نمرات کلاس American English File2 خانم اهنگریان

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  1402/05/28

Language: English

Term:3

Teacher’s Name: Ahangarian

Season:Summer

Book: American English File 2

Date:8/19/2023

TOP STUDENT

Sajad Maleki

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

oral

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

A.Ansari

17

13

34

15

79

 

2

Gh.Mehdipoor

16

18

37

19

90

 

3

R.Niksefat

15

17

36

16

84

 

4

J.Hadidi

16

20

39

-

75

 

5

A.Eskandarnejad

12

11

33

10

66

 

6

M.Poormohamad

18

15

36

13

82

 

7

M.Ahmadi

20

19

40

17

96

 

8

R.Sobhani

17

18

39

18

92

 

9

E. Babazade

19

18

39

19

95

 

10

S.Maleki

20

20

40

19

99

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید