نمرات کلاس American English File Starter خانم جهانگیری

 

لیست نمرات

کد مدرک: e11435

بازنگری: 00

تاریخ: 2/12/02

Language: English

Term: A1

 

Teacher’s Name: Jahangiri

Season: winter

 

Book: American English File starter

Date: 2/12/02

 

TOP STUDENT

Fatemeh Arasteh

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

Leyla Fallah

20

18

19

34

91

 

2

Mobina Nabati

17

18

15

33.5

83.5

 

3

Akram Rahmatpour

17

17.5

15

36

85.5

 

4

Akram Baghbani

20

18

20

38.5

96.5

 

5

Maryam Javadi

18

18.5

16

38

90.5

 

6

Anahita Khoshbin

18

16

17

35

86

 

7

Fatemeh Arasteh

20

19.5

20

40

99.5

 

8

Fatemeh Salehi

20

15.5

20

39

94.5

 

9

Mobina Ebrahimi

16

15.5

19

31.5

82

 

10

Maryam Babaei

18

17.5

15

34

84.5

 

11

Sanaz Jahandideh

14

15.5

17

37.5

84

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید