نمرات AEF2 خانم برزگر

 

بازنگری: 00

تاریخ ۱۶/۱۱/۰۲: 

Language: English

Term:1

Teacher’s Name: Ms. Barzegar

Season: winter

Book: F2

Date:

TOP STUDENT

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

M.Esmaeili

20

20

17

34

91

 

2

F.Fallah

20

19

18

34

91

 

3

M.Asghari

20

18

20

32

90

 

4

M.Hosseininia

20

16

17

32

85

 

5

M.Sedaghat

18

17

10

30

75

 

6

P.Heydari

17

16

10

29

72

 

7

M.Nouri

17

16

16

20

69

 

8

K.Azizinia

17

9

17

20

63

 

9

Sh.Rezaei

18

13

10

20

61

 

10

A.Zadnoroozi

5

0

0

0

5

 

11

Z.Bordbar

5

0

0

0

5

 

12

M.Azar

17

17

18

33

85

 

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید