نمرات American English File 1 خانم اهنگریان

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  1402/5/27

Language: English

Term: 2

 

Teacher’s Name: Ahangarian

Season: Summer

 

Book: American English File 1

Date: 8/18/2023

 

Top Student

Mani Moosavi

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

N. Rabizade

17

28

49

94

 

2

M. Hoseini

17

30

49

96

 

3

M. Keyhani

18

29

48

95

 

4

A. Khoshkam

15

27

46

88

 

5

H.Taati

14

25

36

85

 

6

M.Bashash

17

24

45

86

 

7

M.Moosavi

19

29

49

97

 

8

M. hosseini

15

25

46

86

 

9

M.Beygi

19

28

48

95

 

*: Secret                                                                                                                               NA: Not Available

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید