آموزش زبان روسی (بخش اول)

 
زبان روسی هم مانند زبان های دیگر پر است از قوانین صرف فعل و غیره برای آشنایی بیشتر شما در این مقاله سعی کردیم قسمت های مهم را معرفی کنیم

گرامر صرف فعل در زبان روسی قسمت اول

فعل یکی از اقسام بسیار مهم کلمه است که پیام اصلی جمله بوسیله آن بیان می شود. به کلمات ( دوست داشتن )، ( ترسیدن )، ( نوشتنن )، ( خوردن )،‌ ( خریدن )،‌ ( پختنن )، ( رفتن ) و... دقت کنید. همگی این کلمات و کلماتی مانند آنها در هر زبانی فعل نامیده می شود. همانطور که در افعال مذکور مشاهده می شود همگی آنها به حرف  ن  ختم شده اند. به شکلی اصلی فعلی که هنوز صرف نشده شکل مصدری می گویند. در واقع در زبان فارسی  ن  پایانه ی مصدر فعل است. در زبان روسی نیز مصدر افعال دارای یکی از پایانه های ть ، ти ، чь می باشد. به ترتیب به معادل روسی افعال فوق توجه نمائید :
( идти )، ( печь )، ( купить )، ( есть )، ( писать )، ( бояться )، ( любить ) و...
اما همانطور که در زبان فارسی فعل همیشه در شکل مصدری بکار نمی رود در زبان روسی نیز فعل باید صرف شود. به جمله های زیر دقت کنید :

من متنی را می نویسم. : Я пишу текст. در این مثال فعل ( نوشتن : писать ) به صورت صرف شده استفاده می شود. ( می نویسم : пишу ). بنابراین تنها دانستن معنای هر فعل کافی نیست و باید نحوه ی صرف افعال نیز آموخته شود.
در این مقاله با چکیده ای از مهمترین قواعد صرف فعل روسی آشنا می شوید.

:: آموزش زبان روسی و آشنایی با روسیه :: ویژگی های فعل:

فعل در زبان روسی دارای ویژگی های گرامری شخص، شمار، جنس، زمان، وجه، نمود، جهت و... می باشد. ویژگی دستوری نمود در زبان فارسی وجود ندارد اما دو ویژگی زمان و نمود در فعل روسی در یک ویژگی زمان در فعل فارسی خلاصه می شود. بنابراین درک نمود فعل روسی موضوعی پیچیده است که با تمرین و تکرار مفهوم خواهد شد.

:: آموزش زبان روسی و آشنایی با روسیه :: ویژگی های گرامری  شخص و شمار در  افعال:

در زبان روسی دو شمار وجود دارد. مفرد  و  جمع . هر کدام از شمار ها دارای سه شخص هستند بنابراین در روسی ( نیز مانند فارسی )، شش شخص برای صرف فعل وجود دارد :

مفرد

جمع

اول شخص

من

Я

اول شخص

ما

мы

دوم شخص

تو

ты

دوم شخص

شما

вы

سوم شخص

او

он / она

سوم شخص

آنها

они


 :: آموزش زبان روسی و آشنایی با روسیه :: نکته: در زبان روسی در شمار مفرد ، سه جنس صرفی وجود دارد. مذکر، مؤنث و خنثی! در مقالات مربوط به صرف اسم در زبان روسی با جنس اسامی آشنا شده ایم. یادآوری می شود که она برای مؤنث و он  برای مذکر بکار می رود.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید