استفاده از جملات مودبانه در زبان انگلیسی

 
استفاده از جملات مودبانه در زبان انگلیسی
هدف اصلی یادگیری زبان انگلیسی (یا هر زبان دیگری) ارتباط برقرار کردن با افراد مختلف است. ارتباط برقرار کردن و درخواست مودبانه خود یک هنر است. هنری که می تواند دری را برایتان باز کند و باعث ارتباط دوستانه شود.

گاهی وقت ها مواردی که می گوییم بد بنظر میرسند؟ شاید مردم فکر کنند که درخواست شما مؤدبانه نیست. بنابراین دانستن چگونگی درخواست دادن مودبانه میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

 

Can you pass me…? vs Give me

گاهی اوقات گرفتن چیزی که می خواهید ، نیازمند یک درخواست مودبانه است. بنابراین جمله ای مانند:

Give me the newspaper

"روزنامه را به من بدهید"

میتواند جایگزین جمله ی زیر باشد که مودبانه تر است.

Can you pass me the newspaper?”

"آیا می توانید روزنامه را به من بدهید؟"

Could you give me five minutes? vs Go away

شما در محل کار مشغول کاری هستید ، اما همکارتان به کمک شما احتیاج دارد ... وقتی مشغول کار هستید و نمی توانید به کسی کمک کنید بهتر است بجای جمله ی زیر:

Go away

برو دنبال کارت

از جمله مودبانه زیر استفاده کرده و دیگران را خوشحال کنید.

Could you give me five minutes?”

"می توانید پنج دقیقه به من زمان بدهید؟"

Excuse me. vs Move

گفتن جمله ی زیر به کسی

Move out of the way

"از سر راه برو کنار"

بسیار ناپسند است و به احتمال زیاد یک واکنش بسیار منفی برای شما به همراه خواهد داشت. دفعه بعد که کسی سر راه شما قرار گرفت با استفاده از جمله ی مودبانه زیر بدون کوچک ترین مشکلی راه خود را باز کنید.

Excuse me

"ببخشید"

I’m afraid I can’t. vs No

غالباً رد کردن دعوت یک دوست ممکن است دشوار باشد. غالباً گفتن جمله ی زیر میتواند بی اعتنایی تلقی شود:

No

 "نه"

دفعه دیگر که باید از دعوت خودداری کنید ، با گفتن جمله ی زیر خیلی مودبانه درخواست را رد کرده و نشان دهید که در مقابل آن دعوت بی اعتنا نیستید:

I’m afraid I can’t.”

"از این می ترسم که نتوانم."

I would like… vs I want

غالباً درخواست با استفاده از کلمات زیر در بعضی موقعیت ها میتواند کمی ناخوشایند باشد:

I want

"من می خواهم"

به جای گفتن

I want a cup of coffee

"من یک فنجان قهوه می خواهم"

سعی کنید درخواست خود را با جمله ی زیر گفته و یک لبخند از طرف مقابل تحویل بگیرید:

I’d like a cup of coffee, please”.

" من یک فنجان قهوه می خواهم ، لطفا"

Would you mind…? vs Stop it

اگر کسی کاری را انجام می دهد که شما دوست ندارید و شاید بی ادب باشد اگر با جمله زیر بخواهید که کار خود را متوقف کنند:

Stop talking on your phone in the cinema

"صحبت کردن با تلفن خود در سینما را متوقف کن"

برای به دست آوردن نتیجه مطلوب تر ، به جای اینکه فریاد بزنید از جمله ی مودبانه زیر استفاده کنید:

Would you mind not using your phone in the cinema, please

"میشه لطفا صحبت کردن با تلفن خود را در سینما متوقف نکنید "

Can you hold, please? vs Wait

اگر یک تماس پشت خط دارید و میخواهید با آن صحبت کنید ، نگویید:

Wait

 "صبر کنید"

در عوض ، مودبانه درخواست کنید:

Can you hold, please

"میشه لطفا صبر کنید؟"

نکات اساسی برای یادآوری هنگام صحبت کردن مودبانه به انگلیسی

هنگام برقراری ارتباط به زبان انگلیسی یا هر زبانی ، مهم است که مودب باشید. در اینجا چند نکته و کلمه اساسی برای یادآوری هنگام صحبت کردن مؤدبانه به انگلیسی آورده شده است.

Male: ‘Mr.‘ (or ‘Mister’)

این مورد هنگامی به کار می رود که نام شخص را می شناسید ، اما آنها بزرگتر از شما هستند و می خواهید احترام بگذارید. شاید این پدر دوست شما یا دوستان پدر شما باشد. شما باید می گویند " Mister’" برای نامیدن نام خانوادگی آنها ، از کلمه Mr. Brown استفاده و اگر نام آنها را نمی دانید می توانید آن ها را با Sir صدا بزنید.

Female: ‘Mrs.’ or ‘Ms.’

Mrs مانند Mrs. Brown برای نامیدن یک زن متاهل استفاده می شود. استفاده از موارد عمومی تر مانند Msممکن است گزینه ای مطمئن تری برای استفاده باشد زیرا برای مواردی استفاده میشود که شما از وضعیت تاهل طرف مقابل اطلاعی ندارید.

احوالپرسی

هنگامی که به زبان انگلیسی صحبت می کنیم ، روشهای زیادی برای گفتن جملات داریم ، اما برخی از آنها مؤدب و رسمی تر از دیگران هستند. مثلا:

Good morning/afternoon/ evening

"صبح بخیر / بعد از ظهر / عصر"

Goodbye

"خداحافظ"

Have a nice day

"روز خوبی داشته باشید"

اینها همه روشهایی برای گفتن "سلام" و "خداحافظی" در محل کار یا موقعیت های رسمی تر هستند.

همیشه از جملات مودبانه استفاده کنید

همیشه به یاد داشته باشید که از رفتارهای مودبانه استفاده کنید. از جملاتی مانند «لطفاً» ‘Pleaseو «متشکرم» ’ ‘thank you وقتی با یکدیگر صحبت می کنید استفاده کنید.

چگونه با رئیس خود صحبت خواهید کرد؟ والدین شریک زندگی شما؟ بهترین دوست شما؟ همکاران شما؟ تمام تلاش خود را بکنید تا بدون توجه به جایی و موقیتی که در جهان هستید ، مؤدبانه صحبت کنید. این فقط یک کار خوب نیست بلکه مودبانه صحبت کردن خود یک هنر است.

 

www.sepano.net

کانال تلگرام سپانو http://www.telegram.me/sepanoec

صفحه اینستاگرام سپانو https://www.instagram.com/sepanola/

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید