نمرات کلاس American English File 3 خانم شبستانی

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language: English

Term: 3

 

Teacher’s Name: Shabestani

Season: winter

 

Book: AEF 3

Date

 

TOP STUDENT

Fateme Nazari & Saba Sohrabi

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

oral

Final Exam

total

Pass

Conditional

Fail

 

1

F.Nazari

20

19

18.5

32

89.5

 

2

N.Fakour

15

15

17

33

80

 

3

F.Mehdipoor

20

19

19

30

88

 

4

S.Sohrabi

18.5

16

19

36

89.5

 

5

D.Kheyri

16.5

15

18.5

31

81

 

6

M.Emami

16.5

12

17.5

18

64

 

7

M.Hoseinpoor

17

14

19

22

72

 

8

F.Rashidi

20

20

18.5

29

87.5

 

9

F.Rafii

19

14

19.5

36

88.5

 

          your scores related to extra activities were added to your final exam

         The score of students who were absent for the oral exam was out of 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید