سپانو|همکاری با سپانو|دمو (پیش نمایش) روش تدریس

دمو انگلیسی برشی از کتاب American English File 2

جهت دریافت فایل از لینک فایل زیر استفاده نمایید

فایل ورد حاوی دو تصویر از صفحات کتاب جهت تدریس در جلسه دمو


دمو آلمانی برشی از کتاب Studio d A1

کاندیداهای عزیز جهت تدریس آلمانی فایل زیر را دانلود فرمایید.

حاوی دو تصویر از صفحات کتاب جهت تدریس در جلسه دمو