توصیف گراف Graph Description در آیلتس

 
برای آموزش زبان انگلیسی و حتی زبان های غیر انگلیسی آموزشگاه زبان سپانو در شمال کشور بهترین است چون ما اعتقاد داریم برای هر نیاز یک دوره با برنامه ریزی دقیق وجود دارد ، تیم مجرب و خبره برای آموزش ، بالای 300 کیس موفق در آزمون های بین المللی ، استفاده از بروز ترین کتاب های دنیا برای آموزش زبان ، محیط گرم و دوستانه، آموزش زبان های غیر انگلیسی ، آمادگی آزمون آیلتس ، آمادگی آزمون تافل ، آزمون IELTS ، گرفتن نمره بالا در آیلتس از ما تلاش کوشش از شما

IELTS Table: Lesson 10 

فرآیند توصیف یک جدول مشابه توصیف گراف و نمودارها می باشد . از همان ساختار بیان مقایسه ها و تضادها و زبان متناسب برای بیان تغییرات استفاده می گردد. یک جدول در واقع روشی دیگر برای بیان اطلاعات می باشد. و به یادگیری گونه خاصی از زبان و شیوه ای جدید برای سازماندهی اطلاعات نیاز نمی باشد.بلکه با همان محفوظات و طرق گفته شده در مباحث پیشین می توان به راحتی به این گونه سوألات پاسخ داد. برای مثال به جدول زیر که بیانگر کیفیت زندگی در 4 کشور می باشد نگاه کنید:

Table: The Quality of Life in Four Countries

Screenshot 8


همچنین می توان این اطلاعات را به شیوه زیر در یک نمودار میله ای بیان کرد:

Screenshot 9

هر چند ، همانطور که ملاحظه می کنید ارائه اطلاعات در یک جدول روشی مناسب تر است زیرا در نمودار میله ای  تفاوت گسترده بین USA  و دیگر کشورها بسادگی واضح نیست. بنابراین یک جدول بهتر به نظر می آید ، و در هر دو تحلیل و نگارش به شیوه ای مشابه صورت می گیرد.

Analysing the IELTS Table

همانند نمودارها و گراف ها ، زمانی که جدولی را توصیف می کنید به نکات ذیل توجه داشته باشید:

  • لازم نیست تمامی داده های داده شده را وصف کنید بلکه می بایست نکات مهم و اصلی را از هر بخش بیان کنید.
  • به دنبال داده های قابل توجه و چشمگیر باشد بعنوان مثال بیشترین ها ، کمترین ها و غیره.
  • سعی کنید داده ها و اطلاعات را دسته بندی کنید این امر ممکن است نیاز به داشتن اطلاعاتی وسیع از مورد مطرح شده در سوال ، بعنوان مثال توسعه یافته بودن کشور و در حال توسعه بودن آن کشور داشته باشد.

Practice

به جدول داده شده در بالا و پاسخی که به آن در ادامه داده شده است توجه کنید:

You should spend about 20 minutes on this task.

The following table gives statistics showing the aspects of quality of life in five countries.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

  • What is the table measuring?
  • What type of language do you need to use (Change? Comparing and contrasting?)
  • What tense would you use?
  • Which country has the best quality of life and which has the worst?
  • What information could you use for an overview / conclusion?
  • How could you group the information?
  • How many paragraphs would you have and what you would write about in each one?

Making a Plan

شما می بایست همیشه از خود انواع سوألات ممکن در TASK 1  را بپرسید سپس شروع به نوشتن کنید.می توانید با توجه به آن ها برنامه ای منسجم را برای پاسخگویی به سوالات منظم کنید و طبق آن پیش بروید. در ادامه برخی از نمونه نت ها و کامنت هایی که یک زبان آموز در حین پاسخگویی به سوال مطرح کرده و طبق آن برای خود Plan  را مشخص کرده ملاحظه می کنید

PLAN

Topic – standard of living, 5 countries

Language – comparison

Time / tense – 1982 = past

Overview – USA far higher

Groups –      

               USA = highest 
               Egypt, Indo, Bol = similar
               Bangladesh = very low

حال به نمونه پاسخ  داده شده توجه داشته باشید و ببینید چگونه طبق برنامه از پیش تعیین شده ، پاسخ ها سازماندهی شده است.ملاحظه کنید که چگونه داده ها مطابق شباهت هایی که با یکدیگر دارند ، دسته بندی گردیده اند. ساختارهای بیان کننده تضادها و قیاس ها مشخص گردیده اند.

Model Answer

CountryGNP per head (1982: US dollars)Daily calorie supply per headLife expectancy at birth (years)Infant mortality  (per 1000 live births
Bangladesh
Bolivia
Egypt
Indonesia
USA
140
570
690
580
13160
1877
2086
2950
2296
3653
40
50
56
49
74
132
124
97
87
12

The table uses four economic indicators to show the standard of living in five selected countries in 1982.  Overall, it can be seen that the quality of life in the USA was far higher than  the other four countries.

To begin, the USA, which is a developed country, had the highest GNP at 13,160 dollars per head.  It also had a much higher daily calorie intake and life expectancy, and the lowest rate of infant mortality.

The other developing countries had quality of life ratings that were significantly lower.  The range of indicators for Egypt, Indonesia and Bolivia were similar, with Egypt having the highest quality of life amongst the three.  However, the infant mortality rate in Egypt’s was slightly higher than Indonesia’s at 97 deaths per 1000 compared to 78 in Indonesia.

Bangladesh had by far the lowest quality of life in all the indicators.  Its GNP was one hundred times smaller than the USA’s.  Its calorie intake and life expectancy were about half those of the USA, and its infant mortality rate was 10 times greater.

منبع : ztcprep

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید