نمرات کلاس خانم برزگر کد 301

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ3/11: 

Language: English

Term: 3

Teacher’s Name: Ms.  Barzegar

Season: winter

Book: AmEf2

Date: 1/23

TOP STUDENT

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

M.Mokhtari

20

18

20

32

90

2

K.Zare

20

18

20

31

89

3

Z.Mosafer

20

13

20

33

86

4

A.Mousavi

20

14

20

28

82

5

M.Asgarian

17

15

20

24

76

6

D.Rafie

17

10

20

17

64

7

E.Sedaghat

15

10

18

18

61

8

T.Mohammadpur

20

17

0

10

47

9

M.Khabbaz

20

16

0

10

46

10

R.Ghorbani

17

13

0

0

30

11

MHassankhah

18

0

0

10

28

12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید