نمرات کلاس Four corners 2 خانم سهرابی

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language: English

Term: A

 

Teacher’s Name: Atena Sohrabi

Season: winter

 

Book: Four Corners 2

Date: 1402/12/3

 

TOP STUDENT

H. Azizpour

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

A.Khoshnood

20

19

18

37

94

 

2

H. Simayi

19

13

18

35

85

 

3

B. Saber

16

20

20

35

91

 

4

H. Azizpour

20

20

20

40

100

 

5

S. Fallah

20

20

20

37

97

 

6

R. Gerami

19

16

19

30

84

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید