF TCFQ 

 

کلاس های آنلاین زبان سپانو
همه زبان ها را آنلاین یاد بگیر!! تنها کافیست دوره مورد نظرت را با یک کلیک انتخاب کنید
 
 
درباره
موسسه زبان سپانو
آموزش آنلاین زبان های خارجی و آزمون های بین المللی و داخلی
 
موسسه سپانو پرچمدار آموزش زبان های خارجی در شمال کشور!
آموزشگاه زبان سپانو در رشت با سابق بیش از 10 سال در آموزش زبان موفق و همیشه در کنارتان بوده
آموزشگاه زبان سپانو ایزو 9001:2015 از موسسه UKAS انگلستان و DAS دارد.
موسسه سپانو به عنوان نماینده رسمی خانه آیلتس آفرینش در استان گیلان و شهر رشت می باشد.
آموزشگاه زبان های خارجی سپانو نماینده انحصاری GLS برلین در کل کشور می باشد.
بهترین اساتید آموزش در آموزش زبان آلمانی، زبان انگلیسی، زبان فرانسوی ،زبان ترکی استانبولی و زبان روسی پرچمدار است.
حالا با موسسه مجازی زبانهای خارجی سپانو با شما هستیم!
 
کلاس زبان آنلاین و مجازی سپانو را در هر کجا و راحت جلوی چشمانتان است
آموزش آنلاین آیلتس هم از طریق خانه آیلتس آفرینش برایتان به صفحه نمایشتان آورده ایم.

کلاس زبان آنلاین و مجازی سپانو

 

 
بلاگ
چرا آموزش آنلاین زبان؟
آموزشگاه زبان سپانو حالا توی دستات قرار داره!
 
موبایلتو باز کن و آنلاین زبان یاد بگیر!! 

آموزش مجازی زبان سپانو

آموزش آنلاین و یا آموزش مجازی سالها است که در بهترین مراکز جهان انجام می شود و حالا این سوال را باید بپرسیم که چرا آموزش آنلاین؟
اما تغییرات جهان از جمله پاندمی و ترافیک، گرمایش زمین و مشغله های روز افزون بشر این نیاز را بیشتر و مشخص تر نموده اند.
آموزش آنلاین زبان فراتر از هر آموزش مجازی می تواند بهترین عملکرد را داشته باشد
چرا که برای مدت زمان کوتاهی که در کلاس های حضوری در موسسه وقت صرف می شد
حالا فقط لازم است تصمیم بگیرید و دوره مورد نظرتان را انتخاب کنید و
به سادگی و بدون هیچ هزینه و زمان اضافه ای آموزش را شروع کنید.
وقتی آموزش مجازی می بینید انگار که مدرس را به خانه خود دعوت کرده اید و در آن سوی میز کارتان در حال تدریس به شماست
شما می توانید زبان را در بستر بهترین نرم افزار های بین المللی که برای آموزش آنلاین بهینه شده اند یاد بگیرید
آموزش آنلاین و مجازی زبان نه تنها در هنگام کلاس برنامه ریزی شده است
که در طی زمان های دیگر قابل مشاهده برای چندین بار است . و این برایتان نوید بخش بهترین کیفیت آموزشی است.
آموزشگاه زبان سپانو در همه زبان ها کلاس های آنلاین و مجازی دارد
این کلاسها به صورت خصوصی و گروهی برایتان فراهم نموده است 
شما بدون کوچکترین زحمت و تلاشی از راه دور زبان را یاد بگیرید.
آموزشگاه زبان سپانو تنها  موسسه آموزش آنلاین در رشت.