توصیف گراف Graph Description در آیلتس

 
برای آموزش زبان انگلیسی و حتی زبان های غیر انگلیسی آموزشگاه زبان سپانو در شمال کشور بهترین است چون ما اعتقاد داریم برای هر نیاز یک دوره با برنامه ریزی دقیق وجود دارد ، تیم مجرب و خبره برای آموزش ، بالای 300 کیس موفق در آزمون های بین المللی ، استفاده از بروز ترین کتاب های دنیا برای آموزش زبان ، محیط گرم و دوستانه، آموزش زبان های غیر انگلیسی ، آمادگی آزمون آیلتس ، آمادگی آزمون تافل ، آزمون IELTS ، گرفتن نمره بالا در آیلتس از ما تلاش کوشش از شما

Lesson 8 

در این مبحث هدف آشنایی با نحوه بیان قیاس ها و تضادها که در توصیف نمودار بسیار کاربردی می باشند، است. برای شروع به نمودار زیر توجه کنید:

 1. Which country has the highest level of pollution? 
 2. Which country has the lowest?
Screenshot 180

همانطور که ملاحظه می کنید کشوری که بالاترین میزان آلودگی را دارا می باشد آمریکا و کشوری که کمترین میزان آلودگی را دارد، نیوزلند می باشد.

Comparative and Superlative Adjectives

صفات تفضیلی و برترین

یک مهارت ضروری برای writing  آزمون IELTS توانایی نحوه صحیح بیان داده های مقایسه ای و متضاد بویژه درTASK1 رایتینگ IELTS می باشد. صفات تفضیلی برای مقایسه میان دو مورد کاربرد دارد.

Leopards are faster than tigers.

صفات عالی و برترین برای قیاس یک مورد با موارد دیگر که از دو مورد بیشتر است به کار می رود. در ادامه برخی از ساده ترین نمونه ها را ملاحظه می کنید:

Screenshot 181

صفات تفضیلی و عالی روشی مناسب برای توصیف قیاس ها و تضادها هستند اما به تنهایی کافی نیستند. در ادامه برخی دیگر از عبارات و ساختارهای مناسب برای بیان مقایسه را ملاحظه می کنید.

Transitions

 1. The Middle East produces high levels of oil; however, Japan produces none.
 2. The USA produces large amounts of natural gas.  In contrast, South Korea produces none.
 3. European countries make great use of solar power.  On the other hand, most Asian countries us this method of power generation very little.

Subordinating Conjunctions

 1. The Middle East produces high levels of oil, whereas / while Japan produces none.
 2. Whereas / While the Middle East produces high levels of oil, Japan produces none.
 3. Although the Middle East produced 100 tons oil, Japan produced none.

Other Structures

 1. Developing countries are more reliant on alternative energy production than developed countries.
 2. Solar power accounts for far less of the total energy production than gas or coal does.
 3. Hydropower is not as efficient as wind power.
 4. Like Japan, South Korea does not produce any natural gas.
 5. The Middle East produces twice as much oil as Europe.
 6. Western countries consume three times more oil than the Middle East.
 7. Russia consumes slightly more oil than Germany.
 8. The UAE produced the same amount of oil as Saudi Arabia.

همانطور که می بینید Transition هایی همچون however، In contrast، On the other hand و نیز Conjunctionهایی به مانند whereas / while ، Although و سایر ساختارها از جمله more، than، far less ، twice as much ،as، three times more ، slightly more ، the same در بیان تضادها و همچنین قیاس ها بسیار کمک کننده می باشند.

Using Approximate Data

بیان حدودی کمیت ها

زمانی که مقایسه می کنید و به بیان تضادها می پردازید ، همچنین به یادگیری phrase ها احتیاج دارید، بنابراین می توانید از داده ها اما نه به شکل دقیق آن ها استفاده نمایید. به مثال زیر توجه داشته باشید:

Screenshot 182

Compare and Contrast Language Practice

 به جدول زیر توجه داشته باشید .چگونه مقایسه صورت گرفته است.

Natural Gas Consumption and Production, 2001

 Screenshot 183

به نحوه بیان قیاس و تضادها در نمونه داده شده توجه کنید و جای خالی داده شده در جملات را با عبارات صحیح پر کنید.

1. New Zealand consumed the    gas at approximately 5 million tones.

2. The former Soviet Union produced the    amount at 0.4 million tones.

3. The USA was the    consumer and producer of gas at 600 million tones and 500 respectively.

4. The USA consumed and produced    natural gas than any other country.

5. South Korea consumed 18.9 million tones of gas;    , it produced none.

6. China’s consumption and production of oil were   at 24.3 and 25.0 respectively.

7. The USA, the Former Soviet Union, Japan and South Korea all consumed more gas    they produced.

8. Australia consumed four    gas than New Zealand.

9.    Zealand produced 5.1 million tones of gas, South Korea produced none.

10. New

1. New Zealand consumed the    gas at approximately 5 million tones.

2. The former Soviet Union produced the    amount at 0.4 million tones.

3. The USA was the    consumer and producer of gas at 600 million tones and 500 respectively.

4. The USA consumed and produced    natural gas than any other country.

5. South Korea consumed 18.9 million tones of gas;    , it produced none.

6. China’s consumption and production of oil were   at 24.3 and 25.0 respectively.

7. The USA, the Former Soviet Union, Japan and South Korea all consumed more gas    they produced.

8. Australia consumed four    gas than New Zealand.

9.    Zealand produced 5.1 million tones of gas, South Korea produced none.

10. New Zealand consumed    5 million tones of gas.

Correct answers:

1. least

2. lowest

3. biggest

4. far more

5. however

6. nearly the same

7. than

8. times more

9. While

10.just under

منبع : ztcprep

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید