نمرات کلاس خانم شبستانی کد144

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language: English

Term: 3

 

Teacher’s Name: Shabestani

Season: Fall

 

Book: AEF 4

Date:

 

TOP STUDENT

Avin Salavatian

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

A.   Salavatian

18

15.5

19

38.5

91

 

2

A. Akhundzade

20

16

19

35.5

90.5

 

3

P. Kalantarp

20

14

19

37

90

 

4

M. Joodi

20

14.5

19

36.5

90

 

5

M. Akbarp

20

15

19

31.5

85.5

 

6

N. Norouzi

18

14.5

19

33.5

85

 

7

Gh. Azimi

19

14

18.5

32

83.5

 

8

Y. Karimi

17

16

19

28

80

 

9

M.Rezai

18

14.75

18.5

28

79.25

 

10

S. Jamali

17

10

17

29

73

 

11

A. Karimi

17

2.5

19

32

70.5

 

12

D.Farokhz

16

9.5

15

30

70.5

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید