شما با پر کردن این فرم قصد نهایی خود را در جهت ادامه و یا عدم ادامه کلاس تان به صورت آنلاین را به موسسه اعلام می دارید. ضمننا یادآور می شود پر کردن این فرم به منزله نهایی بودن این تصمیم برای شما است ولی لزوما به معنی تایید آن نیست و موسسه بعد از جمع بندی درخواست ها تصمیم نهایی را از طریق یکی از راه های ارتباطی شما (ایمیل، واتس اپ، اس ام اس، گروه واتس آپی یا تلگرامی کلاس تان توسط استاد و یا تلفن) به اطلاع شما می رساند.

تعیین وضعیت ادامه کلاس

لطفا مشخصات خود را تکمیل نمایید
*
*
*
در هر بار پر کردن فرم فقط یک دوره را می توانید انتخاب کنید
*
*
داشتن شماره واتس آپ بسیار مهم و در جهت ارسال یوزر و پسورد استفاده می شود.