نمرات کلاس 351 آقای کباری

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language: English

Term: 2

 

Teacher’s Name: K. Kobari

Season: Winter 02

 

Book: AEF 2

Date: 16 Jan 2024

 

TOP STUDENT

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

M. Hassan beigi

19

19

17

38

93

 

2

N. Rabi zadeh

17

20

18

40

95

 

3

M. Samadi

20

18

17

38

93

 

4

S. Tanyab

20

20

20

38

98

 

5

M. Mousavi

18

20

19

36

93

 

6

M. Keyhani

19

18

19

39

95

 

7

H. Taati

16

20

15

37

88

 

8

M. Hoseini

14

18

14

38

84

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید