آیلتس : برای کسب نمره بالاتر از این ساختار در IELTS استفاده کنید!

 
برای آموزش زبان انگلیسی و حتی زبان های غیر انگلیسی آموزشگاه زبان سپانو در شمال کشور بهترین است چون ما اعتقاد داریم برای هر نیاز یک دوره با برنامه ریزی دقیق وجود دارد ، تیم مجرب و خبره برای آموزش ، بالای 300 کیس موفق در آزمون های بین المللی ، استفاده از بروز ترین کتاب های دنیا برای آموزش زبان ، محیط گرم و دوستانه، آموزش زبان های غیر انگلیسی ، آمادگی آزمون آیلتس ، آمادگی آزمون تافل ، آزمون IELTS ، گرفتن نمره بالا در آیلتس از ما تلاش کوشش از شما

برای کسب نمره بالاتر از این ساختار در IELTS استفاده کنید!

برخی مواقع در بخش دوم Speaking  از آزمون IELTS از شما خواسته می شود مواردی را توصیف کنید که درباره یک موقعیت فرضی می باشد. وقتی موردی فرضی است ، بنابراین یک موقعیت غیرواقعی در آینده است و فقط می شود آن را تصویرسازی کرد.گرامری که برای بیان این گونه جملات استفاده می گردد مربوط به شرطی های نوع دوم می باشد ('if clauses') . به مثال زیر توجه نمایید.

Question: If you won the lottery, what would you do?

اگر شما در قرعه کشی لاتاری برنده شوید ، چه خواهید کرد؟

Answer: I’d buy a large house in the countryside.

یک خانه در اطراف شهر خواهم خرید.

آنچه مسلم است این شخص هنوز لاتاری را نبرده است ، بنابراین این یک موقعیت غیرواقعی و فرضی است. در بخش همراه با "if" در "if clause" توجه داشته باشید از گذشته ساده فعل (won ) استفاده شده است ، اگرچه آینده ی به تصویر کشیده شده به کلمه "Would " دلالت دارد که در بخش دوم بکار گرفته شده است. برای انجام این بخش از آزمون Speaking  کافی است شما کلمه “Would” را ببینید. به مثال زیر توجه داشته باشید:

Describe an interesting job you would like to have

You should say:

  • What the job is
  • Who normally does this job
  • What skills are needed for the job

Explain why you would like this job.

بنابراین زمانیکه شما درباره موقعیتی فرضی صحبت می کنید ، شما باید از بکار بردن گرامر صحیح اطمینان حاصل کنید.

نکته: به یاد داشته باشید که ‘I would…’  معمولاً به شکل خلاصه شده ‘I’d…” هنگام صحبت بکار می رود. در نمونه زیر به شکل پاسخ دهی به این سبک از سوألات توجه کنید ، موارد استفاده از 'would' به رنگ قرمز آمده اند.

Model Answer

I’m going to talk about a job I’d like to have.

Ok, if I could choose any job, it would be an air hostess. They are the people who take care of customers who are travelling on planes - serving the food, making sure the travelers board and depart the plane safely, and taking care of any other issues.

This type of job can be done by men or women, but there are usually certain requirements. For instance, you have to be at least 19 years old in most cases when you first apply and usually a certain height, not too small. Also, your weight needs to be in proportion to your height.  So in other words, not overweight unfortunately.  They also really prefer people who are younger. So not just anyone can do it. Those who do the job usually want to travel as much as they can to see the world, or maybe to make money as in some developing countries it is a lot better paid than many other jobs.

Regarding the skills, one of the most important things to be is outgoing.  I think you need to be very confident and happy to chat with anyone! You also need to be patient as I’m sure you can sometimes get passengers who complain, but you still have to continue to be nice to them. For qualifications, you have to have good GSCE marks. I think that is it. 

The reason that I’d like a job like this is because I’d really like to see the rest of the world and I’d like to meet lots of new people from different cultures and countries. It’s actually something I’ve wanted to do for a very long time, since I was young, which is why I know so much about the requirements. I’m quite a confident person and very outgoing, so I think I have all the qualities that are needed for such a job.

If I was given the chance to do this job in the future, I’d be very happy. It’s my dream so hopefully one day it will come true.

دقت داشته باشید ، فقط در قسمتی از بخش ها در پاسخ  از کلمه 'would' استفاده شده است. مقدار استفاده از آن  بستگی به آنچه شما می گویید دارد. در برخی قسمت های پاسخ ، زبان آموز درباره وقایعی مرتبط با کارش که برای همیشه صدق می کند، صحبت می کند بنابراین از زمان حال ساده استفاده کرده است و به آینده دلالت ندارد. تنها در برخی مواقع در پاسخ از زمان آینده برای بیان موقعیت های فرضی استفاده شده است. به نمونه های  زیر برای تمرین بیشتر خود توجه داشته باشید:

Example Hypothetical Situation Speaking Card 1

Describe a beautiful place in your country that you would like to visit. 

You should say:

  • Where it is
  • Who you would go with
  • When you would go

Explain why you would like to visit this place.

                                                                                   

Example Hypothetical Situation Speaking Card 2

Describe a house you would like to buy in the future. 

You should say

  • What kind of house it would be
  • Where you would like it to be
  • Who you would like to live there with

Explain why you would like to buy a house like this

منبع :ztcprep 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید