مدیریت سپانو

  • نام : آقای نظری
  • سمت:  مدیر عامل و موسس

     

  • نام : سرکار خانم محمد پور 

سمت : نایب رئیس هیئت مدیره

 

 

  • نام : سرکار خانم محمودی

سمت:  مدیر داخلی و عضو هیئت مدیره

مدیر تضمین کیفیت

 پایش، کنترل و تضمین کیفیت در امور آموزشگاه

پیاده سازی استاندارد بین المللی ایزو در سازمان

   

 

  • نام : آقای دکتر استاد

سمت:  مدیر آموزش و مدرس تی تی سی

امور آموزشی و جذب نیروی تدریس

تحصیلات : دکتری آموزش زبان

مدرس دانشگاه و استاد آیلتس خانه آیلتس آفرینش 

 

  • نام : سرکار خانم عین الله زاده

سمت:  مدیر داخلی

امور مدیریتی و برنامه ریزی آموزشگاه