نمرات کلاس 427 آقای محمدی

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language:  English

Term: 2

Teacher’s Name: Atbin Mohammadi

Season: Winter

Book:  AEFS

Date:4/10/1402

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

A. Cheshmsayyadan

19.5/20

20/20

19.25/20

39.5/40

98.25

PASS

2

F. Shams

19.5/20

18/20

19.25/20

37/40

93.75

PASS

3

F.Momeni

19/20

18.5/20

19/20

38/40

94.5

PASS

4

M. Moradi

19.5/20

18/20

19.25/20

35/40

91.75

PASS

5

M. javad ghorbani

18/20

18/20

18/20

37/40

91

PASS

6

S.Meskinfam

20/20

20/20

20/20

39.5/40

99.5

PASS

7

S. Taghinejhad

19.25/20

17.5/20

19/20

38.5/40

94.25

PASS

8

A. pourakbari

19.25/20

-

19.5/20

-

38.75

-

-

-

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید