نمرات کلاس Interchange 1 خانم قمی

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 

Language: English

Term:

 

Teacher’s Name: Parisa Qomi

Season: Winter

 

Book: Interchange 1

Date: 1402.10.22

 

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

F. Nemati

20

20

18.5

35.5

94

 

2

H. Meshkin Zar

16

15.5

19.5

33

84

 

3

F. Ahmad Moqadam

17.5

15.5

19.5

34.25

87

 

4

N. Azizi

19

12.5

19

31

81.5

 

5

N. Abdollahi

17

15

19.5

35.5

87

 

6

T. Hasan Jani

15

18.5

19.5

31

84

 

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید