گرامرتون رو بررسی کنید!

 
برای آموزش زبان انگلیسی و حتی زبان های غیر انگلیسی آموزشگاه زبان سپانو در شمال کشور بهترین است چون ما اعتقاد داریم برای هر نیاز یک دوره با برنامه ریزی دقیق وجود دارد ، تیم مجرب و خبره برای آموزش ، بالای 300 کیس موفق در آزمون های بین المللی ، استفاده از بروز ترین کتاب های دنیا برای آموزش زبان ، محیط گرم و دوستانه، آموزش زبان های غیر انگلیسی ، آمادگی آزمون آیلتس ، آمادگی آزمون تافل ، آزمون IELTS ، گرفتن نمره بالا در آیلتس از ما تلاش کوشش از شما

گرامرتون رو بررسی کنید

 

ازهر٨ کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده است، ٥ کلمه دارای غلط "حرف تعریف" (article) میباشند. میتوانید دلیل درستی یا نادرستی هرکدام را توضیح دهید؟

In the architecture, as in any art, it is never enough to solve a problem. Building forms have the profound effect on the quality of life; the painting and the sculpture reflect, comment on, and affect future of the arts and of humanity.

این جدول به شما اصول استفاده از حرف تعریف را در انگلیسی به شما معرفی میکند.

کلاس فشرده آیلتس زنگنه

 

 

سه قانون پیش رو که در ادامه فصل تکرار میشوند، در اینجا  دسته بندی شده اند به خاطر اینکه  مهم ترین قوانین هستند که شما را در اشتباه نکردن در زمینه حروف تعریف کمک میکنند.

قانون اول: از a/an یا the ( یا غیره مثل my و this) برای اسامی مفرد قابل شمارش اسفاده کنید.

کلاس آیلتس زنگنه Most university students own computer.

ایلتس زنگنه Most university students own a computer.

قانون دوم: از the برای اشاره به اسامی مشخص استفاده کنید. مفرد یا جمع بودن فرق نمیکند. اشاره به اسامی مشخص، معین می باشد.

کلاس آیلتس زنگنه Title of this course sounds interesting.

ایلتس زنگنهThe title of this course sounds interesting.

کلاس آیلتس زنگنهQuestions on yesterday's grammar test were difficult

ایلتس زنگنه The questions on yesterday's grammar test were difficult

قانون سوم:از the برای ارجاع کلی اسامی استفاده نکنیدچراکه آنها نامعین هستند.

کلاس آیلتس زنگنه Our government should spend more money on the education.

ایلتس زنگنه Our government should spend more money on education.

کلاس آیلتس زنگنه The successful presentations require planning and practice.

ایلتس زنگنهSuccessful presentations require planning and practice.

حرف تعریف نامعین (a/an)

از a/an برای اسامی قابل شمارش نامعین استفاده کنید. در ادامه به قوانین مربوط به آن میپردازیم.

از a/an برای معرفی یک اسم قابل شمارش مفرد استفاده کنید.

Let's take a speech class this semester.

There is an excellent show on Tv tonight.

از a/an برای تعریف یا طبقه بندی کردن چیزی استفاده میکنیم.

مثال:

‏Jambalaya is a rice dish that is native to south Louisiana.

مثال:

‏My brother is an investigator for the city health department.

از a/an برای نشان دادن اینکه در حال صحبت راجع به یک آیتم هستید، استفاده کنید.

‏Excuse me. Do you have a pencil that I could borrow?

‏I need an eraser, as well.

از one به عنوان جایگزینی برای a استفاده نکنید.

Do you have one pencil?

در این مثال تاکید بر روی تعداد است نه بر روی مداد.

 

اصطلاحات زمانی خاص:

 One قبل از روز،هفته،ماه، و به همین ترتیب برای اشاره به زمانی خاص که اتفاقی رخ داده است به کار میرود

از a/an برای صحبت کردن از یک حقیقت کلی راجع به یک اسم قابل شمارش مفرد استفاده کنید. وقتی اشاره به همه یا بیشتر اعضای یک گروه باشد. ( اسامی قابل شمارش جمع هم همین کاربرد را دارند)

‏A piano has 96 keys.

Teachers should plan lessons

ما معمولا از حروف تعریف برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده نمیکنیم. حروف ربط برای اسامی انتزاعی که از فعل ها استخراج شده اند کاربرد دارند.

‏Time is money, (no article)

‏Hospitals saw a demand for better care, (abstract noun)

تمرین:

جملات زیر را بخوانید و تشخیص دهید که کدام قانون برای برای قسمت های خط کشیده شده صدق میکنند. شماره قانون مورد نظر را در جای خالی بنویسید. اولی انجام شده است.

1 .__3__Georgia O’Keeffe was an American painter born in 1887 near Sun Prairie,Wisconsin.

2 .______O’Keeffe grew up on a dairy farm and knew at an early age that she wanted to be an artist.

3 ._____She held jobs as a commercial artistand as a teacher before moving to New York in 1918.

4 .______In New York, O’Keeffe found a new life with Alfred Stieglitz, a photographer and owner of the 291 gallery.

5 ._______In 1928, she took a vacation and went to Taos, New Mexico.

6 ._______The trip had an impact of such enormity that it changed her life forever. She referred to northern New Mexico as “the faraway.”

7 ._______New Mexico was a place with wide vistas and far-reaching horizons. O’Keeffe bought a Model A Ford with which to explore the back roads of her new home.

8 .______O’Keeffe’s large-flower paintings have been referred to as a woman’s art style, as though art created by a woman differed from that made by a man.

9 .______Today O’Keeffe remains an important contributor to American art of the twentieth century

 منبع : ztcprep

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید