اسامی با فعل مفرد و جمع در زبان انگلیسی (nouns with singular & plural verb in English language)

 
برای آموزش زبان انگلیسی و حتی زبان های غیر انگلیسی آموزشگاه زبان سپانو در شمال کشور بهترین است چون ما اعتقاد داریم برای هر نیاز یک دوره با برنامه ریزی دقیق وجود دارد ، تیم مجرب و خبره برای آموزش ، بالای 300 کیس موفق در آزمون های بین المللی ، استفاده از بروز ترین کتاب های دنیا برای آموزش زبان ، محیط گرم و دوستانه، آموزش زبان های غیر انگلیسی ، آمادگی آزمون آیلتس ، آمادگی آزمون تافل ، آزمون IELTS ، گرفتن نمره بالا در آیلتس از ما تلاش کوشش از شما

3 کلمه زیر همیشه با فعل مفرد به کار برده می شوند:

 

 

 

mathematics , money , news

 

مثال:

 

I'm glad that the news is good. .خوشبختم که اخبار خوب هستند یا هست

 

-------------------------------------------------------------------

 

کلمات زیر همیشه با فعل جمع به کار برده می شوند:

 

 

 

scissors: قیچی , people: مردم , clothes: لباس , riches: ثروت , wages: مزد , billiards: بیلیارد

 

مثال:

 

The scissors are lying on the table.     .قیچی روی میز است

 

اسامی غیرقابل جمع بسته شدن در زبان انگلیسی

(اسامی ای که در انگلیسی جمع بسته نمی شوند)

 

موارد زیر حالت هایی هستند که نمی توانند به حالت جمع به کار برده شوند:

 

advice: نصیحت / information: اطلاعات / furniture: مبل / luggage: بار سفر / damage: صدمه

 

work: کار / character: شخصیت / hair: مو / bread: نان / fish: ماهی / fruit: میوه

 

grass: چمن / dozen: دوجین / hundred: صد / sheep: گوسفند / knowledge: علم

 

progress: پیشرفت / thunder: رعد / machinery: دستگاه

 

برای اینکه موضوع خوب مفهوم شود برای 3 مورد از کلمات مثال هم در زیر آورده ایم:

 

damage:

 

نباید مثال زیر را بنویسیم:

 

The fire caused many damages.

 

بلکه باید به صورت زیر بنویسیم:

 

The fire caused much damage. .آتش صدمه های زیادی به بار آورد

 

hair:

 

نباید مثال زیر را بنویسیم:

 

That man has long hairs.

 

بلکه باید به صورت زیر بنویسیم:

 

That man has long hair. .آن مرد موهای بلندی دارد

 

information:

 

نباید مثال زیر را بنویسیم:

 

Can you give me any informations?

 

بلکه باید به صورت زیر بنویسیم:

Can you give me any information? میتوانید به من اطلاعاتی دهید؟
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید