نمرات کلاس American English File 1 آقای حجتی راد

 

 

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ: 13/06/02 

Language: English

Term: 2

Teacher’s Name: Sina Hojati Rad

Season: Summer

Book: American English File 1

Date: 10/06/02

TOP STUDENT

Mohamad Jalali

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

1

Z. Nasim far

19

17

15

35

86

2

M. Jalali

20

18

17.5

35.5

91

3

M. Baryab

18

14

16

30

78

4

A. Mohebzadeh

19

14

19

34

86

5

R. Zarkami

18

14

17

30

79

6

S. Kiabi

17

16

17

33

83

7

A. Mokhtari

18

14.5

18

30

80.5

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید