نمرات کلاس American English File 2 خانم جهانگیری

 

لیست نمرات

کد مدرک: e11279

بازنگری: 00

تاریخ: 7/05/02

Language: English

Term: B1

Teacher’s Name: Jahangiri

Season: Summer

Book: American English File 2

Date:   7/05/02

TOP STUDENT

Fahimeh Mahdizadeh

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

  Oral

Exam

Total

Pass

Conditional

 

1

Fatemeh  Rashidi

19

19

38

     18

94

 

2

Fahimeh Mahdizadeh

20

19.5

    40             

     19

98.5

 

3

Maryam Rafiei

17

17.5

35

18.5

88

 

4

Mandana Emami

17

17.5

33

     16.5

84

 

5

Narges Fakouri

16

19.5

36

17

88.5

 

6

Jaber Ramezani

15

16

38

15

84

 

7

Dorsa Kheiri

20

20

38

19

97

 

8

Mahdi Zanjani

16

20

39

16

91

 

9

Samaneh Samimi

17

20

33

16.5

86.5

 

10

Fatemeh Nazari

20

19.5

39

18

96.5

 

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید