نمرات کلاس خانم حقدوست کد 204

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  1/06/02

Language: English

Term: AEF 3(5th term)

 

Teacher’s Name: Ariana Haghdoust

Season: summer

 

Book: American English file 3

Date: 1402/06/1

 

TOP STUDENT

Mohammad Rezaie

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Oral exam

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

M.Rezaie

20

19

20

36

95

 

2

A.Nafezi

19

19

15.5

34.5

88

 

3

T.Bigham

20

18

20

30

88

 

4

F.kosari

19

19

20

32

90

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید