اصطلاحات و لغات متداول و مفید نوشتار آیلتس

 
بهترین آموزشگاه زبان رشت بهترین را با کیفیت و نتایج بسنجیم تا به میزان و متر مناسبی بابت سنجش این سوال که بهترین آموزشگاه زبان رشت کجاست ؟ برسیم و پاسخ مناسبی بدهیم. برای این مسئله باید به این موضوع فکر کنیم ، آموزشگاه زبانی که در رشت صرفا شهرت دارد در مقایسه با موسسه زبانی که گمنام است بهتر است یا نه؟ یا موسسه زبانی که ناشناخته و چراغ خاموش حرکت می کند آیا برتر از آموزشگاه زبانی با شهرت کشوری است. خوب هیچ کدام از این مسائل نمی تواند به خودی خود دلیل خوبی برای انتخاب بهترین موسسه زبان در گیلان باشد بلکه باید به سوابق، اساتید، کتابها، روش های آموزشی و روشهای مدیریتی و کیفیت مکان و خدمات ارائه شده در آن موسسه اندیشید. و البته نتایجی که بر اثر جمع این موارد به دست می آید را به دقت بررسی کنیم. موسسه زبان سپانو تنها آموزشگاه بومی در استان گیلان و شهر رشت می باشد که دارای گواهی نامه ایزو 9001:2015 از موسسه دی ای اس از انگلستان می باشد و این به معنی تضمین کیفیت آموزش و تضمین کیفیت خدمات رسانی در بالاترین سطح می باشد. آلمانی در رشت : در آزمون گوته آلمانی آموزشگاه زبان سپانو بیشترین تعداد زبان آموز و قبولی را در طی چند سال اخیر داشته به طوری که افتخار ما آموزش بالغ بر 1300 نفر زبان آموز در این دوره ها با موفقیت 100% می باشد. آیلتس در رشت : در زمینه آیلتس و تافل بالاترین نمره کسب شده در موسسه نمره 9 می باشد و 98% از زبان آموزان در آیلتس موفق به کسب نمره بالای 6.5 شده اند. فرانسوی در رشت : مهاجرت به کبک را با نام سپانو در رشت می شناسند و این نشان از موفقیت شاگردان سپانو در آزمون های مختلف فرانسوی می باشد. طبق نظر سنجی های مکرر و با شرکت بیش از 2500 نفر سپانو نمره 98 را از صد در درصد رضایت و رغبت کسب نمود و این نشان از بهترین کیفیت آموزش زبان در رشت دارد. با احترام به همه موسسات و آموزشگاه های زبان در گیلان و اساتید کلاس های خصوصی و عمومی در رشت باید خاطر نشان کرد که سپانو یکی از بهترین ها در گیلان است و می کوشد تا برای ارتقائ سطح علمی و آموزشی در استان گیلان و شهر رشت بهترین ها که همانا در خور شئان همشهریان و هم استانی ها و حتی مهمانان ما باشد را فراهم کند.

موسسه زبان سپانو

 

از طریق آموختن اصلاحات و لغات متداول می توانید جذابیت نگارش را در آیلتس چندین برابر  کنید. علاوه بر این ، سرعت نگارش شما با استفاده از این اصطلاحات بسیار بالا خواهد رفت.

 

 

 

Stating Your Opinion

(بیان نظر)

  In my opinion,

  According to me,

  In my view,

  To me,

  From my point of view,

  I think

  It seems to me that

  I believe

  From my perspective

  To my way of thinking

  It appears that

  I suppose

  I realize

  I understand

  I imagine

  I feel

 

Giving Examples

(مثال آوردن)

  For example,

  For instance,

  such as

  In other words,

  as

  like

  that is

  namely

  To illustrate

  To paraphrase

 

Comparing

(مقایسه ، بیان شباهت ها)

  Similar to

  As…as

  in common

  also

  Either…or

  In the same way,

  Neither…nor

  At the same time

  Just as

  resemble

 

Contrasting

(مقایسه ، بیان تفاوت ها)

  However,

  But

  On the contrary,

  On the other hand,

  Differ from

  Nevertheless

  Although

  Though

  Otherwise

  Instead

  Alternatively,

  Even though

 

Generalizing

(جمع بندی)

  Generally,

  Generally speaking,

  Overall,

  On the whole,

  In general,

  By and large,

  It seems to me that

  I believe

  All in all,

  Basically,

  Essentially,

  As a rule,

  All things considered

  For the most part

Expressing Certainty

(بیان قطعیت)

  Certainly,

  Undoubtedly,

  Doubtless,

  No doubt,

  Definitely,

  Of course,

Expressing Partial Agreement

(بیان موافقت نسبی)

  More or less,

  To some extent,

  Up to a point,

  Almost,

  In a way,

  So to speak,

 

Showing cause

(بیان علت)

  Due to

  Because

  Because of

  Owing to

Showing effect

(بیان معلول)

  Therefore,

  As a result,

  Consequently,

  For this reason,

  Thus,

  So,

  thereby

  Eventually,

  Hence,

  The reason why

Marking time

(طبقه بندی)

  First,

  Last

  Second,

  Lastly,

  Third,

  Then,

  Firstly,

  First of all,

  Secondly,

  Before

  Thirdly,

  After

  During

  While

  To begin with

  At the same time

  Simultaneously

  After this / that

  Since

  Meanwhile

  Afterwards

  Following this

  When

  As soon as

 

Adding Information

(اضافه کردن دلایل دیگر)

  Furthermore

  In addition

  Also

  And

  Moreover

  Similarly

  Likewise

  As well as

  Besides

  Too

  Even

  What’s more

Expressing condition

(جملات شرطی)

  If

  Whether

  In case

  Unless

  Provided that

  So that

Concluding

(نتیجه گیری)

  To summarize

  In conclusion

  Lastly,

  Finally,

  To conclude with,

  In short,

 

منبع : ieltsiran
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید