واژگان اساسی گرامر انگلیسی

 
واژگان اساسی گرامر انگلیسی
یادگیری مطالب دستور زبان انگلیسی می تواند بسیار دشوار باشد. با این وجود ، راه های مناسبی برای یادگیری و چگونگی استفاده از دستور زبان انگلیسی وجود دارد. دانستن اصطلاحاتی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند میتواند بسیار مفید باشد.

داشتن یک واژه نامه گرامر انگلیسی چیزی را برای شما فراهم می کند که در صورت لزوم به آن مراجعه کنید و به شما کمک می کند تا اصطلاحات مختلف را به خاطر بسپارید. لازم نیست هر اصطلاح گرامر را بدانید که انگلیسی خوبی داشته باشید. اگرچه ، داشتن دانش اساسی در مورد دستور زبان انگلیسی به شما کمک می کند تا روانتر باشید.

صدای فعال (Active Voice)

فعل هایی مانند ‘took’ "گرفته شده" و‘gives’ "دادن" جزو صداهای فعال میباشند. در جملات انگلیسی با یک فعل عمل ، فاعل همان عملی را انجام می دهد که توسط فعل مشخص شده.

صفت (Adjective)

یک صفت به انگلیسی کلمه ای است که برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد چیزی استفاده می شود:

a pretty, green skirt’.

"دامن زیبا و سبز"

 

قید (Adverb)

قید به انگلیسی کلمه ای است که اطلاعات بیشتری در مورد شرایط خاص نشان می دهد. اطلاعاتی از قبیل چگونگی ، زمان و چه چیزهایی. غالباً غیر از این ، قیدها به پسوند ‘ly’ ختم می شوند.