نمرات کلاس آقای حجتی راد کد325

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 21/11/02 

Language: English

Term: 1

Teacher’s Name: Sina Hojati Rad

Season: Winter

Book: American English File 4

Date: 18/11/02

TOP STUDENT

Behnam Ghalami

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

S. Eghbaltalab

19

18

18.5

28.5

84

2

N. Bazrafshan

20

17.5

19.5

28.5

85.5

3

B. Ghalami

20

18.5

19

35

92.5

4

S. Keihany

15

15.5

15

22.5

68

5

A. Rouhi

18

15

17

26

76

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید