تفاوت های بین انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی

 
تفاوت های بین انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی
آیا واقعاً بریتانیا و آمریکایی ها "با یک زبان مشترک" از هم جدا شده اند؟ این دو نسخه انگلیسی در واقع چقدر متفاوت هستند؟ ممکن است از خودتان بپرسید که تفاوت بین انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی چیست؟

یکی از مشکلاتی که زبان آموزان انگلیسی با آن روبرو هستند ، اختلافات انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی است. دانشجویان در کلاس ها دائماً در معرض انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی قرار دارند. اتباع بریتانیایی و آمریکایی کلاسهای انگلیسی را تدریس می کنند و هر دو کتاب درسی بریتانیایی (بریتیش) و آمریکایی توسط دانشجویان استفاده می شوند.

اگرچه ممکن است این دو زبان انگلیسی در ظاهرمشابه باشند ، اما اختلاف هایی در واژگان ، دستور زبان ، املا ، نگارشی ، تاریخ گفتن و تفاوت های دیگر وجود دارد که دانش آموزان باید به طور مداوم در ذهن داشته باشند. در این مقاله سعی داریم تا شما را با تفاوت این دو بطور خلاصه و مفید آشنا کنیم.

تفاوت در واژگان

آمریکایی ها و بریتانیایی ها نیز واژگانی دارند که با یکدیگر تفاوت دارند. در جدول زیر تعدادی از این واژگان روزمره که دارای نام های مختلفی هستند ، بسته به نوع لهجه انگلیسی که شما استفاده می کنید ، آورده شده است.

American English

British English

trousers

pants

flat

apartment

bonnet (the front of the car)

hood

boot (the back of the car)

trunk

lorry

truck

university

college

holiday

vacation

jumper

sweater

crisps

chips

chips

French fries

trainers

sneakers

fizzy drink

soda

postbox

mailbox

biscuit

cookie

chemist

drugstore

shop

store

football

soccer

 

تفاوت های تلفظی  و املایی

 انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی اختلافات تلفظی و املایی دارند. موارد مشترک در جدول زیر ارائه شده است.

 

American English

British English

Color      

Colour

Behavior

Behavior

Theater

Theatre

Meter

Metre

Organize

Organize

Traveled

Travelled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

British English

American English

-oe-/-ae- (e.g. anaemia, diarrhoea, encyclopaedia)

-e- (e.g. anemia, diarrhea, encyclopedia)

-t (e.g. burnt, dreamt, leapt)

-ed (e.g. burned, dreamed, leaped)

-ence (e.g. defence, offence, licence)

-ense (defense, offense, license)

-ell- (e.g. cancelled, jeweller, marvellous)

-el- (e.g. canceled, jeweler, marvelous)

-ise (e.g. appetiser, familiarise, organise)

-ize (e.g. appetizer, familiarize, organize)

-l- (e.g. enrol, fulfil, skilful)

-ll- (e.g. enroll, fulfill, skillfull)

-ogue (e.g. analogue, monologue, catalogue)

-og (e.g. analog, monolog, catalog)

*Note that American English also recognizes words spelled with –ogue

-ou (e.g. colour, behaviour, mould)

-o (e.g. color, behavior, mold)

-re (e.g. metre, fibre, centre)

-er (e.g. meter, fiber, center)

-y- (e.g. tyre)

-i- (e.g. tire)

 

(احتمالاً متوجه شده اید که بریتانیایی ها "can" را "con" تلفظ می کنند).

 

تفاوت در گرامر

مشکل دیگری که بسیاری از دانشجویان با آن روبرو هستند اختلاف گرامر بین انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی است. اگرچه تعداد آن ها زیاد نیست و دانش آموزان باید به نکات زیر توجه کنند:

1. استفاده از عبارات خاص

 

در انگلیسی بریتانیایی می گویید

 ورزشکاران در یک تیم بازی می کنند.                                                                                           . Athletes play in a team

 

 با این حال آمریکایی ها میگویند

ورزشکاران در یک تیم بازی می کنند.                                                                                           . Athletes play in a team

 

 انگلیسی ها می گویند

دانشجویان در یک دوره دانشگاهی ثبت نام می کنن.                                                     Students enroll on a university course 

اما یانکی ها می گویند

Students enroll in a course

دانشجویان در یک دوره ثبت نام می کنند.

 در انگلیسی بریتانیایی می توان گفت

 Tom and Jerry work in Oxford Street at the weekends 

 تام و جری آخر هفته در خیابان آکسفورد کار می کنند. 

اما به زبان انگلیسی آمریکایی می توان گفت

Tom and Jerry work on Oxford Street on the weekends 

تام و جری آخر هفته در خیابان آکسفورد کار می کنند.

 

اینها فقط برخی از آشکارترین تفاوت ها در استفاده از عبارات پیش گفته است.

2. استفاده از برخی از افعال نامنظم

انگلیسی بریتانیایی بعضی وقتها با اضافه کردن "t" به جای "ed" به آخر فعل ، گذشته افعال را شکل می دهد. به عنوان مثال : در انگلیسی آمریکایی گذشته افعال به صورت زیر میباشد.

Learned

 Spelled

Burned

در صورتی که گذشته این افعال در انگلیسی بریتانیایی به شکل زیر میباشد:

Learnt

 Spelt

Burnt

3. استفاده از اسمهای جمعی به صورت فعل مفرد یا جمع

در انگلیسی بریتانیایی ، اسمهای جمعی به صورت فعل مفرد یا جمع هستند. از این رو بریتانیایی ها خواهند گفت و خواهند نوشت:

Oliver's Army are on their way

 ارتش الیور در راه است.

 

در انگلیسی آمریکایی ، همه اسم های جمعی شکل فعل مفرد را می گیرند. بنابراین ، می گویند:

 ارتش در راه است. the army is on the way                                                                                                                     

 مثال دیگر که انگلیسی بریتانیایی ها گفتند این است:

اسپانیا قهرمان است.                                                                                                              . Spain are the champions

 و انگلیسی آمریکایی می گوید:

 اسپانیا قهرمان است.                                                                                                                        Spain is the champ.

 

4- استفاده از Shall و Will

برای اولین نفر مفرد ، بریتانیایی ها دوست دارند از " Shall" استفاده کنند در حالی که آمریکایی ها " Will" را ترجیح می دهند. از این رو در انگلیسی بریتانیایی می گویند

 من فردا می روم.                                                                                                                          . I shall go tomorrow

در حالی که در انگلیسی آمریکایی می گویم

من فردا می روم.                                                                                                                          . I will go tomorrow    

5- استفاده از Got و Have

"Got" و "Have" معانی یکسانی دارند؛ با این حال

 انگلیسی بریتانیایی می گوید:

 کتاب داری؟                                                                                                                       ؟ Have you got a book

در حالی که آمریکایی ها می گویند:

 کتاب داری؟                                                                                                                      ؟ Do you have a book            

 

اینها نمونه ای از تفاوت های گرامری اصلی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شد.

 

American English

British English

I’m going to a party on the weekend.

I’m going to a party at the weekend.

What are you doing on Christmas?

What are you doing at Christmas?

Monday through Friday.

Monday to Friday.

It’s different from/than the others.

It’s different from/to the others.

 

در بریتانیا، "gotten" به عنوان گذشته "get" تلقی می شود.

 

American English

British English

get — got — gotten

get — got — got

I haven’t gotten any news about him.

I’ve not got any news about him.

 

 

گذشته ساده و حال کامل

آمریکایی ها معمولاً هنگام توصیف چیزی که اخیراً رخ داده است ، از گذشته ساده استفاده می کنند ، در حالی که افراد در بریتانیا بیشتر از حال کامل استفاده می کنند.

 

 

American English

British English

I ate too much.

I’ve eaten too much.

I went to the store.

I’ve been to the shop.

Did you get the newspaper?

Have you got the newspaper?

 

 

تفاوت های نگارشی

تفاوت های جزئی در نقطه گذاری را در موارد زیر مشاهده میکنید:

1. مخفف

در انگلیسی آمریکایی ، Mister ، Misss و Street به طور خلاصه Mr  ،  Mrs و  St. که مخفف اختصاری همراه هستند میشناسند. در انگلیسی بریتانیایی هیچ اختصارات یا مخففی وجود ندارد.

2. استفاده از علائم نقل قول

در انگلیسی آمریکایی همیشه از علامت های نقل قول مضاعف (") برای نشان دادن گفتار مستقیم و برجسته کردن معانی استفاده می شود. در انگلیسی بریتانیایی  اغلب از علامت های نقل قول (') بسیار استفاده می شود. به عنوان مثال در انگلیسی آمریکایی جمله زیر را می نویسیم. :

Carefree means "free from care or anxiety 

بی دقتی به معنای "عاری از مراقبت یا اضطراب" است.

در انگلیسی بریتانیایی ، اینگونه نوشته می شود:

Carefree means 'free from care or anxiety'1

 

بی دقتی به معنای 'عاری از مراقبت یا اضطراب' است.

 

سرانجام ، در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی عبارات مختلف علائم نگارشی وجود دارد لطفاً جدول زیر را مشاهده کنید.

 

Punctuation
American English
British English
.
period
full stop
( )
parentheses
brackets
[ ]
brackets
square brackets
{ }
curly braces
curly brackets

 

تفاوتهای متفرقه

سرانجام ، تفاوتهای متفاوتی بین انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی به شرح زیر وجود دارد:

1. ارائه تاریخها

در انگلیسی آمریکایی ، قرارداد ماه قبل از تاریخ دنبال می شود. از این رو ، 16 آوریل 2013 ، به صورت 4/16/13 نوشته و مختصر است. اما در انگلیسی بریتانیایی ، تاریخ قبل از ماه است. بدین ترتیب ، 16 آوریل 2013 ، با عنوان 16/4/13 نوشته و مختصر است.

2. گفتن زمان

در گفتن زمان تفاوت های جزئی وجود دارد. در حالی که انگلیسی آمریکایی می گوید:

 "نیمی از پنج گذشته"                                              . half past five 

انگلیسی بریتانیایی خواهد گفت:

 "نیمی از پنج"                                                          .half five


 

www.sepano-ac.ir

www.sepano.org.ir

www.sepano.net

کانال تلگرام سپانو http://www.telegram.me/sepanoec

صفحه اینستاگرام سپانو :https://www.instagram.com/sepanola/