آیلتس : چگونه در بخش SPEAKING آیلتس، منسجم تر بحث کنیم؟

 
برای آموزش زبان انگلیسی و حتی زبان های غیر انگلیسی آموزشگاه زبان سپانو در شمال کشور بهترین است چون ما اعتقاد داریم برای هر نیاز یک دوره با برنامه ریزی دقیق وجود دارد ، تیم مجرب و خبره برای آموزش ، بالای 300 کیس موفق در آزمون های بین المللی ، استفاده از بروز ترین کتاب های دنیا برای آموزش زبان ، محیط گرم و دوستانه، آموزش زبان های غیر انگلیسی ، آمادگی آزمون آیلتس ، آمادگی آزمون تافل ، آزمون IELTS ، گرفتن نمره بالا در آیلتس از ما تلاش کوشش از شما

 

چگونه در بخش SPEAKING  آیلتس، منسجم تر بحث کنیم؟

Expressing Opinions for IELTS Speaking: Lesson 8

بیان عقاید یا دادن نظرات در بخش Speaking  آیلتس بویژه در بخش سوم ،زمانیکه شما یک بحث دو طرفه با ممتحن IELTS دارید، یک مطلب حائز اهمیت می باشد. همچنین لازم است برای نظر خود توجیه داشته باشید و یا درباره اینکه چرا آن نظر را دارید توضیح دهید.

   با توجیه نظر خود، شما در حال بسط دادن پاسخ هایتان هستید و حتما اطمینان حاصل کنید که در حال انجام یک بحث مناسب با ممتحن IELTS هستید. در این مبحث با برخی از روش های بیان عقاید و نظرات خود و توجیه آن ها آشنا می شوید.برای کسب نمره بهتر در بخش سوم speaking ایلتس معمولاً از adverbial phrases در شروع جمله استفاده می شود. در اینجا با برخی از روش های بیان عقاید و صحبت کردن درباره اینکه درباره موضوع چه فکر می کنید ، آشنا می شوید.

Screenshot 125

Justifying Opinions

 بعد از بیان نظرات خود ، در اینجا برخی از روش های توجیه نظرات بیان می گردد.

 

Screenshot 126

Screenshot 127

  

Expressing Opinions - Practice

بیان عقاید - تمرین

در سوألات 1 تا 5 ،انتخاب کنید کدام یک از adverbial phrase ها برای جای خالی بهتر است انتخاب شود. به مابقی جملات توجه داشته باشید تا بهترین گزینه را انتخاب نمایید. آیا موردی که بیان می گردد شگفت انگیز است ؟ ناراحت کننده است؟ واضح است ؟ قابل پیش بینی است ؟ یا موردی رایج و معمول است ؟

1. ------   , people get married quite late in my country.

1) Personally

2) Generally

3) Predictably

2. ----- , we must try and lift people out of poverty to improve standards of living.

1) Clearly

2) Sadly

3) Surprisingly

3. ------  , I don't think climate change is caused by human actions.

1) Generally

2) Predictably

3) Personally

4. ------   , crime is increasing in my city because the government did not increase the number of police like they said they would.

1) Inevitably

2) Frankly

3) Clearly

5.------   , many children are unable to get the education that they need so they end up in low-paid work as adults.

1) Generally

2) Predictably

3) Regrettably

در 5 سوأل بعدی، صحیح ترین عبارت را برای جای خالی انتخاب کنید و سپس دوباره به جمله نگاهی بیندازید.

شما می بایست تصمیم بگیرید کدام گزینه از لحاظ گرامری صحیح است.

6. Predictably, temperatures are continuing to rise------  a lack of action by governments.

1) due to

2) because

3) since

7. Sadly, more refugees are fleeing the country------   the war is continuing.

1) as a result of

2) as

3) due to the fact

8. Obviously, the failure rate in schools is high ------   the low numbers of teachers.

 1)since

2)as a consequence of

3) due to the fact that

9. Generally, people are having children later in life.  ------    many more women are now working.

1) This is due to

2) This is as a result of

3) The reason for this is that

10. Personally, I don't believe that unemployment will fall. ------   the unwillingness of companies to hire new staff.

1) This is because of

2) As a result of

3) This is due to the fact that

Answers: Q1:2  Q2:1 Q3:3 Q4:3 Q5:3 Q6:1 Q7:2 Q8:2 Q9:3 Q10:1

منبع : ztcprep

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید