همایش آشنایی با ارزشیابی مدارک در آلمان

 

همایش بین المللی بررسی آزمون های معتبر آلمانی

جمعه 12 آبان

ساعت 10 تا 14

  

در این همایش میزبان شما و نمایندگان مدعو از اتاق محترم بازرگانی و صنایع ایران آلمان خواهیم بود.

موارد زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت:

آشنایی با پروژه ارزشیابی مدارک

مهمترین پیش شرط های کار در آلمان

انواع ویزا ها و چگونگی درخواست ویزا

چگونگی درخواست کار (رزومه، درخواست...)

و چند برنامه بسیار ویژه که حضور در این همایش را بسیار ارزشمند می کند.

با توجه به ظرفیت اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کرده اند.

 

 

در خواست شرکت در همایش

ثبت نام در همایش

*
*
شیوه مهاجرت
*


* = ضروری