توصیف گراف Graph Description در آیلتس - درس دوم

 
برای آموزش زبان انگلیسی و حتی زبان های غیر انگلیسی آموزشگاه زبان سپانو در شمال کشور بهترین است چون ما اعتقاد داریم برای هر نیاز یک دوره با برنامه ریزی دقیق وجود دارد ، تیم مجرب و خبره برای آموزش ، بالای 300 کیس موفق در آزمون های بین المللی ، استفاده از بروز ترین کتاب های دنیا برای آموزش زبان ، محیط گرم و دوستانه، آموزش زبان های غیر انگلیسی ، آمادگی آزمون آیلتس ، آمادگی آزمون تافل ، آزمون IELTS ، گرفتن نمره بالا در آیلتس از ما تلاش کوشش از شما

Describing an IELTS Pie Chart
Lesson 2 

 توصیف گراف Graph Description در آیلتس - درس دوم

در این مبحث نکات و روش هایی برای چگونه نوشتن Pie Chart که درtask 1 آزمون IELST  سوأل می شود آورده شده است.

برای شروع ، نگاهی به نمودار دایره ای و پاسخی که به آن داده شده است در زیر داشته باشیم :

You should spend about 20 minutes on this task.

The pie charts show the main reasons for migration to and from the UK in 2007.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

 Screenshot 152

 

IELTS Pie Chart Quiz

1-What is the best way to organize your answer?

A) Write one paragraph about immigration and one about emigration

 B) Write about the pie charts together, comparing each of the reasons


2-What tense should you use to write about the IELTS pie chart?

A) Past

B) Present


3-Can you talk about ‘increases’ and ‘decreases’ when describing the information?

A) Yes

B) No 

حال به پاسخ سوأل فوق توجه داشته باشید:

The pie charts illustrate the primary reasons that people came to and left the UK in 2007.  At first glance it is clear that the main factor influencing this decision was employment. 

Having a definite job accounted for 30 per cent of immigration to the UK, and this figure was very similar for emigration, at 29%.  A large number of people, 22%, also emigrated because they were looking for a job, though the proportion of people entering the UK for this purpose was noticeably lower at less than a fifth. 

Another major factor influencing a move to the UK was for formal study, with over a quarter of people immigrating for this reason.  However, interestingly, only a small minority, 4%, left for this.

The proportions of those moving to join a family member were quite similar for immigration and emigration, at 15% and 13% respectively.   Although a significant number of people (32%) gave ‘other’ reasons or did not give a reason why they emigrated, this accounted for only 17% with regards to immigration.

173 words

همانطور که ملاحظه می کنید ، توصیف pie chart و ترتیب آن در نگارش ساده می باشد. در اینجا برخی از نکات مهم و کلیدی به منظور سازماندهی پاسخ هایتان بیان می گردد.

Choose the most important points to write about first

مهم ترین نکات را برای نگارش در ابتدا انتخاب کنید

این مهم ترین نکته و همچنین بخش اعظم نگارش می باشد. همانطور که در مثال می بینید،definite job looking for work formal study از بخش هایی هستند که در تحلیل نمودار میله ای در ابتدا به ترتیب اهمیت آورده شده اند. زیرا این ها از دلایل اصلی برای جابجایی هستند. مواردی که تحت عنوان "other " آورده می شوند معمولاً از درجه اهمیت کمتری برخوردارند و مقادیر کمتری را به خود اختصاص داده اند بنابراین می توانند در آخر بیان شوند.

Make it easy to read

روان بنویسید

زمانیکه writing task 1  را انجام می دهید ،بهتر است داده ها و اطلاعات را به طریقی منطقی در یک گروه جای دهید تا به هنگام خواندن ساده باشند .منطقی ترین راه برای تحلیل pie chart در task 1  این است که داده هایی که دسته بندی شدند باهم مقایسه کنید و در این مقایسه به شباهت ها و تفاوت های آن ها توجه داشته باشید و از توصیف هر بخش به طور جداگانه تا حد امکان اجتناب کنید. چنانچه درباره هر بخش بطور جداگانه بنویسید شخصی که آن را می خواند ناگزیر می بایست به پاراگراف ها توجه کند که هر کدام به کدام بخش از نمودار دلالت دارد و این نوعی از هم گسیختگی در تحلیل می باشد .داشتن انسجام در نگارش مسئله ای مهم است این را بخاطر داشته باشید.

Vary your language

تنوع زبانی در نگارش داشته باشید

در نگارش هر نوعی از task 1  بخاطر داشته باشید بسیار مهم است از تکرار بپرهیزید و اصل تنوع در انتخاب واژگان را رعایت کنید و یک ساختار را عیناً تکرار نکنید. زبان کلیدی در تحلیل نمودارها بیان نسبت ها و درصدها می باشد. از عبارات رایج برای بیان نسبت ها و درصدها"the proportion of…" or "the percentage of…" می باشد.

هر چند می توانید از سایر کلمات و عبارات برای بیان نسبت ها استفاده کنید . در ادامه برخی از این نمونه ها را می بینید:

A large number of people
over a quarter of people
a small minority
A significant number of people

less than a fifth

جدول زیر مثال هایی از چگونگی تغییر درصدها به نسبت ها و نرخ ها را بیان می کند:

Screenshot 153

چنانچه درصدهای موجود در نمودار دقیقاً مشابه درصدهای بالا نبودند می توانید برای توصیف از عباراتی مشابه آنچه که در جدول زیر می بینید استفاده کنید:

Screenshot 154

جدول زیر نمونه هایی از تغییر درصد اعداد به سایر عبارات نشان می دهد:

Screenshot 155

کلمات بالا قابل تغییر هستند و همچنان که می دانید اعداد برای اسامی قابل شمارش و مقادیر برای نام های غیرقابل شمارش استفاده می گردند

منیع:ztcprep. 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید