تفاوت can و May

 
بسیاری از کسانی که انگلیسی صحبت می کنند در استفاده از دو کلمه Can و May دچار سردرگمی می شوند.

بسیاری از کسانی که انگلیسی صحبت می کنند در استفاده از دو کلمه Can و May دچار سردرگمی می شوند.

برای مثال:

   نادرست است ?Can I drink water

 این عبارت برای این کاربرد صحیح است ?May I drink water

تفاوت اصلی بین can و may در این است که: عبارت can از توانایی ولی عبارت may از اجازه خواستن صحبت می کند.

کاربرد CAN

CAN در این دو مورد استفاده می شود:

در مثال زیر از توانایی صحبت می کند.

. I can finish my homework by 5 pm –

من می توانم تکالیفم را تا ساعت 5 عصر به پایان برسانم.

? Can you finish your homework tonight –

آیا می توانید تکالیفتان را امشب تمام کنید؟

برای خواستن یا اجازه به طور غیر رسمی: (دوستانه)

 Can I use your pen? (To a friend) –

می توانم از خودکارتان استفاده کنم؟

You can use my pen. (To a friend) –

می توانید از خودکارم استفاده کنید.

کاربرد MAY

MAY به طور کلی برای خواستن یا اجازه دادن به صورت رسمی استفاده می شود.

کاربرد MAY بین شاگرد و معلم:

? May I drink water –

شاگرد: اجازه دارم آب بنوشم؟

.Teacher: Yes, you may-

معلم: بله اجازه دارید.

کاربرد MAY بین دو غریبه

. May I borrow your pen –

اجازه است خودکارتان را قرض بگیرم؟

. Yes, you may –

بله اجازه دارید.

منبع : yadbegir

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید