نمرات کلاس American English File2 خانم اهنگریان

 

لیست نمرات

FR-MA-29کد مدرک: 

بازنگری: 00

تاریخ:  10/4/1402

Language: English

Term: 2

 

Teacher’s Name: Ahangarian

Season: Spring

 

Book: American English File 2

Date: 7/1/2023

 

TOP STUDENT

JILA HADIDI

 

NO

Student’s Name

Class Activities

Midterm

Final Exam

Total

Pass

Conditional

Fail

 

1

M.Ahmadi

20

27

46

93

 

2

M. Poormohamad

16

24

43

83

 

3

A.Hooshangi

16

29

50

95

 

4

Gh.Mehdipoor

17

29

49

95

 

5

E.Babazade

18

28

47

93

 

6

AH.Ansari

14

27

48

89

 

7

J.Hadidi

20

30

50

100

 

8

R. Sobhani

18

28

49

95

 

9

M.Niknam

17

28

46

91

 

10

A.Eskandarnejad

12

23

47

82

 

11

R.Niksefast

18

28

46

92

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید