نمرات کلاس آقای کباری کد103

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language: English

Term: 5

 

Teacher’s Name: K. Kobari

Season: Winter

 

Book: American English File 4

Date: 2024. Feb. 10

 

TOP STUDENT

Mirjavad Miremarati

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

S. Kamalpour

20

18

20

40

98

.

 

2

M. Miremarati

20

20

20

40

100

.

 

3

M. Jahandar

20

19

20

40

99

.

 

4

R. Rezai

20

18

20

40

98

.

 

5

P. Isai

19

16

19

40

94

.

 

6

T. Bazmi

20

17

19

40

96

.

 

7

Z. Moradi

0

0

0

0

0

.

 

8

M. Musavi

18

20

20

40

98

.

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید