مقررات و ضوابط آکادمی زبان سپانو

 

الف) طبق قوانین آموزش و پرورش رعایت حجاب اسلامی و پوشش رسمی، الزامی می باشد.

ب) در صورت داشتن بیماری خاص و مصرف دارو آموزشگاه را در جریان قرار دهید.

پ) برای احترام به حقوق دیگران ماشین خود را داخل کوچه پارک ننمایید، در صورت بروز مشکل، آموزشگاه هیچ گونه  مسولیتی را بر عهده نخواهد داشت.

ت) جهت آسایش و احترام به حقوق همسایگان در هنگام ورود و خروج در حیاط آموزشگاه، آرامش را رعایت فرمایید.

ث) شهریه قبل از شروع ترم دریافت می شود و حداکثر باید تا قبل از جلسه پنجم تسویه شود. ضمنا در صورت قسطی بودن پرداخت سپانو از اعمال هرگونه تخفیف معذور است.

ج) در صورت انصراف قبل از شروع ترم (عمومی یا خصوصی) با کسر 15%  از مبلغ کل، شهریه مسترد می گردد، اما پس از شروع دوره هیچ وجهی مسترد نمی شود حتی در صورت غیبت درچند یا تمام جلسات.

چ) شهریه پیوستن به کلاس تا جلسه سوم شامل کل مبلغ ترم می باشد، و پس از جلسه سوم محاسبه مبلغ قابل پرداخت به این صورت انجام می پذیرد، شهریه جلسات باقیمانده (کل مبلغ تقسیم بر تعداد جلسات ترم)  بعلاوه 10% کل شهریه.

ح) پس از ثبت نام، آموزشگاه فقط سه بار از طریق تلفن، پیامک و غیره برای شروع کلاس ویا ادامه کلاس پیگیری خواهد کرد و در صورت عدم حضور وپاسخگویی جهت هماهنگی، انصراف از دوره تلقی خواهد شد و آموزشگاه هیچ مسولیتی بر عهده نخواهد داشت و شهریه نیز به هیچ وجه مسترد نمی شود.

خ) مدت زمان مورد نیاز برای هماهنگی و شروع کلاس از جانب سپانو به میزان 10 روز کاری می باشد و پس از این مهلت و عدم تشکیل کلاس استرداد شهریه بدون کسر وجه امکان پذیر است.

د) انتخاب مدرس در کلاسهای عمومی به عهده آموزشگاه می باشد و آموزشگاه حق خود  جهت تغییر استاد در هر زمان از ترم را محفوظ می دارد. و هیچ گونه اعتراضی نسبت به تغییرات احتمالی پذیرفته نمی شود.

ذ) زمان بندی کلاسهای عمومی با نظر آموزشگاه است و اعتراضات نسبت به برنامه اولیه و تغییرات احتمالی وارد نمی باشد.

تبصره یک: تعداد جلسات کلاسهای عمومی و نیمه خصوصی بر پایه حداکثر ظرفیت و یا حد نصاب نفرات می باشد و کم شدن افراد به هردلیل در هرزمان از ترم منجر به کسر جلسات آن ترم می شود.

ر) غیبت بیش از یک جلسه در کلاسهای خصوصی منجر به کسر هزینه جلسات غیبت در ترم  می شود.

ز) غیبت بیش از سه جلسه در کلاسهای عمومی و خصوصی با نظر آموزشگاه و مدرس می تواند باعث حذف ترم و یا کلاس خصوصی اجباری شود.

تبصره یک : در صورتی که افراد غیبت نمایند آموزشگاه در خصوص عدم حضور ایشان و مسئولیت ها و اتفاقات حین غیبت و در هر مکانی  هیچ گونه مسئولیتی  ندارد.

تبصره دو : خروج زود هنگام بزرگسالان از کلاس به هر دلیلی به هیچ وجه مسئولیتی را متوجه آموزشگاه نمی کند، نوجوانان و کودکان صرفا با اطلاع خانواده ها می توانند زود تر از موعد از آموزشگاه خارج شوند مگر پس از دادن امتحان که افراد می توانند زودتر خارج شوند.

ژ) در قبال حوادث و اتفاقات احتمالی هیچ گونه مسولیتی بر عهده آموزشگاه و پرسنل نمی باشد.

س) هیچ گونه مسولیتی در حوادث احتمالی در قبال کودکان و خردسالان در خارج از کلاس بر عهده مدرس و آموزشگاه نمی باشد.

ش) در صورت هر گونه آسیب رساندن به اموال آموزشگاه، شخص و یا اشخاص مسبب ایجاد خسارت باید تمام هزینه ها را بر حسب مورد پرداخت نمایند و خسارت را جبران نمایند.

ص)زبان آموزان موظف به احترام و رعایت قوانین مذکور بوده و در صورت عدم رعایت قوانین آموزشگاه خود را محق دراخذ تصمیمات متناسب بر حسب مورد می داند.

ض) قوانین جدید پس از طرح از طریق بورد اطلاع رسانی می شوند و دارای حکم واحد با مواد این سند می باشند و در صورت عدم اعتراض یک هفته پس از وضع، طرفین ملزم به اجرای آن هستند.