مدیریت سپانو

 • نام : آقای نظری
 • سمت:  مدیر عامل و موسس آموزشگاه زبان های خارجی سپانو پسرانه

  تحصیلات :کارشناسی مدیریت

   

   

 • نام : سرکار خانم عفت محمد پور لفوتی

سمت : نایب رئیس هیئت مدیره و عضو موسس آموزشگاه زبان های خارجی سپانو دخترانه

تحصیلات: کارشناس آموزش ابتدایی

 

 • نام : سرکار خانم محمودی

سمت:  مدیر داخلی و عضو هیئت مدیره

مدیر تضمین کیفیت

 پایش، کنترل و تضمین کیفیت در امور آموزشگاه

پیاده سازی استاندارد بین المللی ایزو در سازمان

تحصیلات : کارشناسی ارشد شیمی 

  

 

 • نام : سرکار خانم عین الله زاده

سمت:  مدیر داخلی

امور مدیریتی و برنامه ریزی آموزشگاه

تحصیلات : دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی

 

 

 • نام : آقای دکتر استاد

سمت:  مدیر آموزش و مدرس تی تی سی

امور آموزشی و جذب نیروی تدریس

تحصیلات : دکتری آموزش زبان

مدرس دانشگاه و استاد آیلتس خانه آیلتس آفرینش