آیلتس : "چگونه نمره Speaking آزمون IELTS را افزایش دهیم؟"

 
برای آموزش زبان انگلیسی و حتی زبان های غیر انگلیسی آموزشگاه زبان سپانو در شمال کشور بهترین است چون ما اعتقاد داریم برای هر نیاز یک دوره با برنامه ریزی دقیق وجود دارد ، تیم مجرب و خبره برای آموزش ، بالای 300 کیس موفق در آزمون های بین المللی ، استفاده از بروز ترین کتاب های دنیا برای آموزش زبان ، محیط گرم و دوستانه، آموزش زبان های غیر انگلیسی ، آمادگی آزمون آیلتس ، آمادگی آزمون تافل ، آزمون IELTS ، گرفتن نمره بالا در آیلتس از ما تلاش کوشش از شما

چگونه نمره اسپیگینگ آزمون آیلتس افزایش دهیم؟ 

Will and Going to

معمولاً در بخش سوم Speaking آیلتس از شما خواسته می شود در حداقل از یکی از سوألات (در برخی از سوألات بخش یک Speaking ایلتس هم ممکن است پرسیده شود) درباره آینده صحبت کنید. کلمات Will”  و "going to " از جمله لغات پرکاربرد برای بیان رویدادی در آینده هستند. بنابراین در این مبحث ما نگاه مختصری بر این کلمات داریم همچنین نیز دقت داشته باشید که روش های دیگری هم وجود دارد.

نکته حائز اهمیت این می باشد که دقت داشته باشید وقتی سوألی در زمان آینده پرسیده می شود پاسخ آن هم باید در آن زمان داده شود. در اینجا مثال هایی از این موارد را ملاحظه می کنید:              

  • Do you think any new national celebrations will come into being in the future?

آیا شما فکر کنید هر جشن ملی جدید که در آینده برگزار شود شرکت می کنید؟

  • How do you think the internet will changepeople's buying habits in the future

فکر می کنید چگونه اینترنت عادت های خرید مردم را در آینده تغییر می دهد؟

  • Do you think it will bemore or less important to have a good education in the future?

فکر می کنید داشتن تحصیلات در آینده حائز اهمیت بیشتر خواهد بود یا اهمیت کمتری خواهد داشت؟

 در اینجا توضیحاتی درباره Will “  و "going to " و سایر ساختارهای کاربردی برای آینده را خواهید داشت .

Will

کاربردهای گوناگونی از Will”  وجود دارد ، اما در بخش سوم Speaking آیلتس زمانیکه ما بخواهیم درباره رخ دادن رویدادی در آینده صحبت کنیم که از وقوع آن اطمینان داریم از آن استفاده می کنیم.

Education will be more important in the future because as populations increase, there will be greater competition for jobs.

آموزش و تحصیلات در آینده دارای اهمیت بیشتری خواهد بود زیرا جمعیت در حال افزایش است ، بنابراین رقابت بیشتری برای یافتن کار خواهد بود.

 چنانچه شما خودتان از will استفاده می کنید بدان معنی می باشد که که شما از گفته ی  خود  صد در صد اطمینان دارید و یا برای اثبات ادعای خود بطور قطع شواهدی دارید.

همچنین شما می توانید از کلمات و عباراتی همچون "definitely" برای تأکید بیشتر برای بیان مطلبی از آن مطمئن هستید ، استفاده می گردد.

Education will definitely be more important in the future because as populations increase, there will be greater competition for jobs.

تحصیلات قطعاً در آینده مهم تر خواهد بود زیرا جمعیت در حال افزایش است و رقابت گسترده تری برای یافتن شغل خواهد بود .

چنانچه شما اطمینان کمتری در بیان مطلب خود دارید ( و یا مواردی که برای اثبات آن ها شواهد کمتری داریم) در اینجا از لغات و عباراتی همچون 'maybe', 'perhaps', 'possibly', 'probably' and ‘likely’. استفاده می کنیم.

Education will probably be more important in the future because as populations increase, there will be greater competition for jobs.

تحصیلات احتمالاً در آینده مهم تر خواهد بود زیرا جمعیت در حال افزایش است و تبعاً رقابت گسترده تری برای یافتن کار خواهد بود.

Going to

Will و "going to” کاریردی مشابه هم دارند. ما می توانیم از "going to " برای بیان برنامه ای که داریم استفاده کنیم اما در بخش سوم Speaking آیلتس ما معمولاً زمانی از "going to" استفاده می کنیم که می خواهیم بر اساس شواهدی که داریم و آنچه مشاهده می کنیم یک پیش بینی را انجام دهیم.

The sky is very black (the evidence we can see). I think it’s going to rain. (Not an IELTS example) 

آسمان خیلی تیره است (بر اساس مشاهده ای که داریم) .من فکر میکنم میخواهد باران ببارد. (مثال IELTS  نمی باشد)

The internet is getting much easier to use and safer (the evidence), so I think it’s going to be very popular for buying clothes in the future.

اینترنت کارها را ساده تر و ایمن تر کرده است ( شاهد )، بنابراین فکر می کنم برای خرید لباس در آینده خیلی مورد استقبال قرار گیرد.

The climate is going to become warmer and warmer because the government is not doing enough to prevent global warming.

هوا گرم تر و گرم تر خواهد شد زیرا دولت کاری برای جلوگیری از پدیده گرمایش زمین نمی کند.

Will or going to?

استفاده از "Will" برای بیان پیش بینی درباره رویدادهای آینده رایج تر می باشد ، بنابراین اگر درباره وجه تمایز "will" و "going to " مطمئن نیستید ، فقط از will”  استفاده کنید.

ما اغلب می توانیم will و is going to را بجای هم بکار ببریم. برای نمونه در جمله های بالا ما می توانیم جای آن ها را باهم عوض کنیم بدون آن که معنی جمله دستخوش تغییر گردد.

The climate will / is going to become warmer and warmer because the government is not doing enough to prevent global warming.

Education will probably / is probably going to be more important in the future because as populations increase, there will be greater competition for jobs.

Modal Verbs

علاوه بر will”  و "going to " ، راه دیگر صحبت درباره آینده استفاده از افعال کمکی همانند "may" و "might" می باشد. این ها هم زمانی استفاده می گردند که شما درباره موردی مطمئن نیستید و این کلمات همان معنی را می رسانند.

I think education may become more important in the future, but it really depends on what happens to the job market.

من فکر میکنم ممکن است  تحصیلات در آینده مهم تر شود ، اما در واقع به بازار کار بستگی دارد.

The climate might get cooler in the future if we manage to restrict CO2 emissions.

آب و هوا ممکن است خنک تر شود اگر ما بتوانیم انتشار گاز مونوکسید کربن در هوا را مدیریت کنیم.

Present Continuous

زمان حال استمراری هم برای صحبت درباره آنچه که در زمان آینده ترتیب داده شده است بکار می رود، اما برای بخش سوم Speaking  ایلتس کمتر رایج است و بیشتر در بخش یک کاربرد دارد.اما همچنان می توان برای مواردی که  در آینده روی می دهند استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید:

Our president is meeting the president of the USA next year, so hopefully they will discuss the problems of our country.

رئیس جمهور ما در حال فراهم کردن مقدمات  قرار ملاقاتی با رئیس جمهور ایالات متحده برای سال آینده می باشد،امید داریم آن ها درباره مسائل و مشکلات کشورمان صحبت کنند.

Will and Going to - Sample Answer

How do you think the internet will change people's buying habits in the future?

Buying from the internet is becoming more and more popular. For example, we’ve seen many book shops close down because people can buy online at cheaper prices from sites such as Amazon. It makes life much easier if products can be delivered direct to our door, especially with our busy modern lifestyles. I think this will only increase in the future as more people feel safe to buy online and online shops make it easier to purchase this way. Also, I think our lives are only going to becomebusier, so more people will choose to shop this way.

منبع : ztcprep

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید