نمرات کلاس American English File 1 ترم 2 آقای کردی زاد

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language: English

Term: B

 

Teacher’s Name: Hossein Kordizad Movasagh

Season: Spring

 

Book: American English file 1

Date: 05/09/2023

 

TOP STUDENT

Arsha Farshchian

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

Arsha Farshchian

20

28

45

93

 

2

Mohammadhossein Noohi

20

21

41

82

 

3

Farhan Pourmirzaei

20

20

38

78

 

4

Amirmohamad Shikhinejad

20

24

32

76

 

5

Sina Sadeghi

20

23

36

76

 

6

Ehsan Barari

20

22

28

70

 

7

Mahan Nikry

20

20

30

70

 

8

Ata Alavi

20

21

25

66

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید