نمرات کلاس خانم برزگر کد441

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ22/1/24: 

Language: English

Term: 2

Teacher’s Name: Ms. Barzegar

Season: winter

Book: starter

Date:11/2

TOP STUDENT

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

P.Pasban

20

20

20

36

96

 

2

Anahita

20

16

20

32

88

 

3

E.Nazari

17

20

5

24

64

 

4

Z.Ashoorzade

15

12

10

26

68

 

5

A.Nik

15

10

0

25

50

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید