آموزش زبان روسی در آموزشگاه زبان سپانو

در جدول زیر می توانید با حروف الفبای زبان روسی، برابر فارسی و تلفظ آنها در زبان فارسی آشنا شوید. بسیاری از حروف صدادار و بی صدای روسی با الفبای زبان فارسی همخوانی دارند، اما برخی دیگر مشابهی ندارند:

تعدادی از واژگان کلیدی پر کاربرد:

برگرفته از : roosi.ir

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ مهر ۱۳۹۴ ۱۰:۴۲