نمرات کلاس AEFS آقای محمدی

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language:  English

Term: 2

Teacher’s Name: Atbin Mohammadi

Season: Winter

Book:  AEFS

Date:4/10/1402

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

Azita Cheshmsayyadan

19.5/20

20/20

19.25/20

39.5/40

98.25

PASS

2

Farima Shams

19.5/20

18/20

19.25/20

37/40

93.75

PASS

3

Foad Momeni

19/20

18.5/20

19/20

38/40

94.5

PASS

4

Mahnaz Moradi

19.5/20

18/20

19.25/20

35/40

91.75

PASS

5

Mohammad javad ghorbani

18/20

18/20

18/20

37/40

91

PASS

6

Sahel Meskinfam

20/20

20/20

20/20

39.5/40

99.5

PASS

7

Samira Taghinejhad

19.25/20

17.5/20

19/20

38.5/40

94.25

PASS

8

Amir Hossein pourakbari

19.25/20

-

19.5/20

-

38.75

-

-

-

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید