نمرات کلاس خانم صادقی کد 305

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language: English

Term: 1

 

Teacher’s Name:Fateme Sadeghi

Season: Winter

 

Book: AEF3/Part1

Date:1402/11/29

 

TOP STUDENT

Fateme Rahnamayi

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

N.Azimi

20

19

19

40

98

 

2

H.Solouki

20

18

20

39

97

 

3

S.Zarbini

18

18

18

39

93

 

4

E.Chavoshi

16

17

18

30

81

 

5

F.Rahnamayi

20

20

20

39

99

 

6

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید