آشنایی با آزمون A1 در زبان آلمانی ومقررات برگزاری آن

 
مقررات برگزاری آزمون START DETSCH 1 جزیی از دستورالعمل به روز شده ی برگزاری آزمون های موسسه گوته است. طراح آزمون START DETSCH 1 موسسه گوته و برگزاری و ارزیابی آن در سراسر دنیا بر اساس معیارهای یکسان به عهده ی مراکز نامبرده در بند 2 آیین نامه آزمون می باشد. این آزمون توانایی کاربرد زبان در سطح مقدماتی A1 – اولین سطح از سطوح ششگانه ی مرجع جامع اروپایی (GER) را مورد سنجش قرار می دهد.

مقررات برگزاری آزمون START DETSCH 1 جزیی از دستورالعمل به روز شده ی برگزاری آزمون های موسسه  گوته است.

 

طراح آزمون START DETSCH 1  موسسه گوته و برگزاری  و ارزیابی آن در سراسر دنیا بر اساس  معیارهای یکسان به عهده ی مراکز نامبرده در بند 2 آیین نامه آزمون می باشد.

 

این آزمون توانایی کاربرد زبان در سطح مقدماتی A1 – اولین سطح از سطوح ششگانه ی مرجع جامع اروپایی   (GER) را مورد سنجش قرار می دهد.

 

 

1 – شکل آزمون

 

بخشهای آزمون

آزمون START DETSCH 1  شامل دو بخش لازم الاجرای زیر است:

  • آزمون کتبی به صورت گروهی
  • آزمون شفاهی به صورت گروهی

 

2-1برگههای آزمون

برگه های آزمون شامل دفترچه سؤالات، پاسخنامه و برگه های آزمونگران به همراه برگه ی ثبت نتایج و سی دی یا فایل صوتی مربوط است.

 

  • دفترچه سؤالات حاوی سؤالات آزمون به شرح زیر است:

-  سؤالات مربوط به شنیدن در3 قسمت

-  متون و سؤالات مربوط به خواندن در 3 قسمت

-  متون و سؤالات مربوط به نوشتن در 2 قسمت

 

در بخش صحبت کردن، داوطلبان  کلمات کلیدی و کارت های موضوعی دریافت می کنند

داوطلبین پاسخ سؤالات و متون تولیدی را در پاسخنامه درج می کنند.

 

  • برگه های مخصوص آزمونگران شامل:

-  متن نوشته شده مطالب سی دی یا فایل صوتی

-  پاسخ ها

-  دستورالعمل ارزیابی بخش کتبی آزمون

-  نمونه های ارزیابی شده از بخش کتبی آزمون

-  دستورالعمل های برگزاری و ارزیابی آزمون های شفاهی

 

آزمونگران ارزیابی خود از قسمت های خواندن شنیدن، نوشتن و صحبت کردن را در برگه های ثبت نتایج وارد می کنند.

سی دی یا فایل صوتی حاوی متون آزمون شنیدن، دستورالعمل ها و دیگر اطلاعات لازم است.

 

3-1مواد آزمون

مواد آزمون کتبی به شکل دفترچه آزمون به داوطلب ارائه می شود.

مواد آزمون شفاهی را آزمونگران به دلخواه با مواد آزمون کتبی ترکیب می کنند.

 

4-1- جدولزمانی

آزمون کتبی معمولا قبل از آزمون شفاهی انجام می شود. در صورتی که آزمون کتبی و شفاهی در یک روز برگزار نشوند، حداکثر فاصله بین دو آزمون 14 روز خواهد بود.

آزمون کتبی بدون وقفه در مدت 65 دقیقه انجام می گیرد.

 

بخشهایآزمون

مدت

شنیدن

حدود 20 دقیقه

خواندن

25 دقیقه

نوشتن

20 دقیقه

جمع

65 دقیقه

 

آزمون  شفاهی در گروههای حداکثر چهار نفره برگزار می گردد و مدت آن 15 دقیقه می باشد.

زمانی برای آمادگی قبل از آزمون در نظر نگرفته نشده است.

برای داوطلبان با نیازهای خاص (داوطلبین معلول) این امکان وجود دارد که زمان آزمون طولانی تر شود. جزئیات مربوط را می توانید در بخش تکمیلی مقررات برگزاری آزمون برای داوطلبین با نیازهای خاص مطالعه فرمایید.

 

 

5-1صورتجلسهی برگزاری آزمون

 هر نوع حادثه خاص در صورتجلسه ی برگزاری آزمون قید می گردد. این صورتجلسه همراه نتایج آزمون بایگانی می گردد.

 

 

2 – آزمون کتبی

برای آزمون کتبی ترتیب زیر توصیه می شود: شنیدن – خواندن -  نوشتن. این ترتیب ممکن است به دلایلی تغییر یابد.

بین بخش های آزمون زمان استراحت در نظر گرفته نشده است.

 

1-2تدارک آزمون

قبل از تاریخ برگزاری، مسئول برگزاری آزمون با رعایت اصل محرمانه نگه داشتن مواد آزمون، آنها را آماده می سازد و از نظر محتوایی بررسی می کند.

 

2-2روند برگزاری آزمون

 قبل از شروع آزمون هر داوطلب بایستی احراز هویت شود. سپس ناظرین دستورالعملهای لازم رابه داوطلبان می دهند.

 قبل از شروع هر بخش دفترچه سؤالات و پاسخنامه در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. داوطلبان اطلاعات لازم را در پاسخنامه درج می کنند. شروع آزمون پس از انجام این مرحله است.

دفترچه ی سؤالات و پاسخنامه ی آزمون بدون هیچگونه توضیحی، توزیع می گردند. همه ی توضیحات لازم در خود برگه ها درج شده است. در پایان هر بخش آزمون همه ی برگه ها جمع آوری می شوند. زمان آغاز و پایان آزمون به شکل مناسب توسط ناظرین اعلام می گردد.

 

روند برگزاری بخش کتبی آزمون به شرح زیر است:

● آزمون به طور معمول با بخش شنیدن آغاز می گردد. سی دی یا فایل صوتی توسط  ناظرین پخش می شود.

● داوطلبان پاسخ های خود را در مرحله ی اول در دفترچه ی سؤالات و در پایان آزمون پاسخ ها را وارد پاسخنامه می نمایند. داوطلبین بایستی حدود  5 دقیقه برای وارد کردن پاسخ ها به پاسخنامه در محدوده زمان آزمون شنیدن در نظر گیرند.

● در ادامه داوطلبان بخش های خواندن و نوشتن را به ترتیب دلخواه پاسخ می دهند. داوطلبان ابتدا جواب ها را در دفترچه ی سؤالات و سپس در پاسخنامه درج می کنند. داوطلب بایستی برای این امر حدوداً 5 دقیقه در محدوده ی زمان آزمون در نظر گیرد.

● داوطلبان متن مربوط به آزمون نوشتن (قسمت دوم) را مستقیما در پاسخنامه می نویسند.

 

3-  آزمون شفاهی

برای قسمتهای 1 و 2و 3 آزمون شفاهی هر یک 5 دقیقه در نظر گرفته شده است.

 

1-3-برگزاری آزمون شفاهی

آزمون در فضایی مناسب و جوی صمیمانه برگزار می گردد.

همانند آزمون کتبی در این آزمون نیز می بایست داوطلبان قبل از انجام آزمون در صورت لزوم احراز هویت گردند.

 

2-3 زمان آمادگی قبل از آزمون

 برای داوطلبان زمانی برای آمادگی در نظر گرفته نشده و داوطلبان از محتوای سوالات آزمون به هنگام آزمون مطلع می گردند.

 

3-3 روند برگزاری آزمون

آزمون شفاهی توسط دو آزمونگر برگزار می گردد. یکی از دو آزمونگر عهده دار نقش مجری آزمون است.

 

 فرایند آزمون شفاهی به شکل زیر است:

 

 در آغاز آزمونگران به داوطلبان خوش آمد گفته، به اختصار خود را معرفی می نمایند. آزمونگران قبل از آغاز هر بخش چگونگی پاسخگویی به سوالات را با ارائه ی یک مثال روشن می سازند. تعیین اینکه کدام داوطلب آزمون را شروع می کند نیز با آزمونگران است.

 

● در بخش اول داوطلبین خود را به کمک کلمات کلیدی درج شده روی برگه ی داوطلبان معرفی می نمایند.
● در بخش دوم داوطلبین با یکدیگر صحبت می کنند از یکدیگر سؤال می کنند و به سؤالات دیگران پاسخ می دهند.
● در بخش سوم داوطلبین از دیگری تقاضای انجام کاری را دارند و  طرف دیگر پاسخگوی این تقاضا خواهد بود.

 

در پایان آزمون همه برگه ها جمع آوری خواهند شد.

 

4 -  ارزیابیآزمونکتبی

تصحیح بخش های کتبی آزمون در مرکز برگزاری آزمون یا در محل مورد تأیید مرکز  انجام می گیرد.

تصحیح اوراق توسط دو آزمونگر انجام شده، نتایج بخش کتبی در اختیار  آزمونگران بخش شفاهی قرار نمی گیرد.

 

1-4-شنیدن

در بخش شنیدن می توان حداکثر 15 امتیاز کسب نمود. روش دادن امتیاز  به هر پاسخ مشخص است.

(هر پاسخ صحیح امتیاز و پاسخ های ناصحیح صفر امتیاز دریافت می کند.) برای احتساب امتیاز کلی امتیازات کسب شده با هم جمع می شوند. آزمونگران امتیاز بدست آمده را در پاسخنامه درج و آن را امضا می کنند.

 

2-4-خواندن

در بخش خواندن می توان حداکثر 15 امتیاز کسب کرد. روش دادن امتیاز به هر پاسخ مشخص است.

(هر پاسخ صحیح 1 امتیاز و پاسخ های ناصحیح صفر امتیاز دریافت می کند.) برای احتساب امتیاز کلی امتیازات کسب شده با هم جمع می شوند. آزمونگران امتیاز بدست آمده را در پاسخنامه درج و آن را امضا می کنند.

 

3-4-نوشتن

برای احتساب نتیجه ی کلی امتیاز بخش اول و دوم نوشتن با هم جمع می شود. حاصل روند نمی شود. آزمونگران نتیجه ی ارزیابی خود را با ذکر نام و امضا در پاسخنامه درج می کنند.

 

1-3-4-نوشتن بخش اول

در بخش اول نوشتن 5 امتیاز قابل کسب است. برای هر پاسخ صحیح 1 امتیاز و برای پاسخ های ناصحیح صفر امتیاز نظر گرفته شده است.

برای احتساب امتیاز بخش اول مجموع امتیازها در پاسخنامه درج می گردد.

 

2-3-4نوشتن بخش دوم

دو آزمونگر به طور مجزا و بر اساس معیارهای ارزیابی (← سوالات نمونه قسمت برگه های آزمونگران ) بخش دوم نوشتن را تصحیح می کنند. امتیازها مطابق جدول ارزیابی داده می شود – دادن امتیاز بینابین مجاز نیست.

حداکثر امتیاز بخش دوم 10 امتیاز است. فقط نوشته های روی برگه پاسخنامه ارزیابی خواهند شد.

در صورت وجود تفاوت بین ارزیابی ها، آزمونگر اول و دوم آزمونگران توافق می کنند که چه امتیازی در نظر گیرند. در صورت عدم توافق مسئول برگزاری آزمون تصمیم گیرنده است. مسئول برگزاری آزمون ممکن است قبل از اعلام نظر خود نظر نفر سومی را هم جویا شود.

نتیجه ی بخش دوم از مجموع امتیازات داده شده، حاصل می گردد. امتیاز کسب شده همراه نام و امضای آزمونگران در پاسخنامه درج می شود.

 

 

5 – ارزیابی آزمون شفاهی

دو آزمونگر به طور مجزا بخش های اول تا سوم آزمون تولید گفتاری را ارزیابی می کنند. ارزیابی طبق معیارها و امتیازات جداول ارزیابی (← سوالات نمونه قسمت برگه های آزمونگران) انجام می گیرد. دادن امتیاز بینابین مجاز نیست.

در آزمون شفاهی حداکثر می توان 15 امتیاز دریافت کرد. 3 امتیاز آن مربوط به بخش اول و بخش دوم و سوم هر کدام  6 امتیاز دارند.

آزمونگران در گفتگویی بلافاصله بعد از پایان آزمون ارزیابی های خود را با یکدیگر مقایسه کرده و برای نتیجه ی نهایی توافق می کنند. در صورت عدم توافق مسئول برگزاری آزمون تصمیم گیرنده است.

نتیجه ی نهایی از مجموع امتیازات بدست آمده در هر بخش حاصل می شود. امتیازات کسب شده در برگه ی نتیجه آزمون شفاهی درج شده و هر دو آزمونگر آن را امضا می کنند.

 

6 – نتیجهی کلی آزمون

نتیجه ی آزمون کتبی و آزمون شفاهی – حتی در صورت عدم قبولی در آزمون – در برگه ی نتیجه نهایی درج و به امضای دو آزمونگر می رسد.

 

1-6-احتساب امتیاز کلی

برای تعیین مجموع امتیازات در هر بخش در 1.66 ضرب شده و مجموع آنها روند می شود.

 

2-6-امتیازات و نمرهها

نتیجه ی کلی آزمون به صورت امتیاز و نمره ثبت می گردد. امتیازات و نمرات برای کل آزمون طبق جدول زیر مشخص می گردد.

 

امتیاز

نمره

 90 تا 100

خیلی خوب

80 تا 89

خوب

70 تا 79

رضایت بخش

60 تا 69

کافی

صفر تا 59

مردود

 

 

3-6-قبولی در آزمون

حداکثر امتیاز قابل کسب 100 می باشد که 75 امتیاز آن در بخش کتبی و  25 امتیاز آن مربوط به بخش شفاهی آزمون می گردد. برای قبولی در آزمون شرکت در تمامی بخش ها الزامی است  و حداقل  60 امتیاز (60 در صد امتیاز کلی) باید کسب شود. اگر داوطلبی در بخش کتبی کمتر از 35 امتیاز کسب کند، انجام آزمون شفاهی مفهومی نخواهد داشت، چرا که حتی با کسب امتیازکامل بخش صحبت کردن، کسب 60 امتیاز غیر ممکن خواهد بود.

 

 

7 – تکرار آزمون

 بر اساس بند پانزدهم و شانزدهم آیین نامه ی آزمون، این آزمون فقط به صورت کامل قابل تکرار است.

 

8 – بند پایانی

مقررات اجرایی آزمون  A1 از تاریخ اول آوریل 2013 برای متقاضیانی که از این تاریخ در آزمون شرکت می کنند لازم الاجرا است.

در صورت وجود تفاوت بین ترجمه ی مقررات به زبانهای مختلف نسخه آلمانی ملاک است.

منبع : dsit

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید