نمرات کلاس 356 آقای باقرزاده

 

  

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 23/11/1402

Language: English

Term: 04

 

Teacher’s Name: M. Bagherzade

Season:

 

Book: American English File, Starter

Date: 1402/11/23

 

TOP STUDENT

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

H. Hasannezhad

20

18

18.5

37.5

94

 

2

M. Karami

20

19

19.5

40

98.5

 

3

N. Moradi

13.5

19.5

7

38

78

 

5

S. Sanati

14

17.5

10

40

81.5

 

6

M. Gholamdoust

10

15.5

4

24

53.5

 

7

M. Farjoudi

13

19

8

38.5

78.5

 

8

A. Ebadollahzade

18

14.5

7

24.5

64

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید